c
PRE Wałach 8 lat 167 cm Gniada in Bötersen
2 Filmy
+3 Zdjęcia

Großrahmiger 8 jähriger PRE Wallach für Dressur und Freizeit

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 3803776
Data wstawienia: 07.12.2023
Wyświetlenia reklamy : 2809
Reklama odnotowana: 120
Kategoria cenowa 10 000 € do 15 000 €
Kategoria cenowa ~46 044 zł do 69 060 zł
Spain-Horses
27367 Bötersen Niemcy
9
+34 (0)62... pokaż
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiPochodzące z Hiszpanii barokowe konie rasy andaluzyjskiej, które oficjalnie nazywają się Pura Raza Espanola (PRE), są uważane na całym świecie za szlachetne, wytrzymałe i odważne konie, które cenią sobie bliskość człowieka. Nazwa andaluz odnosi się do koni powstałych ze skrzyżowania z obcymi rasami ... Więcej o rasie koni PRE
PRE
Wałach
8 lat
167 cm
Gniada
Rekreacja
Working Equitation
Ujeżdżenie
Associacion Nacional De Criadores de Caballos de Pura Raza Espanola (ANCCE)
jest lonżowany
pracuje z ziemi
jest pewny w terenie
łatwy w załadunku
dostępny TÜV
nauczony prowadzenia na kantarze
bezproblemowy przy kowalu
dostępny paszport
wolny od egzemy

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Włoski
  • Holenderski
  • Szwedzki
  • Polski
Dieser schicke im Sporttyp stehende PRE Wallach bringt sehr gute Reitpferdequalitäten mit. Er bewegt sich sportlich und modern und deckt mit seinen 1,67 auch größere Reiter ab. Honor war bisher Privatpferd und kommt sozusagen aus erster Hand. Sein Reiter hat ihn selbst ausgebildet und für die Dressur und zum Ausreiten genützt.

Honor ist charakterlich ein tolles Pferd und hat eine sehr gute Arbeitseinstellung. Er ist ausgebildet bis Klasse L, wurde jedoch noch auf keinem Turnier vorgestellt.

Seine Abstammung ist sehr solide und mit Dressurpferdelinien geprägt. Seine Vaterlinie geht über JACO II, dem Aushängehengst des Gestütes Marin Garcia. Jaco II ist ein sehr bedeutender Hengst in der PRE Zucht und seine Nachkommen zeichnen sich durch gute Rittigkeit, Elastizität, Bewegung für die klassische Dressur und nicht zuletzt, wegen ihrer Schönheit aus. Der Stammbaum seiner Mutter ist Boloix geprägt. Pferde die intelligent sind, auf Leistung gezüchtet werden, kraftvoll und ehrgeizig sind.

Honor steht im Besten Alter und ist bereit für seine nächste Etappe.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
This chic PRE gelding in the sport type has very good riding horse qualities. It is sporty and modern and, with its 1.67, also covers taller riders. Honor has been a private horse so far and comes first-hand, so to speak. His rider trained him himself and used him for dressage and riding.

Honor is a great horse in terms of character and has a very good work ethic. He is trained up to grade L, but has not yet been presented at any tournament.

His pedigree is very solid and characterized by dressage horse lines. His sire line is through JACO II, the stallion of the Marin Garcia stud. Jaco II is a very important stallion in PRE breeding and his offspring are characterized by good rideability, elasticity, movement for classical dressage and last but not least, because of their beauty. His mother's family tree is influenced by Boloix. Horses that are intelligent, bred for performance, powerful and ambitious.

Honor is in its prime and ready for its next stage.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Este elegante castrado PRE en el tipo deportivo tiene muy buenas cualidades para montar a caballo. Es deportivo y moderno y, con su 1,67, también cubre a los ciclistas más altos. Honor ha sido un caballo privado hasta ahora y viene de primera mano, por así decirlo. Su jinete lo entrenó él mismo y lo utilizó para doma y equitación.

Honor es un gran caballo en carácter y tiene una muy buena ética de trabajo. Está entrenado hasta el grado L, pero aún no se ha presentado en ningún torneo.

Su pedigrí es muy sólido y se caracteriza por líneas de caballos de doma. Su línea paterna es a través de JACO II, el semental de la yeguada Marín García. Jaco II es un semental muy importante en la cría de PRE y sus crías se caracterizan por su buena manejabilidad, elasticidad, movimiento para la doma clásica y por último, pero no menos importante, por su belleza. El árbol genealógico de su madre está influenciado por Boloix. Caballos inteligentes, criados para el rendimiento, poderosos y ambiciosos.

Honor está en su mejor momento y listo para su próxima etapa.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ce hongre PRE chic de type sport possède de très bonnes qualités de cheval de selle. Il est sportif et moderne et, avec son 1,67, couvre également les cyclistes de grande taille. Honor a été un cheval privé jusqu’à présent et vient de première main, pour ainsi dire. Son cavalier l’entraînait lui-même et l’utilisait pour le dressage et l’équitation.

Honor est un grand cheval de caractère et a une très bonne éthique de travail. Il est entraîné jusqu’au grade L, mais n’a pas encore été présenté à aucun tournoi.

Son pedigree est très solide et caractérisé par des lignées de chevaux de dressage. Sa lignée maternelle est issue de JACO II, l’étalon du haras Marin Garcia. Jaco II est un étalon très important dans l’élevage PRE et sa progéniture se caractérise par une bonne montabilité, une élasticité, un mouvement pour le dressage classique et enfin et surtout, en raison de leur beauté. L’arbre généalogique de sa mère est influencé par Boloix. Des chevaux intelligents, élevés pour la performance, puissants et ambitieux.

Honor est dans la fleur de l’âge et prêt pour sa prochaine étape.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Questo elegante castrone PRE nel tipo sportivo ha ottime qualità di cavallo da equitazione. È sportiva e moderna e, con il suo 1,67, copre anche i piloti più alti. Honor è stato finora un cavallo privato e arriva di prima mano, per così dire. Il suo cavaliere lo ha addestrato lui stesso e lo ha usato per il dressage e l'equitazione.

Honor è un grande cavallo in termini di carattere e ha un'ottima etica del lavoro. È allenato fino al grado L, ma non è ancora stato presentato in nessun torneo.

Il suo pedigree è molto solido e caratterizzato da linee di cavalli da dressage. La sua linea di padre è attraverso JACO II, lo stallone dello stallone Marin Garcia. Jaco II è uno stallone molto importante nell'allevamento PRE e la sua progenie è caratterizzata da buona guidabilità, elasticità, movimento per il dressage classico e, ultimo ma non meno importante, per la loro bellezza. L'albero genealogico di sua madre è influenzato da Boloix. Cavalli intelligenti, allevati per le prestazioni, potenti e ambiziosi.

L'onore è nel suo fiore all'occhiello e pronto per la sua prossima fase.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Deze chique PRE ruin in het sporttype heeft zeer goede rijpaardkwaliteiten. Hij is sportief en modern en dekt met zijn 1.67 ook langere rijders. Honor is tot nu toe een privépaard geweest en komt als het ware uit de eerste hand. Zijn ruiter trainde hem zelf en gebruikte hem voor dressuur en paardrijden.

Honor is een geweldig paard qua karakter en heeft een zeer goede werkethiek. Hij is opgeleid tot graad L, maar is nog op geen enkel toernooi gepresenteerd.

Zijn pedigree is zeer solide en kenmerkt zich door dressuurpaardenlijnen. Zijn vaderlijn is via JACO II, de hengst van de Marin Garcia stoeterij. Jaco II is een zeer belangrijke hengst in de PRE-fokkerij en zijn nakomelingen worden gekenmerkt door goede rijdbaarheid, elasticiteit, beweging voor klassieke dressuur en last but not least, vanwege hun schoonheid. De stamboom van zijn moeder is beïnvloed door Boloix. Paarden die intelligent zijn, gefokt voor prestaties, krachtig en ambitieus.

Eer is in zijn bloei en klaar voor zijn volgende fase.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ten szykowny wałach PRE w typie sportowym ma bardzo dobre właściwości konia wierzchowego. Jest sportowy i nowoczesny, a dzięki 1.67 obejmuje również wyższych rowerzystów. Honor był do tej pory koniem prywatnym i pochodzi z pierwszej ręki, że tak powiem. Jego jeździec sam go trenował i używał do ujeżdżenia i jazdy konnej.

Honor jest wspaniałym koniem pod względem charakteru i ma bardzo dobrą etykę pracy. Jest trenowany do klasy L, ale nie został jeszcze zaprezentowany na żadnym turnieju.

Jego rodowód jest bardzo solidny i charakteryzuje się liniami koni ujeżdżeniowych. Jego linia męska wywodzi się od JACO II, ogiera ze stadniny Marin Garcia. Jaco II jest bardzo ważnym ogierem w hodowli PRE, a jego potomstwo charakteryzuje się dobrą jeździectwem, elastycznością, ruchomością jak na klasyczne ujeżdżenie i wreszcie ze względu na swoją urodę. Drzewo genealogiczne jego matki jest pod wpływem Boloix. Konie inteligentne, hodowane z myślą o osiągach, potężne i ambitne.

Honor jest w kwiecie wieku i gotowy na kolejny etap.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Denna eleganta PRE-valack i sporttypen har mycket goda ridhästegenskaper. Den är sportig och modern och täcker med sina 1,67 även högre ryttare. Honor har varit en privat häst hittills och kommer från första hand, så att säga. Hans ryttare tränade honom själv och använde honom för dressyr och ridning.

Honor är en fantastisk häst karaktärsmässigt och har en mycket god arbetsmoral. Han är tränad upp till klass L, men har ännu inte presenterats vid någon turnering.

Hans stamtavla är mycket solid och kännetecknas av dressyrhästlinjer. Hans faderlinje är genom JACO II, hingsten på Marin Garcia-stuteriet. Jaco II är en mycket viktig hingst i PRE-avel och hans avkommor kännetecknas av god ridbarhet, elasticitet, rörelse för klassisk dressyr och sist men inte minst på grund av deras skönhet. Hans mors släktträd är influerat av Boloix. Hästar som är intelligenta, uppfödda för prestanda, kraftfulla och ambitiösa.

Honor är i sin bästa tid och redo för nästa steg.

Lokalizacja

27367 Bötersen, Niedersachsen
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Spain-Horses
E
27367 Bötersen
Niemcy
Mówimy w językach:
 
Strona: spain-horses

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Spain-Horses
E
27367 Bötersen
Niemcy
i