nowe dzisiaj: 250 | sprzedane: 676
c
Koń westfalski Wałach 12 lat 178 cm Kasztanowata

Biasini Wallach

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2861022
Data wstawienia: 29.11.2021
Wyświetlenia reklamy : 1324
Reklama odnotowana: 36
od 100 000 €
Kategoria cenowa ~od 459 768 zł
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiPoczątki hodowli westfalskiej leżą u powstania państwowej stadniny w Warendorfie w roku 1826, sam związek hodowców został założony w roku 1904. Do końca drugiej wojny światowej hodowano tam przeważnie ciężkie konie robocze, które były wykorzystywane przez rolników głównie w bryczce. Początkowo skrzy ... Więcej o rasie koni Koń westfalski
Koń westfalski
Koń gorącokrwisty
Wałach
12 lat
178 cm
Kasztanowata
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: S** ~ CC / Prix St. George
Sukces: S** ~ CC / Prix St. George
Westfälisches Pferdestammbuch e.V.

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Polski
  • Rosyjski
Dieser wundervolle Fuchs ist derzeit auf Inter I Niveau und erlernt die Lektionen für den Grand Prix. Er ist super lieb, nie guckig, scheut nicht und dementsprechend auch eine Lebensversicherung beim ausreiten oder im Viereck. Mit drei sehr guten GGA ausgestattet, beherrscht er die erlernten Lektionen sicher. Er versucht immer alles richtig zu machen und versucht so seinem Reiter zu gefallen. Durch seinen super Charakter macht er es seinen Menschen im Umfeld sehr einfach bzgl. im Umgang Zuhause oder auf Turnieren. Er ist mehrfach S platziert.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
This wonderful fox is currently at Inter I level and is learning the lessons for the Grand Prix. He is super sweet, never peepy, does not shy away and accordingly also a life insurance when riding out or in the square. Equipped with three very good GGA, he masters the learned lessons safely. He always tries to do everything right and tries to please his rider. Due to his great character, he makes it very easy for his people in the environment regarding dealings at home or at tournaments. It is placed several times S.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Este maravilloso zorro está actualmente en el nivel Inter I y está aprendiendo las lecciones para el Gran Premio. Es súper dulce, nunca se molesta, no rehúye y, en consecuencia, también un seguro de vida cuando sale a la ciudad o en la plaza. Equipado con tres GGA muy buenos, domina las lecciones aprendidas de manera segura. Siempre trata de hacer todo bien y trata de complacer a su jinete. Debido a su gran carácter, lo hace muy fácil para su gente en el entorno con respecto a los tratos en casa o en los torneos. Se coloca varias veces S.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ce merveilleux renard est actuellement au niveau Inter I et apprend les leçons pour le Grand Prix. Il est super doux, ne fait jamais pipi, n’a pas peur et par conséquent aussi une assurance vie lorsqu’il roule dehors ou sur la place. Equipé de trois très bons GGA, il maîtrise les leçons apprises en toute sécurité. Il essaie toujours de tout faire correctement et essaie de plaire à son cavalier. En raison de son grand caractère, il rend la tâche très facile pour ses gens dans l’environnement en ce qui concerne les transactions à la maison ou lors de tournois. Il est placé plusieurs fois S.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Questa meravigliosa volpe è attualmente a livello Inter I e sta imparando le lezioni per il Gran Premio. È super dolce, non fa mai pipì, non si tira indietro e di conseguenza anche un'assicurazione sulla vita quando si esce o in piazza. Dotato di tre ottimi GGA, padroneggia le lezioni apprese in sicurezza. Cerca sempre di fare tutto bene e cerca di compiacere il suo pilota. Grazie al suo grande carattere, rende molto facile per la sua gente nell'ambiente per quanto riguarda i rapporti a casa o nei tornei. Viene posizionato più volte S.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ten wspaniały lis jest obecnie na poziomie Inter I i uczy się lekcji na Grand Prix. Jest super słodki, nigdy nie podgląda, nie wstydzi się, a zatem także ubezpieczenie na życie podczas jazdy lub na placu. Wyposażony w trzy bardzo dobre GGA, bezpiecznie opanuje wyuczone lekcje. Zawsze stara się robić wszystko dobrze i stara się zadowolić swojego jeźdźca. Ze względu na swój wielki charakter bardzo ułatwia swoim ludziom w środowisku kontakty w domu lub na turniejach. Jest umieszczony kilka razy S.

Pochodzenie

Lokalizacja

48477 Hörstel
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Westphalian Stables
E
48477 Hörstel
Niemcy
Mówimy w językach:
 
 
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Westphalian Stables
E
48477 Hörstel
Niemcy
i