nowe dzisiaj: 300 | sprzedane: 523
c
Koń wielkopolski Klacz 9 lat 164 cm Srokata
+4 Zdjęcia

8j. Anfängerpferd! Stute für Freizeit, Springen & Gelände

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2868192
Data wstawienia: 28.11.2021
Wyświetlenia reklamy : 2341
Reklama odnotowana: 62
6 500 €
~ 29 434 zł
Pferde aus PolenStadnina
86-200 Chelmno Polska
9
+48 (0)78... pokaż
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń wielkopolski jest znany za granicami kraju również jako polski koń gorącokrwisty. Jego najbliższymi krewnymi są lepiej znane konie trakeńskie. Przodkami rasy są rodzime koniki polskie, konie mazurskie, poznańskie, trakeńskie, hanowerskie i folbluty. W swoich cechach rasa jest podobna do angloara ... Więcej o rasie koni Koń wielkopolski
Koń wielkopolski
Koń gorącokrwisty
Klacz
9 lat
164 cm
Srokata
Rekreacja

Opis

Polski
 • Niemiecki
 • Angielski
 • Francuski
 • Włoski
 • Holenderski
 • Szwedzki
 • Hiszpański
 • Polski
 • Rosyjski
GRACJA ist ein wunderschöne und gut gebaute Stute, die 2013 geboren wurde und 164cm groß ist. Eine Stute mit einem total herzlichen Gesichtsausdruck, super cool und nervenstark. Sie lässt sich sehr gut auf dem Platz, Halle und im Gelände reiten. Gut zu reiten, geht gut durch das Genick, macht jeden Tag Spass und ist ein echte Allrounderin und für jede Sparte offen. Im Umgang ist Gracja immer vorbildlich und sehr sozial.
Sie versucht immer zu gefallen, beim Reiten konzentriert macht sie alles mit. Bestens für Dressur, Springen und Freizeit geeignet. Lady hat weiche GGA, der Galopp ist super bequem. 

Sie kennt Offenstall und Box mit Paddock, ist sozial und kennt es 24h draußen zu sein.

Gracja ist tragend (termin fuer 4/2022)

Bilder und Video steht unter unsere Internetseite:
http://horseforsalepoland.weebly.com/gracja.html

Weitere Infos gerne per WhatsApp, da ich so am besten erreichbar bin. +48784738028

AKU und sonstiges muss bei interesse bzw Bedarf gemacht werden.

Der Transport ist moglisch
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
GRACJA is a beautiful and well built mare who was born in 2013 and is 164cm tall. A mare with a totally warm expression, super cool and nerve-wracking. It can be ridden very well on the square, hall and off-road. Good to ride, goes well through the neck, is fun every day and is a real all-rounder and open to every sector. In his dealings, Gracja is always exemplary and very social.
She always tries to please, when riding concentrated she does everything. Ideal for dressage, jumping and leisure. Lady has soft GGA, the gallop is super comfortable. 

She knows open stable and box with paddock, is social and knows how to be outside 24h.

Gracja is load-bearing (date for 4/2022)

Pictures and video can be found on our website:
http://horseforsalepoland.weebly.com/gracja.html

For more information, please use WhatsApp, as this is the best way to reach me. 48784738028

AKU and other things must be done if interested or necessary.

Transportation is Mughal
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
GRACJA est une belle jument bien construite qui est née en 2013 et mesure 164 cm de haut. Une jument avec une expression totalement chaleureuse, super cool et angoissante. Il peut être très bien monté sur la place, le hall et hors route. Bon à conduire, va bien dans le cou, est amusant tous les jours et est un vrai polyvalent et ouvert à tous les secteurs. Dans ses relations, Gracja est toujours exemplaire et très social.
Elle essaie toujours de plaire, quand elle roule concentrée, elle fait tout. Idéal pour le dressage, le saut d’obstacles et les loisirs. La dame a un GGA doux, le galop est super confortable. 

Elle connaît l’écurie ouverte et la boîte avec paddock, est sociale et sait être à l’extérieur 24h/ 24.

Gracja est porteur (date du 4/2022)

Des photos et des vidéos peuvent être trouvées sur notre site Web:
http://horseforsalepoland.weebly.com/gracja.html

Pour plus d’informations, veuillez utiliser WhatsApp, car c’est le meilleur moyen de me joindre. 48784738028

AKU et d’autres choses doivent être faites si intéressé ou nécessaire.

Le transport est moghol
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
GRACJA è una cavalla bella e ben costruita che è nata nel 2013 ed è alta 164 cm. Una cavalla con un'espressione totalmente calda, super cool e snervante. Può essere guidato molto bene sulla piazza, hall e fuoristrada. Buono da guidare, va bene al collo, è divertente tutti i giorni ed è un vero tuttofare e aperto ad ogni settore. Nei suoi rapporti, Gracja è sempre esemplare e molto sociale.
Cerca sempre di compiacere, quando cavalca concentrata fa tutto. Ideale per dressage, salto e tempo libero. La signora ha un GGA morbido, il galoppo è super confortevole. 

Conosce la stalla aperta e la scatola con paddock, è sociale e sa come stare fuori 24 ore.

Gracja è portante (data 4/2022)

Immagini e video possono essere trovati sul nostro sito web:
http://horseforsalepoland.weebly.com/gracja.html

Per ulteriori informazioni, si prega di utilizzare WhatsApp, in quanto questo è il modo migliore per raggiungermi. 48784738028

AKU e altre cose devono essere fatte se interessate o necessarie.

Il trasporto è Mughal
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
GRACJA is een mooie en goed gebouwde merrie die geboren is in 2013 en 164cm lang is. Een merrie met een totaal warme uitstraling, super gaaf en zenuwslopend. Het kan heel goed worden gereden op het plein, de hal en off-road. Goed te rijden, gaat goed door de nek, is elke dag leuk en is een echte allrounder en open voor elke sector. In zijn omgang is Gracja altijd voorbeeldig en zeer sociaal.
Ze probeert altijd te behagen, geconcentreerd rijden doet ze alles. Ideaal voor dressuur, springen en vrije tijd. Lady heeft zachte GGA, de galop is super comfortabel. 

Ze kent open stal en box met paddock, is sociaal en weet hoe ze 24 uur buiten moet zijn.

Gracja is dragend (datum voor 4/2022)

Foto's en video's zijn te vinden op onze website:
http://horseforsalepoland.weebly.com/gracja.html

Gebruik voor meer informatie WhatsApp, want dit is de beste manier om mij te bereiken. 48784738028

AKU en andere dingen moeten worden gedaan als ze geïnteresseerd of nodig zijn.

Vervoer is Mughal
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
GRACJA to piękna i dobrze zbudowana klacz, która urodziła się w 2013 roku i ma 164cm wzrostu. Klacz o całkowicie ciepłym wyrazie twarzy, super chłodna i denerwująca. Można nim jeździć bardzo dobrze na placu, hali i w terenie. Dobry do jazdy, dobrze przechodzi przez szyję, jest zabawny każdego dnia i jest naprawdę wszechstronny i otwarty na każdy sektor. W swoich kontaktach Gracja jest zawsze wzorowy i bardzo towarzyski.
Zawsze stara się zadowolić, gdy jeździ skoncentrowana, robi wszystko. Idealny do ujeżdżenia, skoków i wypoczynku. Pani ma miękki GGA, galop jest super wygodny. 

Zna otwartą stajnię i boks z padokiem, jest towarzyska i wie, jak być poza 24h.

Gracja jest nośna (data 4/2022)

Zdjęcia i filmy można znaleźć na naszej stronie internetowej:
http://horseforsalepoland.weebly.com/gracja.html

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z WhatsApp, ponieważ jest to najlepszy sposób na skontaktowanie się ze mną. 48784738028

AKU i inne rzeczy muszą być zrobione, jeśli są zainteresowane lub konieczne.

Transport to Mogołów

Lokalizacja

86-200 Chelmno
Polska


Ogłoszeniodawca

Pferde aus Polen
Stadnina
E
86-200 Chelmno
Polska
Mówimy w językach:
 
 
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Konie zaprzęgowe
Konie rekreacyjne
Konie skokowe
Konie do WKKW
Konie westernowe

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Pferde aus Polen
Stadnina
E
86-200 Chelmno
Polska
i