nowe dzisiaj: 233 | sprzedane: 616
c
Inseratsbild

Quarterhorse Fuchs Stute

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2491434
Data wstawienia: 07.04.2021
10 000 € do 15 000 €
Kategoria cenowa ~46 512 zł do 69 762 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
Chesley, ON N0G 1L0
Stany Zjednoczone
9
+1 (0)5192705273
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiAmerican Quarter Horse, nazywany również Quarter Horse, pochodzi z USA i jest najbardziej rozpowszechnioną rasą koni na świecie. Na całym świecie zarejestrowanych jest około 4,6 miliona Quarter Horse’ów. Rasa powstała w XVII wieku, kiedy bogaci plantatorzy z Wirginii i Karoliny postanowili dohodować ... Więcej o rasie koni Quarter Horse
Quarter Horse
Koń gorącokrwisty
Klacz
9 lat
157 cm
Ciemnokasztanowata
Western

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
Update Oktober: Derzeit Western geritten, hauptsächlich auf Trails. In den Top 10 beendete sie ihre erste Turniersaison in Green Hunter in einem Feld von viel erfahreneren Pferden! Super ruhige Stute, zuverlässig im Gelände, kinderfreundlich und doch professionell ausgebildet für den fortgeschrittenen Reiter! Das Training unter Westernsattel wird aufrecht erhalten und Christina geht regelmäßig auf Wanderritte und ist so sicher wie ein Pferd nur sein kann! Sie wird auch als Schulpferd eingesetzt. Gesund, leistungsgeprüft, von einem Weltmeistervererber gezeugt, erstklassige Aufzucht! Sie ist das einzig Wahre! 

Christina ist ein Pferd mit einem hervorragenden Fundament, das bereit ist, auf AQHA-Zuchtschauen in HUS oder Equitation gezeigt zu werden - auch in Showmanship und Halter ist sie konkurrenzfähig. Ihr Westerntraining beinhaltet Grundlagen in Reining-Manövern, sie bewegt sich gut vom Bein aus, hat einen guten, harten Stop, sehr zuverlässige fliegende Leadwechsel, schöne Geschwindigkeitskontrolle und sie wurde kurzzeitig im Barrel Pattern (4D-Pferd) eingesetzt. Sehen Sie sich alle Videos auf der Rocking Wolf Ranch Webseite an!

Diese Stute hat eine hervorragende Abstammung und ist nicht nur auf dem Papier, sondern auch unter dem Sattel sehr vielseitig. Ihr ruhiges Wesen kombiniert mit ihrem Arbeitswillen machen sie zu einem idealen Partner für den ambitionierten Anfänger, der mit einem Trainer arbeitet, ebenso wie für den fortgeschrittenen Reiter. Sie hat das Zeug dazu, erfolgreich auf Turnieren zu starten, ist aber genauso gerne auf Ausritten unterwegs und genießt die Geräusche der Natur.

Christina ist eine AQHA-registrierte 8 Jahre alte Stute, 5-Panel NN, DNA in den Akten, zuchttauglich. Keine Laster, gesund und munter, keine Pflege. Sie ist kein einfacher Pfleger und braucht ihren Anteil an Getreide.

Ausbildungsgeschichte: Western: Lisa Mayer. Sie ist eine erfahrene, junge Trainerin und Showfrau in der AQHA und NRCHA mit einem Top-Ten-World-Titel in 2019. Englisch: Erika Friedrich ist eine zertifizierte Trainerin, die sie derzeit erfolgreich in Hunter zeigt!

Preis: niedriger fünfstelliger Betrag. Preis könnte leicht (!) verhandelbar sein an das richtige Zuhause. Befindet sich in Chesley, Ontario
Update October: Currently ridden Western mainly on trails. In the Top 10 she finished her first Show Season in Green Hunter in a field of much more experienced horses! Super quiet mare, reliable outside, can be handled by kids yet professionally trained for the advanced rider! Training under Western tack is being kept up and Christina goes out regularly on trail rides and is as safe as a horse can be! She is also being used as school horse. Sound, sane, proven performance, sired by a World Champion producer, top notch breeding! She is the whole deal! No tire kickers please!

Christina is a horse with an excellent foundation that is ready to be shown at AQHA breed shows in HUS or Equitation - also in Showmanship and Halter she is competitive. Her Western training includes basics in Reining maneuvers, she moves well from the leg, she has a good, hard stop, very reliable flying lead changes, nice speed control and she was briefly started on the Barrel pattern (4D horse). Check out all the videos on the Rocking Wolf Ranch webpage!

This mare has an excellent pedigree and is not only versatile on paper but also under saddle. Her quiet disposition combined with her will to work make her an ideal partner for the ambitious beginner who works with a coach as well as the advanced rider. She has what it takes to show successfully but equally likes to be out on trail rides and enjoy the sounds of Nature.

Christina is an AQHA registered 8 y/o mare, 5-Panel NN, DNA on file, breeding sound. No vices, sound and sane, no maintenance. She is not an easy keeper and needs her share of grain.

Training history: Western by Lisa Mayer. She is an accomplished young trainer and show-woman in AQHA and NRCHA with a top ten World title in 2019. English: Erika Friedrich is a certified coach who currently shows her successfully in Hunter!

Price: low five figures. Price might be slightly (!) negotiable to the right home. Located in Chesley, Ontario. No tire kickers and time wasters. Thank you :-)

Shipping Notes
We can help arrange shipment and bring her to the Canadian side of the border or to a shipper of your choice located within the same radius.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Aktualizacja października: Obecnie western jeździł, głównie na szlakach. W pierwszej dziesiątce zakończyła swój pierwszy sezon turniejowy w Green Hunter w dziedzinie znacznie bardziej doświadczonych koni! Super cicha klacz, niezawodna off-road, przyjazna dla dzieci, a jednocześnie profesjonalnie wyszkolona dla zaawansowanego jeźdźca! Szkolenie pod zachodnim siodełkiem jest utrzymywane, a Christina regularnie jeździ pieszo i jest tak bezpieczna, jak koń może być! Jest również używany jako koń szkolny. Zdrowy, sprawdzony pod ydem, spłodzony przez ojca mistrza świata, pierwszorzędny wychowanek! Ona jest jedyną prawdziwą! 

Christina jest koniem z doskonałym fundamentem, który jest gotowy do pokazania na pokazach hodowlanych AQHA w HUS lub Equitation - jest również konkurencyjna w showmanship i posiadaczu. Jej zachodnie szkolenie obejmuje podstawy manewrów reining, porusza się dobrze z nogi, ma dobry, twardy przystanek, bardzo niezawodną zmianę ołowiu latania, ładną kontrolę prędkości i była krótko używana w Barrel Pattern (koń 4D). Obejrzyj wszystkie filmy na stronie Rocking Wolf Ranch!

Klacz ta ma doskonały rodowód i jest bardzo wszechstronna nie tylko na papierze, ale także pod siodełkiem. Ich spokojna natura w połączeniu z ich woli pracy uczynić je idealnym partnerem dla ambitnych początkujących, którzy pracują z trenerem, jak również dla zaawansowanych zawodników. Ma to, czego potrzeba, aby rozpocząć z powodzeniem w turniejach, ale lubi jeździć konno i cieszy się dźwiękami natury.

Christina jest zarejestrowaną przez AQHA klaczą 8-letnią, 5-panelową NN, DNA w plikach, nadającą się do hodowli. Bez wad, zdrowe i wesołe, bez opieki. Nie jest łatwą opiekunką i potrzebuje swojego udziału w zbożu.

Historia edukacji: Zachodnia: Lisa Mayer (11 miesięcy). Lisa Mayer jest doświadczoną, wciąż młodą trenerką i showwoman w AQHA i NRCHA z dziesięciokrotnym tytułem mistrza świata w 2019 roku. Angielski: Erika Friedrich jest certyfikowanym trenerem, który obecnie pokazuje ją z powodzeniem w Hunter!

Cena: niska pięciocyfrowa kwota. Cena może być łatwo (!) do negocjacji do właściwego domu. Znajduje się w Chesley, Ontario

Lokalizacja

N0G 1L0 Chesley, ON
Kanada

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
Chesley, ON N0G 1L0
Stany Zjednoczone

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
Chesley, ON N0G 1L0
Stany Zjednoczone
i