nowe dzisiaj: 198 | sprzedane: 96
c
Inseratsbild

Sehr im Hengstyp stehender Wallach mit Holsteiner Abstammung

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 1891936
Data wstawienia: 18.02.2020
Kategoria cenowa 15 000 € do 25 000 €
~63 864 zł do 106 435 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
09387 Jahnsdorf/Erzgebirge
Niemcy
9
+49 (0)1743004868
Drukuj

Więcej informacjiNiemiecki koń sportowy to hodowla koni gorącokrwistych, w której udział biorą Związki Hodowców Koni Berlin-Brandenburgia, Saksonia-Anhalt i Saksonia-Turyngia. Rasa powstała w roku 2003, a więc jest jeszcze bardzo młoda i dlatego pod względem eksterieru i interieru bardzo podobna do poprzednich hodow ...więcej
QUICK JUMPER
Niemiecki koń sportowy
Koń gorącokrwisty
Wałach
8 lat
168 cm
Gniada
Skoki
gotowy do C
nagrodzony w C
Ujeżdżenie
gotowy do N

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
Absolut leichtrittiger Wallach der am Sprung immer eine Idee hat. Sucht im Parcours schon die Aufgaben, ist extrem vorsichtig und will immer auf die andere Seite. Lässt sich super leicht reiten, ein richtiges Mädchenpferd. SPF A gewonnen, SPF L mit 8,4 2. Platz und Springpferde M ebenfalls 2. Platz. Hat keine Unarten wie bocken, oder steigen. Geht allein ins Gelände. Dressurmäßig ebenfalls sehr schön zu reiten, ist immer am Zügel, wird nie stark. Hat absolut schöne Gänge und auch den typischen Holsteiner Galopp. Versucht es dem Reiter immer leicht zu machen und ist im Parcour ein absoluter Kämpfer. Liebt gearbeitet zu werden und ist nicht faul. Hat einen gesunden Zug zum Sprung. TÜV ist nach der alten Norm vorhanden, die Bilder können sofort zugeschickt werden. Turniervideos werden gern per Whats app zugeschickt.
This text has been translated automatically.
Absolutely light-riding gelding who always has an idea on the jump. Looks for the tasks in the course, is extremely careful and always wants to go to the other side. It's super easy to ride, a real girl horse. SPF A won, SPF L with 8.4 2nd place and show jumping horses M also 2nd place. Doesn't have any untypes like bucking, or rising. Go alone into the terrain. Dressage also very nice to ride, is always on the reins, never gets strong. Has absolutely beautiful corridors and also the typical Holsteiner gallop. Always try to make it easy for the rider and is an absolute fighter in the course. Loves to be worked and is not lazy. Has a healthy move to jump. TÜV is available according to the old standard, the pictures can be sent immediately. Tournament videos are often sent via Whats app.
Ce texte a été traduit automatiquement.
Absolument léger hongre qui a toujours une idée sur le saut. Si vous êtes déjà à la recherche des tâches dans le cours, est extrêmement prudent et veut toujours aller de l’autre côté. Peut être monté super légèrement, un vrai cheval de fille. SPF A a gagné, SPF L avec 8,4 2e place et les chevaux de saut d’obstacles M également 2ème place. N’a pas de chances comme bucking, ou se lever. Allez seul dans le terrain. Dressage aussi très agréable à monter, est toujours sur les rênes, ne devient jamais fort. A absolument belles allées et aussi le typique Holsteiner Galopp. Essayez toujours de le rendre facile pour le coureur et est un combattant absolu dans le cours. Aime être travaillé et n’est pas paresseux. A un mouvement sain pour sauter. T-V est disponible selon l’ancienne norme, les photos peuvent être envoyées immédiatement. Les vidéos du tournoi sont souvent envoyées via l’application Whats.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Absolutnie lekki wałach, który zawsze ma pomysł na skok. Szuka zadań w trakcie, jest bardzo ostrożny i zawsze chce iść na drugą stronę. To bardzo łatwe do jazdy, prawdziwy koń dziewczyna. SPF A wygrał, SPF L z 8,4 2 miejsce i pokaż skoki koni M również 2 miejsce. Nie ma żadnych untypów, takich jak bucking, lub rośnie. Idź sam w teren. Ujeżdżenie również bardzo miło jeździć, jest zawsze na wodzy, nigdy nie staje się silny. Ma absolutnie piękne korytarze, a także typowy galop Holsteiner. Zawsze staraj się ułatwić zawodnikowi i jest absolutnym wojownikiem na kursie. Uwielbia być pracował i nie jest leniwy. Ma zdrowy ruch, aby przejść. TÜV jest dostępny zgodnie ze starym standardem, zdjęcia mogą być wysyłane natychmiast. Filmy turniejowe są często wysyłane za pośrednictwem aplikacji Whats.

Pochodzenie

Lokalizacja

09437 Börnichen
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
09387 Jahnsdorf/Erzgebirge
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Pola te muszą być wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
09387 Jahnsdorf/Erzgebirge
Niemcy
i