c
Kuc amerykański-Americas Wałach 7 lat Cisawa in Highland MI
1 Video
+3 Zdjęcia

Online Auction, Place your bids at www.PlatinumEquineAuction.com

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 3469764
Data wstawienia: 28.12.2022
Wyświetlenia reklamy : 6151
Reklama odnotowana: 7
3 500 $
~ 15 130 zł
Platinum Equine Auction
Louisville 40299 Stany Zjednoczone
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś
Kuc
Wałach
7 lat
Cisawa
Skoki

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
ONLINE-AUKTION 
Geben Sie Ihr Gebot bei PlatinumEquineAuction dot com ab
Die Auktion endet am 8. Januar
$3500 Startgebot
Das ist Barney! Er ist ein 12.2hh 6 Jahre alter Welsh Pony Wallach. Barney geht, trabt und galoppiert mit leicht. Seine Gangarten sind langsam und stetig, während er ein fließender, flacher Kneed Mover ist. Er hat auch sehr leichte Flugwechsel. Barney hat seinen Sommer damit verbracht, neuen Fahrern die Grundlagen der Arenaarbeit und des Trailfahrens beizubringen. Er wird mit Leichtigkeit um volle Kurse springen. Auf den Trails ist er ein Boss! Er ist mutig und wird die Führung übernehmen und hinterher folgen oder Sie können die Kleinen von ihm abschütteln. Er ist so süß wie Kuchen, um Sattel zu pflegen und in der Nähe zu sein. Er spielt gut mit all seinen Pferde- und Nutztierfreunden und wird stehen, wenn Sie möchten. Barney fährt auch! Dieser kleine Kerl hat auch unzählige handgeführte Ponyreiten gegeben und wurde auf Geburtstagsfeiern und anderen Veranstaltungen eingesetzt. Er ist zu 100% in Ordnung mit Aufruhr. Barney ist klein genug, dass die kleinen Kinder ihn pflegen und anheften können, aber groß genug für einen kleinen Erwachsenen oder auch ein größeres Kind. Er ist das ultimative Allround-Pony, das Ihre Kinder von der Bleilinie über die Trails bis zum Showring wachsen lassen können. Er würde sich auch freuen, nur ein Haustier für die Kinder oder Enkelkinder zu genießen! Er hat keine Laster. Barney lebt in Highland MI 48356! Rufen Sie Ellesse Schwartz unter 248-390-6831 an oder senden Sie eine SMS, um weitere Informationen zu erhalten.
ONLINE-AUKTION 
Geben Sie Ihr Gebot bei PlatinumEquineAuction dot com ab
Die Auktion endet am 8. Januar
$3500 Startgebot
ONLINE AUCTION 
Place your bid at PlatinumEquineAuction dot com
Auction ends January 8th
$3500 Starting bid
Meet Barney! He is a 12.2hh 6 year old Welsh pony gelding. Barney walk, trot, and canters with easy. His gaits are slow and steady while being a floaty flat kneed mover. He has very easy flying changes as well. Barney has spent his summer working kids camp teaching new riders the ropes of arena work, and trail riding. He will jump around full courses with ease. On the trails he’s a boss! He’s brave and will take the lead follow behind or you can pony the little ones off of him. He’s as sweet as pie to groom saddle and be around. He plays well with all his equine and farm animal friends and will stall if you like. Barney also drives! This little guy has also given countless hand led pony rides and has been used at birthday parties and other events. He’s 100% ok with commotion. Barney is small enough that the little kids can groom and tack him but big enough for a small adult, or bigger kid as well. He’s the ultimate all around pony that your kids can grow from lead line to trails to the show ring. He would also be happy as just a pet for the kids or grandkids to enjoy! He has no vices. Barney lives in Highland MI 48356! Call or Text Ellesse Schwartz at 248-390-6831 for more info.
ONLINE AUCTION 
Place your bid at PlatinumEquineAuction dot com
Auction ends January 8th
$3500 Starting bid
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
VENTE AUX ENCHÈRES EN LIGNE 
Placez votre enchère sur PlatinumEquineAuction dot com
La vente aux enchères se termine le 8 janvier
3500 $ Enchère de départ
Rencontrez Barney! C’est un hongre poney gallois de 12.2hh 6 ans. Barney marche, trotte et galope avec facile. Ses allures sont lentes et régulières tout en étant un moteur de kneed plat flottant. Il a aussi des changements de vol très faciles. Barney a passé son été à enseigner aux nouveaux cyclistes les ficelles du travail en aréna et de l’équitation. Il sautera des parcours complets avec facilité. Sur les sentiers, c’est un patron! Il est courageux et prendra la tête derrière ou vous pouvez poney les petits de lui. Il est aussi doux que la tarte pour toiletter la selle et être là. Il joue bien avec tous ses amis équidés et animaux de ferme et calera si vous le souhaitez. Barney conduit aussi! Ce petit gars a également donné d’innombrables promenades à poney dirigées à la main et a été utilisé lors de fêtes d’anniversaire et d’autres événements. Il est 100% d’accord avec l’agitation. Barney est assez petit pour que les petits enfants puissent le toiletter et le harceler, mais assez grand pour un petit adulte, ou un enfant plus grand aussi. Il est le poney ultime que vos enfants peuvent faire grandir de la ligne de plomb aux sentiers jusqu’au ring d’exposition. Il serait également heureux comme un simple animal de compagnie pour les enfants ou les petits-enfants! Il n’a pas de vices. Barney vit à Highland MI 48356! Appelez ou textez Ellesse Schwartz au 248-390-6831 pour plus d’informations.
VENTE AUX ENCHÈRES EN LIGNE 
Placez votre enchère sur PlatinumEquineAuction dot com
La vente aux enchères se termine le 8 janvier
3500 $ Enchère de départ
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
AUKCJA INTERNETOWA 
Złóż ofertę na PlatinumEquineAuction dot com
Aukcja kończy się 8 stycznia
3500 $ oferty początkowej
Poznaj Barneya! Jest to 12,2hh 6-letni walijski wałach. Barney chodzi, kłusuje i kanteruje z łatwością. Jego chody są powolne i stabilne, a jednocześnie są pływającym, płaskim kneed moverem. Ma również bardzo łatwe zmiany w locie. Barney spędził lato pracując dla dzieci, ucząc nowych jeźdźców pracy na arenie i jazdy po szlakach. Z łatwością będzie skakał po pełnych kursach. Na szlakach jest szefem! Jest odważny i przejmie inicjatywę, podążając za nim lub możesz odrzucić maluchy. Jest słodki jak ciasto, aby uwodzić siodło i być w pobliżu. Dobrze bawi się ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi z koni i zwierząt gospodarskich i przeciągnie, jeśli chcesz. Barney też jeździ! Ten mały facet dał również niezliczone ręcznie prowadzone przejażdżki na kucykach i był używany na przyjęciach urodzinowych i innych wydarzeniach. Jest w 100% w porządku z zamieszaniem. Barney jest na tyle mały, że małe dzieci mogą go pielęgnować i przypinać, ale wystarczająco duży dla małego dorosłego lub większego dziecka. Jest najlepszym kucykiem, którego twoje dzieci mogą hodować od linii prowadzącej przez szlaki do ringu pokazowego. Byłby również szczęśliwy jako zwierzak dla dzieci lub wnuków! Nie ma żadnych wad. Barney mieszka w Highland MI 48356! Zadzwoń lub napisz do Ellesse Schwartz pod numer 248-390-6831, aby uzyskać więcej informacji.
AUKCJA INTERNETOWA 
Złóż ofertę na PlatinumEquineAuction dot com
Aukcja kończy się 8 stycznia
3500 $ oferty początkowej

Lokalizacja

Highland MI 22222
Stany Zjednoczone


Ogłoszeniodawca

Platinum Equine Auction
E
Louisville 40299
Stany Zjednoczone

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnioneWyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
Platinum Equine Auction
E
Louisville 40299
Stany Zjednoczone
i