nowe dzisiaj: 359 | sprzedane: 480
c
PRE Mix Klacz 1 Rok 160 cm Perlino
+2 Zdjęcia

#perlinolove #sporttypepre

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 3238223
Data wstawienia: 04.08.2022
Wyświetlenia reklamy : 585
Reklama odnotowana: 15
12 500 €
~ 58 566 zł
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiPochodzące z Hiszpanii barokowe konie rasy andaluzyjskiej, które oficjalnie nazywają się Pura Raza Espanola (PRE), są uważane na całym świecie za szlachetne, wytrzymałe i odważne konie, które cenią sobie bliskość człowieka. Nazwa andaluz odnosi się do koni powstałych ze skrzyżowania z obcymi rasami ... Więcej o rasie koni PRE
PRE
Koń gorącokrwisty, Mix
Klacz
1 Rok
160 cm
Perlino
Ujeżdżenie
Hodowla
Rekreacja

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Im Züchterauftrag:

Magic Joys Aurora…

…hier bietet sich die Gelegenheit eine 1 jährige Perlino/Baya Perla PRE Stute mit blauen Augen zu erwerben.

Besonders erwähnenswert ist hier, dass Aurora aus deutscher Zucht stammt und ihre Mutter und ihre Halbschwester vor Ort besichtigt werden können. Beide Eltern sind Pura Raza Española mit vollen ANCCE Papieren, somit hat auch sie volles Papier, was sie sehr wertvoll macht. – Auf die genauen Ergebnisse des Farbtests der ANCCE warten wir noch. –

Diese liebe Zaubermaus kuschelt sehr gerne und ist menschenbezogen. Sie hat einen feinen Charakter, lässt sich brav aufhalftern und führen, gibt die Hufe, ist geduldig bei Tierarzt,- und Hufschmiedeterminen. In der Herde ist sie eher rangniedrig.

Aurora stammt von dem bekannten Perlino PRE Hengst „Historico JL“ und der Palomino PRE Stute „Mar Wendolina“ ab. Der Großvater mütterlicherseits ist der berühmte Perlinohengst und Top-Vereber „Revoltoso XXIX“ aus dem Gestüt Paco Marti, die für Ihre Farbzucht weltweit berühmt sind. Ihr geschätztes Endmaß wird ungefähr bei 1.60m liegen, sie steht im sportlichen Warmbluttyp. Der Vater „Historica JL“ ist im Turniersport in der Dressur in Spanien sehr erfolgreich. Die Mutter wird in der Zucht in Deutschland eingesetzt.

Natürlich wurde sie regelmäßig entwurmt, dem Hufschmied vorgestellt und ist geimpft. Der Menschenkontakt von Tag eins und die deutsche Aufzucht merkt man sofort – sie werden sich ein Leben lang bezahlt machen. Eine weitere Aufzucht beim Züchter ist möglich.

Videos auf Anfrage.

Direkter Kontakt zum Züchter: PRE Gestüt MJ Magic Joy 0176 – 317 630 49


Sollten Sie ein Pferd haben, welches Sie gerne verkaufen möchten, dann sprechen Sie uns einfach an. Wir kaufen, nehmen in Zahlung oder vermarkten Ihr Pferd für Sie bis zum endgültigen Verkauf.
Weitere Infos unter www.wow-pferd.de.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
On behalf of breeders:

Magic Joys Aurora...

... here is the opportunity to buy a 1 year old Perlino/Baya Perla PRE mare with blue eyes.

It is particularly worth mentioning here that Aurora comes from German breeding and her mother and half-sister can be visited on site. Both parents are Pura Raza Española with full ANCCE papers, so she also has full paper, which makes her very valuable. – We are still waiting for the exact results of the ANCCE color test. –

This dear magic mouse loves to cuddle and is people-oriented. She has a fine character, lets herself be well behaved and guided, gives the hooves, is patient at veterinarian, and farrier appointments. In the herd, it is rather low-ranking.

Aurora is descended from the well-known Perlino PRE stallion "Historico JL" and the Palomino PRE mare "Mar Wendolina". The maternal grandfather is the famous Perlinohengst and top vereber "Revoltoso XXIX" from the Stud Paco Marti, who are famous worldwide for their color breeding. Her estimated final size will be about 1.60m, she is in the sporty warmblood type. The father "Historica JL" is very successful in tournament sport in dressage in Spain. The mother is used in breeding in Germany.

Of course, she was regularly dewormed, presented to the farrier and is vaccinated. The human contact of day one and the German rearing are immediately noticeable – they will pay off for a lifetime. Further breeding at the breeder is possible.

Videos on request.

Direct contact to the breeder: PRE stud MJ Magic Joy 0176 – 317 630 49

If you have a horse that you would like to sell, then just contact us. We buy, take in payment or market your horse for you until the final sale.
For more information, see www.wow-pferd.de.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
W imieniu hodowców:

Magiczne radości Aurora...

... oto możliwość zakupu 1-letniej klaczy Perlino/Baya Perla PRE o niebieskich oczach.

Szczególnie warto tutaj wspomnieć, że Aurora pochodzi z niemieckiej hodowli, a jej matkę i przyrodnią siostrę można odwiedzić na miejscu. Oboje rodzice to Pura Raza Española z pełnymi dokumentami ANCCE, więc ma również pełny papier, co czyni ją bardzo cenną. – Wciąż czekamy na dokładne wyniki testu koloru ANCCE. –

Ta droga magiczna mysz uwielbia się przytulać i jest zorientowana na ludzi. Ma piękny charakter, pozwala sobie na dobre zachowanie i prowadzenie, daje kopyta, jest cierpliwa u weterynarza i wizyt kowalskich. W stadzie jest raczej niskiej rangi.

Aurora pochodzi od znanego ogiera Perlino PRE "Historico JL" i klaczy Palomino PRE "Mar Wendolina". Dziadkiem ze strony matki jest słynny Perlinohengst i top vereber "Revoltoso XXIX" ze stadniny Paco Marti, którzy słyną na całym świecie z hodowli kolorów. Jej szacowany ostateczny rozmiar wyniesie około 1,60 m, jest w sportowym typie ciepłokrwistym. Ojciec "Historica JL" odnosi duże sukcesy w sporcie turniejowym w ujeżdżeniu w Hiszpanii. Matka jest wykorzystywana w hodowli w Niemczech.

Oczywiście była regularnie odrobaczana, przedstawiana kowalowi i szczepiona. Kontakt człowieka pierwszego dnia i niemieckiego chowu są natychmiast zauważalne – zaprocentują na całe życie. Dalsza hodowla u hodowcy jest możliwa.

Filmy na życzenie.

Bezpośredni kontakt z hodowcą: PRE stud MJ Magic Joy 0176 – 317 630 49

Jeśli masz konia, którego chciałbyś sprzedać, po prostu skontaktuj się z nami. Kupujemy, przyjmujemy płatność lub sprzedajemy Twojego konia do czasu ostatecznej sprzedaży.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.wow-pferd.de.

Pochodzenie

Lokalizacja

91555 Feuchtwangen
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Anonimowy
Stajnia treningowa
Mówimy w językach:
 
 
 
Strona: wowpferd
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Konie rekreacyjne
Konie hodowlane
Konie barokowe
Konie pokazowe
Working Equitation
Rassen
PRE
Koń andaluzyjski
Lusitano

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Anonimowy
Stajnia treningowa
i