nowe dzisiaj: 252 | sprzedane: 510
c
Polski kuc wierzchowy Wałach 6 lat 140 cm Siwa
+5 Zdjęcia

Sportowiec i wspaniały przyjaciel!

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2825399
Data wstawienia: 01.11.2021
Wyświetlenia reklamy : 2090
Reklama odnotowana: 19
60 000 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
66-542 Zwierzyn
Polska
9
+48 (0)50... pokaż
 
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś
Polski kuc wierzchowy
Kuc
Wałach
6 lat
140 cm
Siwa
Skoki
Stan szkolenia: L
Sukces: LL

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ich bin ein 5-jähriger Wa?ach, in dem Blut p?ynie Blut des legendären Guidam, Sohn des Hengstes Quidam de Revel.

138cm groß

Pony für große Wettkämpfe!

Idam ist ein extrem talentiertes Springpony. Er hat ein riesiges Herz und si?? An die Arbeit.
Im Moment trainiert unter dem Auto bis zu 100
Ist er wagemutig, liebt er es zu galoppieren? und Sprünge?. Extrem freundlich und madra bei der Arbeit.
Höflich in der Runde, mag er Kinder sehr.

Im Sattel tritt mit du?? Leichtigkeit des Galoppierens aus der Steppe, flüchtige Veränderungen im Bein. 

Im Korridor der Liste? Dein? tapfer? Sprung 130cm

Bulk-Jumping:
https://youtu.be/5hyfrMs_4xk
Im folgenden Jahr:
https://youtu.be/G3PkNyijtqY
Fahren in p?aski
https://youtu.be/Mj3VrRzOyro
Bulk-Jumping
https://youtu.be/vS7o1c2ey-0
Springen unter das Kind
https://youtu.be/1u4MZmix8AQ
Fahren auf dem Hund unter dem Kind
https://youtu.be/NjCzYQb4d8E

https://youtube.com/shorts/TTM-FA11nBQ?feature=share

https://youtu.be/JexOb8ZzUcA

https://youtu.be/jl-WCoU42vE

https://youtube.com/shorts/uWnOwO-VzCg?feature=share
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
I am a 5-year-old wa?ach in which blood p?ynie blood of the legendary Guidam, son of the stallion Quidam de Revel.

138cm tall

Pony for big competitions!

Idam is an extremely talented jumping pony. He has a huge heart and si?? to work.
At the moment trained under the car up to 100
Is he daring, loves galloping? and jumps?. Extremely friendly and madra at work.
Polite in the round, he likes children very much.

In the saddle performs with du?? lightness of galloping from the steppe, volatile changes in the leg. 

In the corridor of the list? Your? bravely? jump 130cm

Bulk jumping:
https://youtu.be/5hyfrMs_4xk
In the following year:
https://youtu.be/G3PkNyijtqY
Driving in p?aski
https://youtu.be/Mj3VrRzOyro
Bulk jumping
https://youtu.be/vS7o1c2ey-0
Jumping under the child
https://youtu.be/1u4MZmix8AQ
Driving on the dog under the child
https://youtu.be/NjCzYQb4d8E

https://youtube.com/shorts/TTM-FA11nBQ?feature=share

https://youtu.be/JexOb8ZzUcA

https://youtu.be/jl-WCoU42vE

https://youtube.com/shorts/uWnOwO-VzCg?feature=share
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Idam un gelding di 5 anni nelle cui vene scorre il sangue del leggendario Guidam, figlio dello stallone Quidam de 
Divertirsi.

Sano - radiografia molto buona! TUV completo

138cm di altezza

Pony per grandi competizioni!

Idam è un pony saltatore estremamente talentuoso. Ha un cuore enorme e la forza di lavorare.
A questo punto allenato sotto il cavaliere a 110
È coraggioso, ama galoppare e saltare. Estremamente cordiale e madra al lavoro.
Educato nella tangenziale, molto affezionato ai bambini.

In sella, si esibisce con grande leggerezza galoppando dalla steppa, cambi di gambe volatili. 

Salto alla rinfusa - 140 cm

Ha iniziato a gareggiare in gare di salto. Si adatta perfettamente all'atmosfera delle delusioni.

Salto alla rinfusa:
https://youtu.be/5hyfrMs_4xk
Tarso in mano:
https://youtu.be/G3PkNyijtqY
Guida piatta
https://youtu.be/Mj3VrRzOyro
Salto alla rinfusa
https://youtu.be/vS7o1c2ey-0
Saltare sotto il bambino
https://youtu.be/1u4MZmix8AQ
Guidare su un appartamento sotto il bambino
https://youtu.be/NjCzYQb4d8E

https://youtube.com/shorts/TTM-FA11nBQ?feature=share

https://youtu.be/JexOb8ZzUcA

https://youtu.be/jl-WCoU42vE

https://youtube.com/shorts/uWnOwO-VzCg?feature=share
Idam 5 letni wałach w ,którego żyłach płynie krew legendarnego Guidama, syna ogiera Quidam de 
Revel.

Zdrowy - bardzo dobre RTG ! Pełny TUV

140cm wzrostu

Kuc na duże konkursy!


Idam to wybitnie utalentowany skokowo kuc. Ma ogromne serce i siłę do pracy.
W tym momencie wyszkolony pod jeźdźccem do 110
Jest odważny, uwielbia galopować i skakać. Niezwykle przyjazny i madry w pracy.
Grzeczny w obejściu, bardzo lubi dzieci.

W siodle wykonuje z dużą lekkością zagalopowania ze stepa , lotne zmiany nogi. 

W skokach luzem - 140 cm

Rozpoczął starty w zawodach skokowych. Doskonale radzi sobie z atmosferą zawodó.


Skoki luzem:
https://youtu.be/5hyfrMs_4xk
Stęp w ręku:
https://youtu.be/G3PkNyijtqY
Jazda po płaskim
https://youtu.be/Mj3VrRzOyro
Skoki luzem
https://youtu.be/vS7o1c2ey-0
Skoki pod dzieckiem
https://youtu.be/1u4MZmix8AQ
Jazda po płaskim pod dzieckiem
https://youtu.be/NjCzYQb4d8E

https://youtube.com/shorts/TTM-FA11nBQ?feature=share

https://youtu.be/JexOb8ZzUcA

https://youtu.be/jl-WCoU42vE

https://youtube.com/shorts/uWnOwO-VzCg?feature=share

Pochodzenie

Lokalizacja

66-542 Gościmiec
Polska


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
66-542 Zwierzyn
Polska

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
66-542 Zwierzyn
Polska
i