nowe dzisiaj: 269 | sprzedane: 184
c
Inseratsbild
4 Filmy
+17 Zdjęcia

Schicke Schwarze Tinkerstute mit "Go"

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2367281
Data wstawienia: 13.01.2021
3 700 €
~ 16 792 zł do negocjacji
Sabine Stollner-Widmann
73453 Abtsgmünd Niemcy
9
+49 (0)1739477261
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiTinkery pochodzą z Irlandii, gdzie powstały z koni rasowych i były użytkowane jako konie wierzchowe lub pociągowe. Ze względu na srokate umaszczenie początkowo były uważane za względnie bezwartościowe i nie zostały dopuszczone do hodowli. Od połowy XX wieku celowo przeprowadzono selekcję według maśc ... Więcej o rasie koni Tinker
Tinker
Koń zimnokrwisty, Kuc
Klacz
11 lat
150 cm
Kara
Rekreacja
Western
Polowanie

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
Blacky ist jetzt 11 Jahre alt und 150 cm groß. Sie wird momentan hauptsächlich im Gelände geritten.
Blacky ist ein Dame mit viel Elan und sie liebt es auch mal über die Wiese zu "fetzen". Sie ist dabei aber immer regulierbar. Sie ist brav im Umgang, manchmal ein bisschen rüpelig und benötigt daher auch mal eine Ansage wer jetzt z. B. als erstes aus der Box geht. Blacky ist eine Dame die arbeiten will. Wer ein Pferd mit Spaßfaktor sucht ist bei ihr genau richtig. Sicher auch ein Pferd für tolle Wanderritte oder für die Jagd. Sie ist super bequem zu sitzen und kennt natürlich Autos, Traktoren, Fahräder......Regelmäßig beim Hufschmied, entwurmt, gechipt mit Pass. Bei Interesse und weiteren Fragen bitte anrufen unter 01739477261. Bitte keine Mails. Auch werden keine weiteren Videos per WhatsApp verschickt. Wenn ihr die Dame besuchen und kennen lernen wollt und auch gerne bei einem Ausritt probieren möchtet wird ein Betrag von 20 Euro verrechnet, der beim Kauf wieder angerechnet wird.
 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Blacky is now 11 years old and 150 cm tall. It is currently mainly ridden off-road.
Blacky is a lady with a lot of vigour and she also loves to 'shred' across the meadow. However, it is always adjustable. She is good at handling, sometimes a bit rude and therefore needs an announcement who goes out of the box now .B. first. Blacky is a lady who wants to work. If you are looking for a horse with a fun factor, you are exactly right with her. Surely also a horse for great hiking rides or for hunting. She is super comfortable to sit and of course knows cars, tractors, wheels...... Regularly at the hoofsmith, wormed, chipped with passport. If you have any questions or questions, please call 01739477261. Please do not send mails. Also, no more videos will be sent via WhatsApp. If you want to visit and get to know the lady and would also like to try a ride, an amount of 20 Euros will be charged, which will be re-entered at the time of purchase.
 
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Blacky is nu 11 jaar oud en 150 cm lang. Het is momenteel voornamelijk off-road gereden.
Blacky is een dame met veel kracht en ze houdt ook van 'versnipperen' over de weide. Het is echter altijd verstelbaar. Ze is goed in hanteren, soms een beetje onbeleefd en heeft daarom een aankondiging nodig die nu .B. Blacky is een dame die wil werken. Als u een paard met een pretfactor zoekt, bent u precies juist met haar. Zeker ook een paard voor geweldige wandeltochten of voor de jacht. Ze is super comfortabel om te zitten en natuurlijk kent auto's, tractoren, wielen ...... Regelmatig bij de hoefsmid, ontwormd, gechipt met paspoort. Heeft u vragen of vragen, bel dan 01739477261. Stuur alsjeblieft geen e-mails. Ook worden er geen video's meer verzonden via WhatsApp. Als u de dame wilt bezoeken en leren kennen en ook een ritje wilt proberen, wordt een bedrag van 20 euro in rekening gebracht, dat opnieuw wordt ingevoerd op het moment van aankoop.
 
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Blacky ma teraz 11 lat i 150 cm wzrostu. Obecnie jeździ głównie w terenie.
Blacky jest panią z dużą energią, a także uwielbia "strzęp" na łące. Jednak zawsze jest regulowany. Ona jest dobra w obsłudze, czasami trochę niegrzeczny i dlatego potrzebuje ogłoszenia, który wychodzi z pudełka teraz .B. pierwszy. Blacky to pani, która chce pracować. Jeśli szukasz konia z czynnikiem zabawy, jesteś dokładnie z nią. Z pewnością również koń na wielkie przejażdżki piesze lub na polowanie. Ona jest super wygodne, aby usiąść i oczywiście zna samochody, ciągniki, koła ...... Regularnie przy hoofsmith, robaczywy, rozdrobnione paszportem. W razie pytań lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 01739477261. Proszę nie wysyłać maili. Ponadto, nie więcej filmów będą wysyłane za pośrednictwem WhatsApp. Jeśli chcesz odwiedzić i poznać panią, a także chcesz spróbować jazdy, kwota 20 Euro zostanie obciążona, która zostanie ponownie wprowadzona w momencie zakupu.
 

Lokalizacja

73453 Abtsgmünd
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Sabine Stollner-Widmann
E
73453 Abtsgmünd
Niemcy
Mówimy w językach:
 
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Konie rekreacyjne
Konie skokowe
Konie do WKKW
Konie rajdowe
Konie myśliwskie

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Sabine Stollner-Widmann
E
73453 Abtsgmünd
Niemcy
i