nowe dzisiaj: 259 | sprzedane: 238
c
Inseratsbild
2 Filmy
+3 Zdjęcia

Volbloed lusitano te koop

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 1946413
Data wstawienia: 23.05.2020
~36 188 zł 8 500 €
Ogłoszeniodawca standardowy
6211GD maastricht
Holandia
9
+31 (0)433256282
Drukuj

Więcej informacjiLusitano to rasa koni w barokowym typie, która pochodzi z Portugalii. Niestety nie można określić korzeni lusitano. Prawdopodobnie pochodzą od koni andaluzyjskich, które zostały delikatnie uszlachetnione krwią arabską. W Portugalii lusitano są użytkowane w walkach z bykiem. W tym kraju byk nie jest ...więcej
Lusitano
Koń gorącokrwisty
Ogier
2 lat
163 cm
Perlino
Ujeżdżenie
Associacao Portuguesa De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL)

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.

Wie jedes Jahr öffnen die Ställe von lusitano Steiner im Frühjahr wieder.
Und wir bieten eine kleine exklusive Auswahl an Lusitanos, die unseren Stall verlassen dürfen.
Wir tun dies, weil wir Platz machen für die Fohlen, die noch geboren oder gerade erst im Jahr 2020 geboren werden.
Unsere Herde hat sich im Laufe der Jahre durch unsere Auswahl enorm in ihrer Qualität verbessert.
In diesem Jahr bieten wir sehr interessante eigene RS-Zuchtprodukte, aber auch Zuchtprodukte von anderen namhaften Züchtern an.
Und Vater- und Muttertiere, die bereits ihren Dienst in unserer Zucht bewiesen haben.
Wie: eine 6-jährige super tapfer unter dem Sattel gut bewegliche Stute.
Und ein 2 Jahre alter Perlen-/Cremme-Hengst aus bewährten Arbeitslinien.
ein paar weitere Fohlen ab 2020.
Und auch sehr gute Zuchtstute
This text has been translated automatically.

Like every year, lusitano Steiner's stables reopen in early spring.
And we offer a small exclusive selection of Lusitanos that are allowed to leave our stable.
We do this because we make way for the foals that are yet to be born or just born in 2020.
Our herd has improved enormously in its quality over the years because of our selection.
This year we offer very interesting own RS breeding products but also breeding products from other renowned breeders.
And father and mother animals that have already proven their service in our breeding.
Like: a 6 year old super brave under the saddle well moving mare.
And a 2 year old pearl/cremme stallion from proven working equitation lines.
a few more foals from 2020.
And also very good broodmare

Zoals ieder jaar gaan in in het vroege voorjaar de stallen van Lusitano Steiner weer open.
En bieden wij een kleine exclusieve selectie Lusitano's aan die onze stal mogen verlaten.
Dit doen wij omdat we plaats maken voor de nog te geboren of net geboren veulens van 2020.
Onze kudde is door de jaren heen door onze selectie enorm in zijn kwaliteit vooruit gegaan.
Wij bieden dan ook dit jaar,zeer interessante eigen RS fokproducten aan maar ook fokproducten van andere gerenomeerde fokkers.
En vader en moeder dieren die hun dienst al in onze fokkerij bewezen hebben.
Zoals:een 6 jarige super brave onder het zadel goed bewegende merrie.
En een 2 jarige pearl/cremme hengst uit bewezen working equitation lijnen.
verder nog enkele veulens van 2020.
En ook nog zeer goede fokmerrie
 
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.

Jak co roku, stajnie Lusitano Steinera ponownie otwierają się wczesną wiosną.
Oferujemy niewielki ekskluzywny wybór Lusitanos, które mogą opuścić naszą stajnię.
Robimy to, ponieważ robimy miejsce dla źrebiąt, które dopiero się urodziły lub po prostu urodziły w 2020 roku.
Nasze stedy znacznie poprawiło się pod względem jakości na przestrzeni lat dzięki naszemu wyborowi.
W tym roku oferujemy bardzo ciekawe własne produkty hodowlane RS, ale także produkty hodowlane innych renomowanych hodowców.
I ojciec i matka zwierząt, które już udowodniły swoją służbę w naszej hodowli.
Jak: 6-letni super odważny pod siodłem dobrze poruszającej się klaczy.
I 2-letni ogier perłowo-kremowy ze sprawdzonych linii equitation pracy.
kilka źrebiąt od 2020 r.
A także bardzo dobra klacz

Lokalizacja

6211GD Maastricht
Holandia

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
6211GD maastricht
Holandia

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą być wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
6211GD maastricht
Holandia
i