nowe dzisiaj: 336 | sprzedane: 557
c
Pinto Mix Klacz 5 lat 155 cm Srokata
2 Filmy
+16 Zdjęcia

Allround-Freizeit-Wanderreiten

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2642013
Data wstawienia: 22.07.2021
Wyświetlenia reklamy : 3042
Reklama odnotowana: 22
6 200 €
~ 28 835 zł
Ricarda Haas
56317 Linkenbach Niemcy
9
Pokaż numer telefonu
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiPinto to tak zwana hodowla maści, a nie rasa. Nazwa pinto pochodzi od słowa ""Pinta"", co po hiszpańsku oznacza ""plamkę"" i trafnie opisuje pinto. Pochodzi on z USA i może osiągać różny wzrost.. Pinto są hodowane w pięciu różnych typach: typ pony o wzroście do 148cm; typ pleasure, który jest miesza ... Więcej o rasie koni Pinto
SERY
Pinto
Koń gorącokrwisty, Mix
Klacz
5 lat
155 cm
Srokata
Rekreacja
Western

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Pinto -Paint-Mix-Stute -Freizeitpferd 5 J. SERY
super cool und brav , stm.1,55 Für Gelände-Wanderreiten - Freizeitpferd Engl. u. Western kein Problem , Offenstall u. Herdenhaltung gewöhnt , Box ist auch kein Problem . 6200,-
Info unter 0171-4001968 Einfach anrufen bei Intresse bitte keine Mails !!! Auch keine Whatsapp !! Danke
Zubehör und Transport günstig möglich , Wir haben einen Hofladen mit geb. Westernsättel in kl. Auswahl . Keine Anfragen erwünscht für Ratenzahlung .
Wir sind alleinige und uneingeschränkte Eigentümer der Bilder ,die Bildrechte liegen bei uns und die Fremdverwendung ist verboten !!
Da es sich hierbei um ein lebendes Pferde handelt, sind dies lediglich Eindrücke des Betreuers und keine zugesicherten Eigenschaften des Pferdes!
Die Verkaufsanzeigen werden sofort gelöscht wenn die Pferde verkauft sind .
Wir räumen zusätzlich jedem Kunden ein vertraglich festgesetztes Umtauschrecht von drei Monaten ein.
Wer gleich mit Anhänger kommt bekommt einen Nachlass. 100,-EURO
Wir absolvieren mit den Kunden einen kleinen Wanderritt damit Ihr Euer Traumpferd kennenlernen und prüfen könnt ob es das richtige Pferd für Euch ist. Dies kostet 35 Euro , reiten , vorreiten bereitstellen , spazieren oder ,oder .. Bei den Ausritt und dem Preis können 2 Pferde probiert
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Pinto -Paint-Mix-Mare -Leisure Horse 5 J. SERY
super cool and well-behaved, stm.1,55 F?r Gel?nde-Wanderreiten - Freizeitpferd Engl. u. Western kein Problem , Offenstall u. Herdenhaltung gew?hnt , Box is also no problem . 6200,-
Info under 0171-4001968 Just call Intresse please do not !!! mails Also no Whatsapp !! Thank you
Supply and transport possible, We have a farm shop with born Westerns?ttel in kl. selection. No inquiries required for installment payment.
We are sole and unrerestricted owners of the images, the image rights are with us and the third-party use is prohibited !!
Since this is a living horse, these are only impressions of the caregiver and not assured characteristics of the horse!
The sales ads are deleted immediately when the horses are sold.
In addition, we will give each customer a contractually stipulated right of exchange of three months.
Anyone who comes with Anh?nger gets a discount. 100,-EURO
We complete a small trail ride with the customers so that you can get to know your dream horse and check whether it is the right horse for you. This costs 35 euros, riding, providing pre-riding, walking or ,or .. At the ride and the prize 2 horses can be tried
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Pinto -Paint-Mix-Mare -Koń rekreacyjny 5 J. SERY
super fajne i dobrze zachowywał, stm.1,55 F?r Gel?nde-Wanderreiten - Freizeitpferd Engl. u. Western kein Problem , Offenstall u. Herdenhaltung gew?hnt , Box jest również nie problem . 6200,-
Info pod 0171-4001968 Wystarczy zadzwonić Intresse proszę nie !!! maili Również nie WhatsApp !! Dziękuję
Dostawa i transport możliwe, Mamy sklep z urodzonych Westerns?ttel w kl. selekcja. Nie wymaga zapytań o płatność rata.
Jesteśmy jedynymi i niezreagnionymi właścicielami obrazów, prawa do wizerunku są z nami, a korzystanie z nich jest zabronione !!
Ponieważ jest to żywy koń, są to tylko wrażenia opiekuna i nie pewny cechy konia!
Reklamy sprzedaży są usuwane natychmiast po sprzedaży koni.
Ponadto przyznamy każdemu klientowi umownie przewidziane prawo do wymiany na trzy miesiące.
Każdy, kto przychodzi z Anh?nger dostaje zniżkę. 100,-EURO
Kończymy małą przejażdżkę szlakiem z klientami, dzięki czemu można poznać swojego wymarzonego konia i sprawdzić, czy jest to odpowiedni koń dla Ciebie. Kosztuje to 35 euro, jazda konna, zapewniając pre-riding, spacery lub ,lub .. Na przejażdżkę i nagrodę można wypróbować 2 konie

Lokalizacja

56317 Linkenbach
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ricarda Haas
E
56317 Linkenbach
Niemcy
Mówimy w językach:
 
Specjalizacje
Konie rekreacyjne
Konie westernowe
Konie barokowe
Rassen
Appaloosa
Pinto
Kuc Connemara

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Ricarda Haas
E
56317 Linkenbach
Niemcy
i