nowe dzisiaj: 305 | sprzedane: 224
c
Inseratsbild
4 Filmy

Ideales Umsteigerpferd/Nachwuchspferd für den Sport

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2100697
Data wstawienia: 15.10.2020
16 500 €
~ 70 247 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
24229 Dänischenhagen
Niemcy
9
+49 (0)1716555736
+49 (0)15127943899
Drukuj

Więcej informacjiNiemiecki koń sportowy to hodowla koni gorącokrwistych, w której udział biorą Związki Hodowców Koni Berlin-Brandenburgia, Saksonia-Anhalt i Saksonia-Turyngia. Rasa powstała w roku 2003, a więc jest jeszcze bardzo młoda i dlatego pod względem eksterieru i interieru bardzo podobna do poprzednich hodow ...więcej
Niemiecki koń sportowy
Koń gorącokrwisty
Wałach
4 lat
166 cm
Kasztanowata
WKKW
Ujeżdżenie
gotowy do P
Skoki
Zuchtverband für deutsche Pferde

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
Ideales Umsteigerpferd/Nachwuchspferd für den Sport, mit Perspektive für Dressur, Springen und Vielseitigkeit.
 
Der 4-jährige „Happy“ ist intelligent, lern- und leistungsbereit, liebenswert; Eigenschaften, die für den gehobenen Sport, aber natürlich auch für jeden Reiter im Freizeitbereich wünschenswert sind.
 
Er wird nur aus gesundheitlichen Gründen des Reiters/Besitzers verkauft.
 
Ausgestattet mit guten Grundgangarten wurde er behutsam und vertrauensvoll nun über gut ein Jahr aufgebaut. Durch seine gute Rittigkeit ist er sicher an den Hilfen und ist Drpfd. A, Sprpfd. A fertig. Sein Springen ist von guter Technik und Vermögen geprägt. Im April 2020 hat er die ersten Sprünge unter dem Reiter absolviert.
 
In dem hiesigen Gelände ist er sicher in allen drei Gangarten und Galopp auf der Rennbahn ist seine Welt. Ausritte sind Bestandteil seines Trainings Programms. Happy ist gesund und immer gut drauf.
 
In seiner Abstammung findet man Springpferde Vererber, „Dressurpferdemacher“ bzw. Hengste die sich gleichsam vielseitig Springen/Dressur und für die Vielseitigkeit vererbt haben.
 
„Ein Typ für alle Fälle!“
 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Eventer of the extra class, who is also at home in every individual discipline and shows potential accordingly. (Possibly also Hunter)

The 4-year-old "Happy" is intelligent, ready to learn and perform, adorable; Characteristics that are desirable for the upscale sport, but of course also for every rider in the leisure area.

Equipped with good basic gaits, it was carefully and trustingly built up for exactly one year. Due to his good rideability, he is certainly at the aids and is finished Drpfd. A. His jumping is characterized by good technique and wealth. In April 2020 he completed the first jumps under the rider.

In the local terrain he is safe in all three gears and gallop on the racetrack is his world. Riding without other horses is part of his training program, which he masters here with confidence.

A conceivable Federal Championship participant 2021!

In his lineage one finds showjumping horse sire, "dressage horse maker" or stallions who have inherited as if versatile jumping/dressage and for the versatility.

The father Discovery is brought in on Nithard AA, who is among others the father of Quick Star. The versatile sire and stallion performance test winner Matcho AA follows over the mother in the second generation. Discovery's second mother Dunka from Black Sky xx was entered in the FN's performance book and brought in 3 licensed stallions.

Happy's mother Lady Deluxe combines the Celler Landschäler Rotspon von Rubinstein with the inheritance legend Lauries Crusador xx. Brentano II and Hitchcock (DI 145, 5 licensed sons) from Hill Hawk xx follow in the further pedigree.


 
Ce texte a été traduit automatiquement.
Eventer de la classe supérieure, qui est également à la maison dans chaque discipline individuelle et montre donc le potentiel. (Peut-être aussi Hunter)

« Happy », 4 ans, est intelligent, doué pour l’apprentissage et la performance, adorable; Des caractéristiques qui sont souhaitables pour le sport haut de gamme, mais bien sûr aussi pour chaque cavalier dans le domaine des loisirs.

Doté de bonnes manières de base, il a été construit avec prudence et confiance pendant exactement un an. Grâce à sa bonne cavalerie, il est en sécurité sur les aides et le DrPfd. A est prêt. Son saut est marqué par une bonne technique et une bonne fortune. En avril 2020, il a effectué les premiers sauts sous le cavalier.

Sur le terrain local, il est en sécurité dans les trois allées et le galop sur l’hippodrome est son monde. Les chevaux sans autres chevaux font partie de son programme d’entraînement, ce qu’il maîtrise ici avec confiance.

Un groupe de champions fédéraux imaginable 2021 !

Dans sa filiation, on trouve des chevaux de chevaux, des « dresseurs » ou des étalons qui se sont en quelque sorte polyvalents de saut/ dressage et ont légué pour la polyvalence.

Le père Discovery est attiré sur Nithard AA qui est entre autres le père de la mère de Quick Star. Le verreur polyvalent et l’épreuve de performance d’étalon Le vainqueur Matcho AA passe par la mère de deuxième génération. La deuxième mère de Discovery, Dunka, de Black Sky xx, a été inscrite dans le livre de performance du FN et a amené 3 étalons en grains.

La mère de Happy Deluxe, grâce au Royal Blend (S-dressing), réunit l’expérimentateur de terre de Celler Rotspon de Rubinstein avec la légende lauries crusador xx. Brentano II et Hitchcock (DI 145, 5 fils hachés) de Hill Hawk xx.


 
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Eventer z ekstraklasy, który jest również w domu w każdej indywidualnej dyscyplinie i odpowiednio pokazuje potencjał. (Być może również Hunter)

4-letni "Happy" jest inteligentny, gotowy do nauki i wykonywania, adorable; Cechy, które są pożądane dla ekskluzywnego sportu, ale oczywiście również dla każdego jeźdźca w strefie rekreacyjnej.

Wyposażony w dobre podstawowe chodu, został starannie i ufnie zbudowany przez dokładnie jeden rok. Ze względu na jego dobrą jazdę, jest z pewnością na pomoc i jest gotowy Drpfd. A. Jego skoki charakteryzują się dobrą techniką i bogactwem. W kwietniu 2020 roku oddał pierwsze skoki pod wodzą zawodnika.

W miejscowym terenie jest bezpieczny we wszystkich trzech biegach i galop na torze wyścigowym jest jego świat. Jazda bez innych koni jest częścią jego programu treningowego, który panuje tutaj z ufnością.

Wyobrażalny uczestnik Mistrzostw Federalnych 2021!

W jego linii można znaleźć showjumping ojca konia, "ujeżdżenia konia maker" lub ogierów, którzy odziedziczyli jak wszechstronny skoki / ujeżdżenia i wszechstronność.

Ojciec Discovery zostaje sprowadzony na Nitharda AA, który jest między innymi ojcem Quick Star. Wszechstronny ojciec i zwycięzca testu wydajności ogiera Matcho AA podąża za matką w drugim pokoleniu. Druga matka Discovery, Dunka z Black Sky xx, została wpisana do książki fn i przywieziona w 3 licencjonowanych ogierach.

Matka Happy'ego Lady Deluxe łączy Celler Landschäler Rotspon von Rubinstein z legendą dziedziczenia Lauries Crusador xx. Brentano II i Hitchcock (DI 145, 5 licencjonowanych synów) z Hill Hawk xx podążają za dalszym rodowodem.


 

Pochodzenie

Lokalizacja

24229 Dänischenhagen
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
24229 Dänischenhagen
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
24229 Dänischenhagen
Niemcy
i