nowe dzisiaj: 416 | sprzedane: 688
c
Niemiecki koń sportowy Wałach 3 lat 161 cm Skarogniada
2 Filmy

Optisch auffallendes Nachwuchstalent, Perigueux x Askari

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2685970
Data wstawienia: 18.08.2021
Wyświetlenia reklamy : 1698
Reklama odnotowana: 25
15 000 € do 25 000 €
Kategoria cenowa ~69 164 zł do 115 267 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
85658 Egmating
Niemcy
9
Pokaż numer telefonu
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiNiemiecki koń sportowy to hodowla koni gorącokrwistych, w której udział biorą Związki Hodowców Koni Berlin-Brandenburgia, Saksonia-Anhalt i Saksonia-Turyngia. Rasa powstała w roku 2003, a więc jest jeszcze bardzo młoda i dlatego pod względem eksterieru i interieru bardzo podobna do poprzednich hodow ... Więcej o rasie koni Niemiecki koń sportowy
Niemiecki koń sportowy
Koń gorącokrwisty
Wałach
3 lat
161 cm
Skarogniada
Skoki

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • nl-BE
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Porto ist ein absoluter Eyecatcher. Schwarzbraun, 4x weiß und ein schicker Kopf. Ein absolutes Traumpferd für ambitionierte Mädchen und kleinere Reiter. 

Dazu lässt seine Abstammung keine Wünsche offen. Sein Vater Perigueux, selbst Deutscher Meister unter Eva Bitter, macht in den letzten Jahren auch durch seine im großen Sport erfolgreichen Nachkommen auf sich aufmerksam. Muttervater Askari, auch selbst Sporterfolgreich, brachte mit DSP Alice im Springen und SAP Asha P in der Vielseitigkeit gleich 2 Weltmeister hervor. 

Porto ist bei uns geboren und damit direkt vom Züchter. Er hat bei uns eine gute Aufzucht in der Herde mit regelmäßiger Vorstellung beim Hufschmied und Tierarzt genossen. Er ist auf dem aktuellen Impfstand, inklusive Herpes. Außerdem sind von März 2021 16 unauffällige Röntgenbilder der Beine vorhanden.

Porto ist jetzt 3-jährig und seit Juni 2021 schonend angeritten. Dabei ist er brav, leichtrittig und lernt unfassbar schnell. Im Freispringen bringt er viel Motivation mit und zeigt sein Talent und Vermögen.

Ein Traumnachwuchspferd für den ambitionierten Springreiter und mit seiner Größe auch perfekt als Ponyumsteiger geeignet. 

Da Porto 3-jährig und erst kurz unter dem Sattel ist, ist ein Probereiten nur bei ernsthaftem Interesse möglich. Er kann aber natürlich nach Absprache besichtigt und vorgeritten werden.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Porto is an absolute eye-catcher. Black brown, 4x white and a chic head. An absolute dream horse for ambitious girls and smaller women. 

His ancestry leaves nothing to be desired. His father Perigueux, himself German champion under Eva Bitter, has also attracted attention in recent years through his descendants who are successful in the big sport. Mother father Askari, also successful in sports, produced 2 world champions with DSP Alice in jumping and SAP Asha P in eventing. 

Porto is now 3 years old and has been riding gently since May 2021. He is well-behaved, light-riding and learns incredibly fast. In free jumping he shows special talent. 

A dream offspring horse for the ambitious show jumper and with its size perfectly suited as a pony changer. 

Since Porto is 3 years old and only briefly under the saddle, a test preparation is only possible with serious interest. Of course, it can be visited and pre-ridden by arrangement.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Porto è un vero colpo d'occhio. Nero-marrone, 4x bianco? e una testa chic. Un cavallo da sogno assoluto per bambini ambiziosi e cavalieri più piccoli. 

A tal fine, la sua discendenza non apre alcuna domanda. Anche suo padre Perigueux, lui stesso campione tedesco sotto Eva Bitter, ha attirato l'attenzione negli ultimi anni attraverso i suoi discendenti che hanno successo nel grande sport. Madre padre Askari, anche lui di successo nello sport, ha prodotto 2 campioni del mondo con DSP Alice nel salto e SAP Asha P nel caso. 

Porto è nato con noi e quindi direttamente dalla Z?chter. Ha un buon allevamento nella nostra mandria con regolari?? Mi è piaciuta una performance al maniscalco e al veterinario. Attualmente è vaccinato, compreso l'herpes. Inoltre, da marzo 2021 ci sono 16 immagini non ancora spente delle gambe.

Porto ha ormai 3 anni e guida dolcemente da giugno 2021. È ben educato, leggero e impara incredibilmente velocemente. Nel salto libero porta molta motivazione e mostra il suo talento e verm?gen.

Un cavallo da sogno per l'ambizioso saltatore di spettacoli e con le sue dimensioni? e perfetto anche come cambia pony. 

Poiché Porto ha 3 anni e solo poco sotto la sella, una preparazione di prova è possibile solo con serio interesse. Tuttavia, può naturalmente essere visitato e pre-cavalcato per accordo.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Porto przyciąga wzrok. Czarno-brązowy, 4x biały? i elegancka głowa. Absolutnie wymarzony koń dla ambitnych dzieci i mniejszych jeźdźców. 

W tym celu jego pochodzenie nie otwiera żadnych pytań. Jego ojciec Perigueux, sam mistrz Niemiec pod wodzą Evy Bitter, również przyciągnął uwagę w ostatnich latach dzięki swoim potomkom, którzy odnoszą sukcesy w wielkim sporcie. Matka ojciec Askari, również odnoszący sukcesy sportowe, wyprodukował 2 mistrzów świata z DSP Alice w skokach i SAP Asha P w WKKW. 

Porto urodziło się z nami, a więc bezpośrednio z Z?chter. Ma dobry chów w naszym stadzie z regularnym?? Podobał mi się występ u kowala i weterynarza. Obecnie jest szczepiony, w tym opryszczką. Ponadto od marca 2021 r. istnieje 16 niewydolnych obrazów nóg.

Porto ma teraz 3 lata i jeździ łagodnie od czerwca 2021 roku. Jest grzeczny, lekki i uczy się niesamowicie szybko. W skokach swobodnych wnosi dużo motywacji i pokazuje swój talent i werm?gen.

Wymarzony koń potomstwa dla ambitnego skoczka pokazowego i jego rozmiaru? e również idealny jako zmieniacz kucyka. 

Ponieważ Porto ma 3 lata i tylko tuż pod siodłem, przygotowanie do testu jest możliwe tylko z poważnym zainteresowaniem. Można go jednak oczywiście zwiedzać i wstępnie jeździć po uzgodnieniu.

Pochodzenie

Lokalizacja

85665 Moosach
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
85658 Egmating
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
85658 Egmating
Niemcy
i