nowe dzisiaj: 349 | sprzedane: 541
c
Niemiecki kuc wierzchowy Klacz 7 lat 146 cm Kasztanowata
1 Video
+2 Zdjęcia

Bildschöne aufgeweckte Ponystute

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 3297509
Data wstawienia: 06.08.2022
Wyświetlenia reklamy : 1222
Reklama odnotowana: 41
9 500 €
~ 44 232 zł do negocjacji
Pferdezentrum Meeresberg
Pani Lisa Kreitel
Heideloh 6
27248 Ehrenburg Niemcy
9
+49 (0)42... pokaż
 
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiNiemiecki kuc wierzchowy to jedna z najbardziej rozpowszechnionych ras kuców w Niemczech. Powstała w połowie lat sześćdziesiątych, kiedy różne rasy kuców zostały skrzyżowane z końmi pełnej krwi angielskiej. Celem było wyhodowanie „miniaturowego konia gorącokrwistego”, z czym hodowcy dobrze sobie por ... Więcej o rasie koni Niemiecki kuc wierzchowy
Niemiecki kuc wierzchowy
Kuc
Klacz
7 lat
146 cm
Kasztanowata
Ujeżdżenie
Hodowla
Skoki
Rekreacja

Opis

Polski
 • Niemiecki
 • Angielski
 • Francuski
 • Włoski
 • Szwedzki
 • Holenderski
 • Hiszpański
 • Polski
 • Rosyjski
In Auftrag zu verkaufen: 
Zum Verkauf steht hier eine bildschöne 7 jährige 146 cm gr0ße Ponystute mit 3 guten GGA. Mila liebt es zu kuscheln und betüdelt zu werden. Im Umgang ist sie absolut artig und ruhig. Sie kennt das Reiten in der Halle und dem Außenplatz. Sie ist Trubel mit vielen Kinder gewöhnt und bleibt dort stehts gelassen. Mila lässt sich auch mit Ausbindern reiten. Wir können sie uns gut als Kinderpony vorstellen. Die Kinder sollten etwas Erfahrung mitbringen da sie beim Reiten recht sensible ist. 
Hier kennt sie Boxenhaltung mit Weide/ Paddock. Sie kennt es allein aber auch mit anderen Pferden auf der Weide zu stehen.

Mila kennt Bodenarbeit, Doppellonge, Cavalettiearbeit. Erste kleine Sprünge unter dem Reiter wurden gemacht aber nicht weiter gefördert. Freispringen macht sie gut und gerne.
Anhängerfahren, Führanlage, Tierarzt, Schmied, Waschen etc. meistert sie anstandslos.
Mila ist durchgeimpft, 1x jährlich beim Zahnarzt ca. 2x jährlich osteopathisch durchgecheckt. 
Aufgrund ihrer guten GGA und ihrer Abstammung sicher auch für die Zucht interessant
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
To be sold on order: 
For sale here is a beautiful 7 year old 146 cm large pony mare with 3 good GGA. Mila loves to cuddle and be cuddled. In dealing with her, she is absolutely kind and calm. She knows riding in the hall and the outdoor court. She is used to hustle and bustle with many children and remains there always calm. Mila can also be ridden with binders. We can well think of it as a children's pony. The children should have some experience as she is quite sensitive when riding. 
Here she knows box keeping with pasture / paddock. She knows how to stand alone but also with other horses on the pasture.

Mila knows floor work, double lunge, cavalettie work. First small jumps under the rider were made but not further promoted. Free jumping makes them good and happy.
Trailer driving, horse walker, veterinarian, blacksmith, washing etc. she masters without hesitation.
Mila is vaccinated, 1x annually at the dentist about 2x annually osteopathically checked. 
Due to their good GGA and their ancestry certainly also interesting for breeding
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
À vendre sur commande : 
A vendre ici est une belle jument poney de 7 ans de 146 cm avec 3 bons GGA. Mila aime se câliner et se faire câliner. En traitant avec elle, elle est absolument gentille et calme. Elle sait rouler dans la salle et le court extérieur. Elle a l’habitude de s’agiter avec de nombreux enfants et y reste toujours calme. Mila peut également être monté avec des liants. Nous pouvons bien le considérer comme un poney pour enfants. Les enfants devraient avoir une certaine expérience car elle est très sensible lorsqu’elle roule. 
Ici, elle connaît la garde de boîte avec pâturage / paddock. Elle sait se tenir seule mais aussi avec d’autres chevaux au pâturage.

Mila connaît le travail au sol, la double fente, le travail de cavalettie. Les premiers petits sauts sous le cavalier ont été effectués mais pas promus. Le saut en liberté les rend bons et heureux.
Conduite de remorque, promeneur de chevaux, vétérinaire, forgeron, lavage etc. qu’elle maîtrise sans hésitation.
Mila est vaccinée, 1x par an chez le dentiste environ 2x par an contrôlée ostéopathiquement. 
En raison de leur bonne GGA et de leur ascendance certainement aussi intéressant pour la reproduction
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Do sprzedaży na zamówienie: 
Na sprzedaż tutaj jest piękna 7-letnia 146 cm duża klacz kucykowa z 3 dobrymi GGA. Mila uwielbia się przytulać i przytulać. W kontaktach z nią jest absolutnie miła i spokojna. Zna się na jeździe w hali i na boisku na świeżym powietrzu. Jest przyzwyczajona do zgiełku z wieloma dziećmi i pozostaje tam zawsze spokojna. Mila może być również jeżdżona ze spoiwami. Możemy myśleć o nim jak o kucyku dla dzieci. Dzieci powinny mieć pewne doświadczenie, ponieważ jest dość wrażliwa podczas jazdy. 
Tutaj zna się na trzymaniu pudełek z pastwiskiem / padokiem. Wie, jak stać samotnie, ale także z innymi końmi na pastwisku.

Mila zna się na pracach podłogowych, podwójnej lonży, pracy cavalettie. Pierwsze małe skoki pod jeźdźcem zostały wykonane, ale nie dalej promowane. Swobodne skakanie sprawia, że są dobrzy i szczęśliwi.
Prowadzenie przyczepy, spacerowicz, weterynarz, kowal, mycie itp.
Mila jest szczepiona, 1x rocznie u dentysty około 2x rocznie osteopatycznie sprawdzana. 
Ze względu na ich dobre GGA i ich pochodzenie z pewnością interesujące również do hodowli

Pochodzenie

Lokalizacja

27248 Ehrenburg
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Pferdezentrum Meeresberg
E
Pani Lisa Kreitel
Heideloh 6
27248 Ehrenburg
Niemcy
Mówimy w językach:
 
Rassen
Niemiecki kuc wierzchowy
Koń hanowerski
Koń oldenburski

Więcej informacji

Das Pferdezentrum Meeresberg hat sich auf die Ausbildung und Vermarktung von qualitätsvollen Ponys und Junioren/ Amateur geeigneten Grosspferden spezialisiert. Neben der Ausbildung und Vermarktung/ Vermittlung betreuen wir Sie auch gern nach dem Kauf in einem unserer Lehrgänge oder Unterricht weiter.

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Pferdezentrum Meeresberg
E
Pani Lisa Kreitel
Heideloh 6
27248 Ehrenburg
Niemcy
i