nowe dzisiaj: 300 | sprzedane: 224
c
Inseratsbild
2 Filmy
+3 Zdjęcia

Sprunggewaltiger Clearway Nachkomme

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2200527
Data wstawienia: 02.11.2020
25 000 € do 40 000 €
Kategoria cenowa ~112 271 zł do 179 628 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
85304 Ilmmünster
Niemcy
9
+49 (0)17624557642
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiNiemiecki koń sportowy to hodowla koni gorącokrwistych, w której udział biorą Związki Hodowców Koni Berlin-Brandenburgia, Saksonia-Anhalt i Saksonia-Turyngia. Rasa powstała w roku 2003, a więc jest jeszcze bardzo młoda i dlatego pod względem eksterieru i interieru bardzo podobna do poprzednich hodow ... Więcej o rasie koni Niemiecki koń sportowy
Niemiecki koń sportowy
Koń gorącokrwisty
Wałach
8 lat
179 cm
Kasztanowata
Skoki
gotowy do CC
nagrodzony w C
Ujeżdżenie
gotowy do P

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Holenderski
  • Polski
Toller 8 jähriger Wallach von Clearway mit fast unbegrenztem Vermögen. Er möchte stets seinem Reiter gefallen und versucht alles möglich zu machen. 
Auch Dressurmäßig sehr schön zu reiten, ist er mit drei sehr guten GGA ausgestattet. 

Trotz seiner Größe ist er leichtrittig und gut zu bedienen. Er ist mit sehr viel Vermögen und Übersetzung ausgestattet. Zu 100% ehrlich, springt immer los. 

Er ist super brav im Umgang und Schmiede und verladefromm. 
Geht sowohl in der Gruppe als auch alleine ins Gelände. 
Kennt Koppel alleine, sowie in der Gruppe.  

Die Mutter selbst ist bis S* unter einem Amateur gelaufen und ging dann in die Zucht. Es gibt noch weitere sporterfolgreiche Nachkommen. 
 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Great 8 year old gelding from Clearway with almost unlimited fortune. He always wants to please his rider and tries to make everything possible.
Also dressage very nice to ride, he is equipped with three very good GGA.

Despite its size, it is light-ride and easy to use. He is endowed with a lot of wealth and translation, so he wants to be ridden for the jump. 100% honest, always jumps off, but not a beginner's horse.

He is super good in handling and forging and loading pious.
Goes into the terrain both in a group and alone.
Knows Koppel alone, as well as in the group.

The mother herself ran to S* under an amateur and then went into breeding. There are other sports-successful offspring.
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Un gran castrado de 8 años de Clearway con un potencial casi ilimitado. Siempre quiere complacer a su jinete y trata de hacer todo lo posible.
También muy bueno para montar en doma, está equipado con tres muy buenos GGA.

A pesar de su tamaño es fácil de montar y bueno para manejar. Está equipado con mucha habilidad y traducción. 100% honesto, siempre saltando, pero no es un caballo de principiantes.

Se comporta muy bien en el manejo y la herrería y carga bien.
Sale al campo tanto en el grupo como solo.
Conoce a Koppel solo, así como en el grupo.

La madre misma caminó bajo un aficionado hasta S* y luego se dedicó a la cría. Hay otros hijos exitosos en el deporte.
Ce texte a été traduit automatiquement.
Super Wallach de Clearway, 8 ans, avec une fortune quasi illimitée. Il veut toujours plaire à son cavalier et essayer de rendre tout possible.
Aussi très agréable à monter en dressage, il est équipé de trois très bon GGA.

Malgré sa taille, il est léger et facile à utiliser. Il est doté de beaucoup de fortune et de traduction, ce qui lui permet de faire un saut. A 100% honnête, saute toujours, mais pas un cheval débutant.

Il est super sage dans les relations et la forgerie et déchargé.
Allez sur le terrain en groupe et seul.
Il connaît Koppel seul, ainsi que dans le groupe.

La mère elle-même a couru jusqu’à S* sous un amateur et est ensuite allée à l’élevage. Il y a d’autres descendants sportifs.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Wielki 8-letni wałach z Clearway z niemal nieograniczoną fortunę. Zawsze chce zadowolić swojego zawodnika i stara się, aby wszystko było możliwe.
Również ujeżdżenie bardzo miło jeździć, jest wyposażony w trzy bardzo dobre GGA.

Pomimo swoich rozmiarów, jest lekki i łatwy w użyciu. Jest obdarzony dużo bogactwa i tłumaczenia, więc chce być jeździł na skok. 100% uczciwy, zawsze skacze, ale nie początkujący koń.

Jest bardzo dobry w obsłudze i kucie i załadunku pobożny.
Wchodzi w teren zarówno w grupie, jak i samotnie.
Zna Koppel sam, jak i w grupie.

Matka sama pobiegła do S* pod amatorem, a następnie poszła do hodowli. Istnieją inne sportowe sukces potomstwa.

Pochodzenie

Lokalizacja

85304 Ilmmünster
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
85304 Ilmmünster
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
85304 Ilmmünster
Niemcy
i