nowe dzisiaj: 421 | sprzedane: 681
c
Tinker Wałach 3 lat 140 cm Kara

aufgeweckter Tinker

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2731122
Data wstawienia: 20.09.2021
Wyświetlenia reklamy : 882
Reklama odnotowana: 26
2 400 €
~ 11 089 zł
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiTinkery pochodzą z Irlandii, gdzie powstały z koni rasowych i były użytkowane jako konie wierzchowe lub pociągowe. Ze względu na srokate umaszczenie początkowo były uważane za względnie bezwartościowe i nie zostały dopuszczone do hodowli. Od połowy XX wieku celowo przeprowadzono selekcję według maśc ... Więcej o rasie koni Tinker
Tinker
Koń zimnokrwisty, Kuc
Wałach
3 lat
140 cm
Kara
Rekreacja
Powożenie

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • nl-BE
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Im Auftrag:
Dieser süße 3 jährige, derzeit 1.40m große Tinkerwallach sucht dringend seinen neuen Herzenschmenschen, der ihm die Aufmerksamkeit schenkt, die er benötigt.

Im Umgang kennt Black Jack alles, was ein Jungpferd in diesem Alter kennen muss. Vom Fohlen ABC bis zum artigen Stehen beim Hufschmied. Er liebt die Bodenarbeit und ist lieber mitten drin, als nur dabei. Mit seiner offenherzigen und neugierigen Art stellt er sich in aller Ruhe kleinen und großen Monstern um sie dann für gut zu befinden, allerdings möchte er auch eine konsequent, liebevolle und führende Hand. Neben der Stangenarbeit ist Black Jack zudem auch bereits schon longiert und zeigt sich hier auch sehr leistungsbereit und macht stets mit.

Angeritten ist er noch nicht, da Tinker eine gewisse Zeit für ihre Entwicklung benötigen und er auch noch im Wachstum steht, also sicherlich noch paar Zentimeter wachsen und Masse zunehmen wird. Wer also den Weg des Reitpferdes oder Kutschpferdes mit ihm gemeinsam gehen möchte kann sich mit Jack Black sein Pony selbst ausbilden und Unarten vermeiden.

Black Jack muss definitiv weiterhin in Offenstallhaltung leben, da er eine Heumilbenallergie hat und Asthmatiker ist, was ihn aber bei richtiger Haltung nicht weiter einschränken wird, aber ein Turnierpony wird er nicht.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
On behalf of:
This s?? e 3 years old, currently 1.40m tall Tinker gelding is urgently looking for his new heartman, who gives him the attention he needs.

In dealing with it, blackjack knows everything a young horse needs to know at this age. From the foal ABC to the kind standing at the farrier. He loves floor work and prefers to be in the middle of it than just there. With his open-hearted and curious nature, he calmly confronts small and large monsters in order to find them good, but he also wants a consistent, loving and leading hand. In addition to the rod work, Black Jack is already longed and shows itself here also very willing to perform and always participates.

He has not yet ridden, as Tinker will need a certain amount of time for its development and he is still growing, so he will certainly grow a few centimeters and increase mass. So if you want to walk the path of the riding horse or carriage horse together with him, you can train your pony yourself with Jack Black and avoid naughty.

Black Jack definitely has to continue to live in open stables, as he has a hay mite allergy and is asthmatic, but this will not restrict him further if he is kept right, but he will not be a tournament pony.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
W imieniu:
To s?? 3 lata, obecnie 1,40 m wzrostu Wałach Tinker pilnie poszukuje swojego nowego heartmana, który poświęca mu uwagę, której potrzebuje.

W radzeniu sobie z tym blackjack wie wszystko, co młody koń musi wiedzieć w tym wieku. Od źrebaka ABC do rodzaju stojącego przy kowalu. Uwielbia prace podłogowe i woli być w jej środku niż tylko tam. Ze swoją otwartą i ciekawską naturą spokojnie konfrontuje się z małymi i dużymi, aby znaleźć je dobre, ale chce także konsekwentnej, kochającej i wiodącej ręki. Oprócz pracy z wędką, Black Jack jest już tęskniony i pokazuje się tutaj również bardzo chętny do występu i zawsze uczestniczy.

Jeszcze nie jeździł, ponieważ Tinker będzie potrzebował pewnej ilości czasu na jego rozwój i wciąż rośnie, więc z pewnością urośnie o kilka centymetrów i zwiększy masę. Jeśli więc chcesz iść ścieżką konia jeździeckiego lub bryczki razem z nim, możesz sam trenować swojego kucyka z Jackiem Blackiem i unikać niegrzeczności.

Black Jack zdecydowanie musi nadal mieszkać w otwartych stajniach, ponieważ ma alergię na roztocza siana i jest astmatykiem, ale to nie ograniczy go dalej, jeśli będzie dobrze trzymany, ale nie będzie kucykiem turniejowym.

Lokalizacja

21614 Buxtehude
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Katharina Lehmann
E
38542 Leiferde
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Katharina Lehmann
E
38542 Leiferde
Niemcy
i