nowe dzisiaj: 203 | sprzedane: 92
c
Inseratsbild
1 Video
+9 Zdjęcia

Zukunftshoffnung für den Ponyspringsport!

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 1913382
Data wstawienia: 21.03.2020
~25 332 zł 5 950 €
Drukuj

Więcej informacjiProwincja Connaught w zachodniej Irlandii dała zwinnego i utalentowanego kuca Connemara. Zakłada się, że dzikie kuce żyją w Irlandii przez dłuższy okres, a ich genom dodano trochę krwi arabskiej, kiedy w 1588 roku na ląd dopłynęło kilka koni po rozbiciu statku hiszpańskiego galeonu przy irlandzkim w ...więcej
PRINCESS PEACH
Kuc Connemara
Kuc
Klacz
4 lat
146 cm
Bułana
Skoki
gotowy do P

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
Bis die Grenzen wieder offen sind können die Pferde selbsverständlich bei uns bleiben!
Princess Peach ist eine atemberaubende 4-jährige, reinrassige Connemara-Stute, die 146cm gross ist und somit perfekt für den Pony Sport. Peach ist außergewöhnlich gut gezüchtet, ihr Vater ist Coral Joey vom legendären Fredericksminde Hazy Match, welcher mehrere Leistungsponys produziert hat. Peaches Dam ist der einzigartige Silver Shadow. Silver Shadow ist eines der leistungsstärksten Connemara-Ponys im europäischen Springcirkus. Silver Shadow hat auf sich in Irland, Schweden und Italien auf höchstem Wettbewerbsniveau aufmerksam gemacht. Er ist bis 1,30 m gesprungen und produziert jetzt 1,30 m Spring Ponys. Prinzessin Peach ist eine dieser fantastischen Springerinnen. Sie sprang bei uns 1,20m und sie springt locker bis zu 1.40m im freispringen. Sie hat an Freispring wettbewerben teilgenommen und war immer hoch platziert. Sie ist eine "one in a million" und eine für die Zukunft! Sie ist ein Pony, das international springen wird. Princess Peach ist brav und leicht zu reiten, sie wäre ein ideales Turnierpony für Kinder, aber sie ist auch für Anfänger und Mutter-Tochter-Sharing geeignet. Sie ist leicht zu reiten, zu verladen, zu fangen, zu scheren, zu beschlagen und im Verkehr. Siegeht alleine und in der gruppe ins Gelände.  Aufgrund der Wetterbedingungen in Irland konnten wir die Videos des Cross Country nicht aufnehmen, dennoch ist sie sehr ehrlich und leicht zu reiten, sie springt über bänke, gräben und Wasser. Sie hat keine unarten.

Schauen Sie sich das Video an und rufen Sie an oder schreiben Sie uns eine email. 

Princess Peach steht in Irland und eine AKU kann gerne vor ort gemacht werden, Transport kann organisiert werden. 

Gerty Tynan (Englischer Kontakt, besitzer)
00353 868077626
gertytynan@gmail.com

Denise (Mitarbeiterin, deutscher Kontakt)
004915117283603
 
This text has been translated automatically.
Until the borders are open again, the horses can of course stay with us!
Princess Peach is a stunning 4-year-old purebred Connemara mare who is 146cm tall and therefore perfect for pony sports. Peach is exceptionally well bred, her father is Coral Joey from the legendary Fredericksminde Hazy Match, who has produced several performance ponies. Peaches Dam is the unique Silver Shadow. Silver Shadow is one of the most powerful Connemara ponies in the European Springcirkus. Silver Shadow has attracted attention in Ireland, Sweden and Italy at the highest level of competition. He has jumped up to 1.30 m and now produces 1.30 m Spring Ponies. Princess Peach is one of those fantastic jumpers. She jumped 1.20m with us and she jumps looseup up to 1.40m in free jump. She has participated in free jumping competitions and has always been highly placed. It is a "one in a million" and one for the future! She is a pony that will jump internationally. Princess Peach is good and easy to ride, she would be an ideal tournament pony for children, but she is also suitable for beginners and mother-daughter sharing. It is easy to ride, load, catch, shear, fog and traffic. She goes alone and in the group into the terrain.  Due to the weather conditions in Ireland we could not record the videos of the Cross Country, yet she is very honest and easy to ride, she jumps over benches, digs and water. It has no unspecies.

Watch the video and call or write us an email.

Princess Peach is located in Ireland and an AKU can be done on site, transport can be arranged.

Gerty Tynan (English contact, owner)
00353 868077626
gertytynan@gmail.com

Denise (employee, German contact)
004915117283603
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Dopóki granice nie zostaną ponownie otwarte, konie mogą oczywiście zostać z nami!
Princess Peach to oszałamiająca 4-letnia klacz Connemara, która ma 146 cm wzrostu i dlatego jest idealna do uprawiania sportów na kucykach. Brzoskwinia jest wyjątkowo dobrze wyhodowana, jej ojcem jest Coral Joey z legendarnego Fredericksminde Hazy Match, który wyprodukował kilka kucyków performance. Zapora Brzoskwini jest unikalnym Srebrnym Cieniem. Srebrny Cień jest jednym z najpotężniejszych kucyków Connemara w europejskim Springcirkus. Silver Shadow przyciąga uwagę w Irlandii, Szwecji i Włoszech na najwyższym poziomie konkurencji. Skoczył 1,30 m, a teraz produkuje 1,30 m Spring Ponies. Księżniczka Peach jest jednym z tych fantastycznych skoczków. Skoczyła z nami 1,20m i skacze na odległość do 1,40 m w skoku wolnym. Brała udział w konkursach wolnych skoków i zawsze była wysoko umieszczona. Jest to "jeden na milion" i jeden na przyszłość! Ona jest kucykiem, który będzie skakać na arenie międzynarodowej. Księżniczka Peach jest dobra i łatwa do jazdy, byłaby idealnym kucykiem turniejowym dla dzieci, ale nadaje się również dla początkujących i dzielących się matką córką. Łatwo jest jeździć, ładować, łapać, ścinać, mgła i ruch. Ona idzie sama i w grupie w terenie.  Ze względu na warunki pogodowe w Irlandii nie mogliśmy nagrać filmów z Cross Country, ale ona jest bardzo uczciwa i łatwa do jazdy, skacze nad ławkami, wykopaliskami i wodą. Nie ma żadnych gatunków.

Obejrzyj film i zadzwoń lub napisz do nas e-mail.

Princess Peach znajduje się w Irlandii i AKU można zrobić na miejscu, transport może być zorganizowany.

Gerty Tynan (kontakt w języku angielskim, właściciel)
00353 868077626
gertytynan@gmail.com

Denise (pracownik, kontakt z Niemcami)
004915117283603

Dokumenty

Pochodzenie

Lokalizacja

R32 AE79 MOUNTRATH
Irladnia

Ogłoszeniodawca

Gerty Tynan
E
R32 AE79 Mountrath
Irladnia
Mówimy w językach:
 
 
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Konie rekreacyjne
Hunter
Konie skokowe
Konie do WKKW
Konie myśliwskie
Rassen
Kuc Connemara
Irlandzki koń sportowy
Tinker

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Pola te muszą być wypełnione


Wyślij wiadomość

Inne ogłoszenia tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Gerty Tynan
E
R32 AE79 Mountrath
Irladnia
i