nowe dzisiaj: 275 | sprzedane: 692
c
Kuc Connemara Wałach 6 lat 144 cm Siwa

Kuc connemara do dużego sportu, grupa D

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2929624
Data wstawienia: 14.01.2022
Wyświetlenia reklamy : 827
Reklama odnotowana: 11
10 000 €
~ 45 821 zł
VS STUD
54-062 Wroclaw Polska
9
+48 (0)60... pokaż
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiProwincja Connaught w zachodniej Irlandii dała zwinnego i utalentowanego kuca Connemara. Zakłada się, że dzikie kuce żyją w Irlandii przez dłuższy okres, a ich genom dodano trochę krwi arabskiej, kiedy w 1588 roku na ląd dopłynęło kilka koni po rozbiciu statku hiszpańskiego galeonu przy irlandzkim w ... Więcej o rasie koni Kuc Connemara
Kuc Connemara
Kuc
Wałach
6 lat
144 cm
Siwa
Skoki
Stan szkolenia: LL
WKKW

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
  • Rosyjski
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Zu verkaufen Pony Connemara, Wallach 6 Jahre, in diesem Jahr gefahren, arbeitet an Bars, begann unter dem Reiter zu springen. Das Pferd hat einen sehr coolen Charakter, es ist höflich und sicher zu bedienen. In der Fahrt angenehme, sanfte Hilfsmittel. Sehr korrekt in der Konstruktion, gut in der Bewegung, phänomenal und stark im Sprung. Aussicht auf ernsthaften Sport. Pferd vom Züchter. Rund um die Uhr gepolstert, konfliktfrei in der Herde. Nie verletzt, ohne Süchte. Die Mutter, die Stute Urania Melody, bescherte pferden im Sport bewährte Pferde, die Meistertitel gewinnen. Vater, Hengst Ares, erfolgreicher Starter, Vater vieler betitelter Pferde.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
For sale pony connemara, gelding 6 years, driven this year, works on bars, began jumping under the rider. The horse has a very cool character, it is polite and safe to use. In the ride pleasant, gentle on aids. Very correct in construction, good in movement, phenomenal and strong in jump. Prospective for serious sport. Horse from the breeder. Padded around the clock, conflict-free in the herd. Never injured, without any addictions. The dam, the mare Urania Melody, gave horses proven in sport, which win championship titles. Father, stallion Ares, successful starter, father of many titled horses.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
A vendre poney connemara, gelding 6 ans, conduit cette année, travaille sur les barres, a commencé à sauter sous le cavalier. Le cheval a un caractère très cool, il est poli et sûr à utiliser. Dans la conduite agréable, doux sur les aides. Très correct dans la construction, bon dans le mouvement, phénoménal et fort dans le saut. Prospective pour le sport sérieux. Cheval de l’éleveur. Rembourré autour de l’horloge, sans conflit dans le troupeau. Jamais blessé, sans aucune dépendance. Le barrage, la jument Urania Melody, a donné des chevaux éprouvés dans le sport, qui remportent des titres de champion. Père, étalon Ares, démarreur à succès, père de nombreux chevaux titrés.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
In vendita pony connemara, gelding 6 anni, guidato quest'anno, lavora su barre, ha iniziato a saltare sotto il cavaliere. Il cavallo ha un carattere molto cool, è educato e sicuro da usare. Nella guida piacevole, gentile sugli aiuti. Molto corretto nella costruzione, bravo nel movimento, fenomenale e forte nel salto. Prospettiva per lo sport serio. Cavallo dall'allevatore. Imbottito tutto il giorno, senza conflitti nella mandria. Mai ferito, senza dipendenze. La diga, la cavalla Urania Melody, ha dato ai cavalli provati nello sport, che vincono titoli di campionato. Padre, stallone Ares, starter di successo, padre di molti cavalli titolati.
Na sprzedaż kuc connemara, wałach 6 lat, zajeżdżony w tym roku, pracuje na drążkach, rozpoczął skoki pod jeźdźcem. Konik ma bardzo fajny charakter, jest grzeczny i bezpieczny w obsłudze. W jeździe przyjemny, delikatny na pomoce. Bardzo poprawny w budowie, dobry ruchowo, fenomenalny i silny w skoku. Perspektywiczny do poważnego sportu. Koń od hodowcy. Padkowany całodobowo, bezkonfliktowy w stadzie. Nigdy nie kontuzjowany, bez żadnych nałogów. Matka, klacz Urania Melody, dała konie sprawdzone w sporcie, które zdobywają tytuły mistrzowskie. Ojciec, ogier Ares, startujący z sukcesami, ojciec wielu utytułowanych koni.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Till salu ponny connemara, valack 6 år, driven i år, arbetar på barer, började hoppa under ryttaren. Hästen har en mycket cool karaktär, den är artig och säker att använda. I åkturen trevlig, skonsam mot hjälpmedel. Mycket korrekt i konstruktion, bra i rörelse, fenomenal och stark i hopp. Prospektiv för seriös sport. Häst från uppfödaren. Vadderad dygnet runt, konfliktfri i hjorden. Aldrig skadad, utan missbruk. Dammen, stoet Urania Melody, gav hästar beprövade inom idrotten, som vinner mästerskapstitlar. Far, hingst Ares, framgångsrik förrätt, far till många hästar.

Pochodzenie

Lokalizacja

54-062 Wrocław
Polska


Ogłoszeniodawca

VS STUD
E
54-062 Wroclaw
Polska
Strona: vsstud

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
VS STUD
E
54-062 Wroclaw
Polska
i