nowe dzisiaj: 289 | sprzedane: 192
c
Inseratsbild
1 Video
+8 Zdjęcia

Traumhengst in Gold zum verlieben

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2361026
Data wstawienia: 21.01.2021
22 000 €
~ 99 847 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
11150 Vejer de la Frontera
Hiszpania
9
+49 (0)15150424717
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiLusitano to rasa koni w barokowym typie, która pochodzi z Portugalii. Niestety nie można określić korzeni lusitano. Prawdopodobnie pochodzą od koni andaluzyjskich, które zostały delikatnie uszlachetnione krwią arabską. W Portugalii lusitano są użytkowane w walkach z bykiem. W tym kraju byk nie jest ... Więcej o rasie koni Lusitano
BANDOLERO
Lusitano
Koń gorącokrwisty, Mix
Ogier
8 lat
168 cm
Bułana
Ujeżdżenie
Rekreacja
Hodowla

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
Dieser wunderschöne Hengst ist sowohl für den ambitionierten Freizeitreiter, wie auch einen Turnierreiter interessant.

Er hat super GGA. Sein Gallopp ist wunderschön bergauf und schwebend.
Die Arbeit auf dem Reitplatz wurde die letzten 2 Jahre (zugunsten von Ausritten) vernachlässigt, aber mit einem guten Reiter, wird er sicher schnell Fortschritte machen.

Ausreiten ist für ihn kein Problem, selbst wenn Stuten in der Gruppe mitreiten.

Bandolero hat bereits 1 mal gedeckt, aber ist dennoch absolut vorbildlich mit Stuten. Man kann ihn auch durch eine Herde mit rossigen Stuten führen.
Er hört stets auf den Menschen, gehört aber nur in erfahrene Hände.

Er wurde von uns mit Gebiss, sowie gebisslos geritten.

Bandolero steht derzeit mit einer von ihm tragenden Stute zusammen, auf etwa einem halben Hektar. Direkt angrenzend haben wir eine gemischte Herde mit Pferden jeden Alters.

Bei Interesse und/oder weiteren Fragen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Mit besten Grüßen aus Andalusien!
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
This beautiful stallion is interesting for the ambitious recreational rider as well as a tournament rider.

He has great GGA. His gallopism is beautifully uphill and floating.
The work on the riding ground has been neglected for the last 2 years (in favour of rides), but with a good rider, he will certainly make rapid progress.

Riding is not a problem for him, even if mares ride in the group.

Bandolero has already covered 1 times, but is still absolutely exemplary with mares. You can also guide him through a herd of horse-made mares.
He always listens to man, but only belongs in experienced hands.

He was ridden by us with bites, as well as biteless.

Bandolero is currently with a mare he is carrying, on about half an acre. Directly adjacent we have a mixed herd with horses of all ages.

If you are interested and/or have any further questions, do not hesitate to contact us.
With best regards from Andalusia!
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ten piękny ogier jest interesujący dla ambitnego zawodnika rekreacyjnego, a także zawodnika turniejowego.

Ma świetną GGA. Jego galopizm jest pięknie pod górę i pływające.
Prace na jeździeckiej zostały zaniedbane przez ostatnie 2 lata (na korzyść przejazdów), ale przy dobrym zawodniku z pewnością poczyni on szybki postęp.

Jazda nie jest dla niego problemem, nawet jeśli klacze jeżdżą w grupie.

Bandolero już 1 razy, ale nadal jest absolutnie wzorowy z klaczami. Możesz również poprowadzić go przez stada klaczy konnych.
Zawsze słucha człowieka, ale należy tylko do doświadczonych rąk.

Był jeździł przez nas z ukąszeniami, a także biteless.

Bandolero jest obecnie z klaczą, którą nosi, na około pół akra. Bezpośrednio obok mamy stą i półmisek z końmi w każdym wieku.

Jeśli jesteś zainteresowany i / lub masz jakiekolwiek dalsze pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.
Z poważaniem z Andaluzji!

Lokalizacja

11150 Vejer de la Frontera
Hiszpania

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
11150 Vejer de la Frontera
Hiszpania

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
11150 Vejer de la Frontera
Hiszpania
i