nowe dzisiaj: 274 | sprzedane: 692
c
Polski koń szlachetny półkrwi Wałach 10 lat 161 cm Siwa jabłkowita
4 Filmy
+1 Zdjęcia

Beautifull, very talented Grand Prix gelding

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2425329
Data wstawienia: 10.01.2022
Wyświetlenia reklamy : 3643
Reklama odnotowana: 19
100 000 €
~ 458 213 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
05-555 Świętochów
Polska
9
+48 (0)60... pokaż
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś
Polski koń szlachetny półkrwi
Koń gorącokrwisty
Wałach
10 lat
161 cm
Siwa jabłkowita
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: CS
Sukces: CS

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Hiszpański
  • Polski
  • Rosyjski
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Super schöner Charakter, sehr talentiert und leicht zu reiten und zu handhaben (Lady Pferd) Wallach.Erfolgreich auf der Intermedie I angetreten und nun auf Grand-Prix-Niveau vorbereitet.Sehr komfortabel und gut in jedem Tempo. Nie gespenstisch, sehr selbstbewusstes Pferd. Während des Tests immer voll konzentriert.
Sehr talentierte Schächte, einfach zu fahren, schön zu bedienen.Er nahm erfolgreich an Wettkämpfen auf der Ebene einer kleinen Runde teil, in Vorbereitung auf Grand-Prix-Wettbewerbe. Sehr wichtig, konzentriert sich auf Wettbewerbe während des Wettbewerbs. Beide gut für einen fortgeschrittenen Menschen und einen Amateur.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Super nice character, very talented and easy to ride and handle (lady horse) gelding.Successfully competed at the Intermedie I and now being prepared to Grand Prix level.Very comfortable and good every paces. Never spooky, very confident horse. Always full concentrated during the test.
Very talented shafts, easy to ride, nice to use.He successfully competed in competitions at the level of a small round, in preparation for Grand Prix competitions. Very important, focused on competitions during the competition. Both good for an advanced person and an amateur.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Super beau caractère, très talentueux et facile à monter et à manipuler (cheval dame) hongre.

A participé avec succès à l’Intermedie I et maintenant prêt au niveau Grand Prix.

Très confortable et bon à tous les pas. Jamais effrayant, cheval très confiant. Toujours concentré pendant le test. 

Des arbres très talentueux, faciles à monter, agréables à utiliser.

Il a participé avec succès à des compétitions au niveau d’une petite manche, en préparation pour les compétitions du Grand Prix. Très important, axé sur les compétitions pendant la compétition. À la fois bon pour une personne avancée et un amateur.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Super leuk karakter, zeer getalenteerd en gemakkelijk te berijden en te hanteren (dame paard) ruin.

Met succes deelgenomen aan de Intermedie I en nu voorbereid op Grand Prix-niveau.

Zeer comfortabel en goed in elk tempo. Nooit griezelig, zeer zelfverzekerd paard. Altijd volledig geconcentreerd tijdens de test. 

Zeer getalenteerde schachten, gemakkelijk te berijden, leuk in gebruik.

Hij nam met succes deel aan wedstrijden op het niveau van een kleine ronde, ter voorbereiding op Grand Prix-wedstrijden. Zeer belangrijk, gericht op wedstrijden tijdens de competitie. Zowel goed voor een gevorderd persoon als een amateur.
Super nice character, very talented and easy to ride and handle (lady horse) gelding.

Successfully competed at the Intermedie I and Intermedie II now being prepared to Grand Prix level.

Very comfortable and good every paces. Never spooky, very confident horse. Always full concentrated during the test. 
Only defect is sometimes cribbing.


Bardzo utalentowany wałach, łatwy do jazdy, miły w obsłudze.

Z powodzeniem startował w konkursach na poziomie małej rundy a także Grand Prix. Bardzo uwazny, skupiony na zawodach w czasie konkursu. Zarówno dobry dla osoby zaawansowanej jak i amatora. Oprócz pracy uwielbia łąki i jazdę w terenie. Super bezpieczny. 
Jedyna wada to tendencje do łykania.

Pochodzenie

Lokalizacja

05-555 Tarczyn
Polska


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
05-555 Świętochów
Polska

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
05-555 Świętochów
Polska
i