nowe dzisiaj: 418 | sprzedane: 686
c
Niemiecki koń sportowy Wałach 5 lat 165 cm Gniada
2 Filmy
+3 Zdjęcia

5jähriger Wallach von Kasanova de la Pomme

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2714072
Data wstawienia: 12.09.2021
Wyświetlenia reklamy : 1316
Reklama odnotowana: 46
10 000 € do 15 000 €
Kategoria cenowa ~46 111 zł do 69 160 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
06179 Teutschenthal
Niemcy
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiNiemiecki koń sportowy to hodowla koni gorącokrwistych, w której udział biorą Związki Hodowców Koni Berlin-Brandenburgia, Saksonia-Anhalt i Saksonia-Turyngia. Rasa powstała w roku 2003, a więc jest jeszcze bardzo młoda i dlatego pod względem eksterieru i interieru bardzo podobna do poprzednich hodow ... Więcej o rasie koni Niemiecki koń sportowy
Niemiecki koń sportowy
Koń gorącokrwisty
Wałach
5 lat
165 cm
Gniada
Skoki
Sukces: Springpferde A ~ L (youngster)
Rekreacja
Hunter
WKKW

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • nl-BE
  • Hiszpański
  • Polski
  • Rosyjski
Dieser tolle Youngster sucht ab sofort seinen neuen Wirkungskreis. Im Umgang ist er super brav und zeigt sich immer lernwillig. Er ist mit guten Grundgangarten ausgestattet und besonderem Potenzial am Sprung. Hier konnte er sich bereits in Springpferdeprüfungen der Klasse A mit 8er-Noten platzieren. 
Bei entsprechender Förderung sollte einem Einsatz im Turniersport nichts im Wege stehen. Dennoch ist er aufgrund seines Alters kein Anfängerpferd.

Ein Probereiten kann gerne vereinbart werden.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
This great youngster is now looking for his new sphere of activity. He is super good at dealing with him and is always willing to learn. He is equipped with good basic walking styles and special potential on the jump. Here he was already able to place himself in jumping horse competitions of class A with 8 grades. 
With appropriate support, nothing should stand in the way of a use in tournament sports. Nevertheless, due to his age, he is not a breeding horse.

A test preparation can be arranged.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ce grand youngster cherche désormais son nouveau champ d’action. Dans ses relations, il est super sage et toujours désireux d’apprendre. Il est équipé de bonnes marches de base et a un potentiel particulier au saut. Ici, il a déjà pu se placer dans des épreuves de chevaux de saut de classe A avec des notes de 8. 
Avec un effort approprié, rien ne devrait s’opposer à une mise dans le sport de tournoi. Pourtant, en raison de son âge, il n’est pas un hippopotame.

Une préparation peut être convenue avec plaisir.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Questo grande giovane è ora alla ricerca della sua nuova sfera di attività. È super bravo a trattare con lui ed è sempre disposto a imparare. È dotato di buoni stili di camminata di base e di un potenziale speciale sul salto. Qui era già in grado di piazzarsi in gare di salto a cavallo di classe A con 8 gradi. 
Con un supporto adeguato, nulla dovrebbe ostacolare l'uso negli sport da torneo. Tuttavia, a causa della sua età, non è un cavallo da riproduzione.

È possibile organizzare una preparazione al test.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ten wspaniały młodzieniec szuka teraz swojej nowej sfery działalności. Jest bardzo dobry w radzeniu sobie z nim i zawsze chętnie się uczy. Jest wyposażony w dobre podstawowe style chodzenia i specjalny potencjał na skoku. Tutaj był już w stanie umieścić się w zawodach koni skokowych klasy A z 8 klasami. 
Przy odpowiednim wsparciu nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby wykorzystać je w sportach turniejowych. Niemniej jednak, ze względu na swój wiek, nie jest koniem hodowlanym.

Można zorganizować przygotowanie do testu.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Этот великий юноша сейчас ищет свою новую сферу деятельности. Он очень хорошо справляется с ним и всегда готов учиться. Он оснащен хорошими базовыми стилями ходьбы и особым потенциалом на прыжке. Здесь он уже смог поставить себя в соревнованиях по конюшнему класса А с 8 классами. 
При соответствующей поддержке ничто не должно мешать использованию в турнирных видах спорта. Тем не менее, из-за своего возраста он не является племенной лошадью.

Может быть организована подготовка к тестам.

Pochodzenie

Lokalizacja

06118 Halle
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
06179 Teutschenthal
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
06179 Teutschenthal
Niemcy
i