nowe dzisiaj: 433 | sprzedane: 786
c
Koń andaluzyjski Klacz 8 lat 160 cm Siwa

Absolut Zuckermaus mit Traumcharakter

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2789816
Data wstawienia: 13.10.2021
Wyświetlenia reklamy : 1251
Reklama odnotowana: 92
7 200 €
~ 32 960 zł do negocjacji
VAT podlega zwrotowi
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiPochodzące z Hiszpanii barokowe konie rasy andaluzyjskiej, które oficjalnie nazywają się Pura Raza Espanola (PRE), są uważane na całym świecie za konie szlachetne, wytrzymałe i odważne, które cenią sobie bliskość człowieka. Nazwa andaluz odnosi się do koni powstałych ze skrzyżowania z obcymi rasami ... Więcej o rasie koni Koń andaluzyjski
Koń andaluzyjski
Koń gorącokrwisty
Klacz
8 lat
160 cm
Siwa
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: A ~ L

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Holenderski
  • Szwedzki
  • Włoski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Gitana ist eine ca 1,60m große und 8 Jahre alte "Zuckermaus".
Weitere Bilder und Videos folgen die Tage. Sie kann natürlich schon vorher besichtigt und Probe geritten werden.

Bildhübsch, unerschrocken und von jedermann zu reiten. Sie begeistert alle jeden Tag aufs Neue.

Egal ob Halle, Platz oder Gelände. Sie fühlt sich immer wohl und achtet nur auf ihren Menschen. 
Dressur oder doch lieber eine Springstunde? Alles kein Problem.

Ihre Arbeitseinstellung ist immer motiviert. Kuscheln und Streicheleinheiten sind natürlich auch toll.

Hufschmied, verladen, Trecker, Kinder und Hunde alles kein Problem für diese süße Maus.

Ein bequemer Trab und eine sehr angenehm zu sitzende Galoppade runden das perfekte Profil von Gitana ab.

Für das Probereiten oder Vorreiten nehmen wir 20€ um dem Reittourismus entgegen zu wirken. Bei Kauf gibt es das doppelte zurück. 

Unsere Angaben sind subjektiv und aus dem täglichen Umgang mit den Pferden.
Pferde sind Lebewesen. Wir können nie 100%ig das Verhalten vorhersagen.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Gitana is a 1.60m tall and 8 years old "sugar mouse".
More pictures and videos will follow the days. Of course, it can be visited and tested beforehand.

Bildh?bsch, intrepid and to ride by everyone. She inspires everyone every day anew.

Whether hall, square or gel?nde. She always feels comfortable and only pays attention to her person. 
Dressage or rather a jumping lesson? No problem.

Your work attitude is always motivated. Cuddling and stroking are of course also great.

Farrier, loaded, tractor, children and dogs all no problem for this s?? e mouse.

A comfortable trot and a very comfortable gallop complete the perfect profile of Gitana.

For the pro-preparation or pre-riding do we take 20? to counteract equestrian tourism. When buying, there is twice as much back. 

Our information is subjective and from the day-to-day handling of the horses.
Horses are living beings. We can never predict behavior 100%.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Gitana is een 1.60m lange en 8 jaar oude "suikermuis".
Meer foto's en video's volgen de dagen. Natuurlijk kan het vooraf worden bezocht en getest.

Bildh?bsch, onverschrokken en om door iedereen te rijden. Ze inspireert iedereen elke dag opnieuw.

Of het nu gaat om hal, plein of gel?nde. Ze voelt zich altijd op haar gemak en besteedt alleen aandacht aan haar persoon. 
Dressuur of liever een springles? Geen probleem.

Je werkhouding is altijd gemotiveerd. Knuffelen en strelen zijn natuurlijk ook geweldig.

Hoefsmid, beladen, tractor, kinderen en honden allemaal geen probleem voor deze s?? e muis.

Een comfortabele draf en een zeer comfortabele galop maken het perfecte profiel van Gitana compleet.

Voor de pro-voorbereiding of pre-riding nemen we er 20? om hippisch toerisme tegen te gaan. Bij het kopen is er twee keer zoveel terug. 

Onze informatie is subjectief en van de dagelijkse behandeling van de paarden.
Paarden zijn levende wezens. We kunnen gedrag nooit 100% voorspellen.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Gitana to 1,60 m wzrostu i 8-letnia "cukrowa mysz".
Więcej zdjęć i filmów pojawi się w dniu. Oczywiście można go wcześniej odwiedzić i przetestować.

Bildh?bsch, nieustraszony i do jazdy przez wszystkich. Każdego dnia inspiruje wszystkich na nowo.

Czy to hala, kwadrat czy żel?nde. Zawsze czuje się komfortowo i zwraca uwagę tylko na swoją osobę. 
Ujeżdżenie czy raczej lekcja skakania? Nie ma sprawy.

Twoja postawa w pracy jest zawsze zmotywowana. Przytulanie i głaskanie są oczywiście również świetne.

Kowal, załadowany, traktor, dzieci i psy nie ma problemu dla tego s?? e mysz.

Wygodny kłus i bardzo wygodny galop uzupełniają idealny profil Gitany.

Czy na pro-przygotowanie lub wstępną jazdę bierzemy 20? przeciwdziałanie turystyce jeździeckiej. Przy zakupie jest dwa razy więcej pleców. 

Nasze informacje są subiektywne i wynikają z codziennej obsługi koni.
Konie są żywymi istotami. Nigdy nie możemy przewidzieć zachowania w 100%.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Gitana är en 1,60 m lång och 8 år gammal "sockermus".
Fler bilder och videor kommer att följa dagarna. Naturligtvis kan det besökas och testas i förväg.

Bildh?bsch, orädd och att rida av alla. Hon inspirerar alla varje dag på nytt.

Oavsett om det är hall, kvadrat eller gel? Hon känner sig alltid bekväm och uppmärksammar bara sin person. 
Dressyr eller snarare en hopplektion? Inga problem.

Din arbetsattityd är alltid motiverad. Att mysa och strök är förstås också bra.

Hovslagare, lastad, traktor, barn och hundar alla inga problem för detta s?? e musen.

En bekväm trav och en mycket bekväm galopp kompletterar Gitanas perfekta profil.

För förberedelse eller förridning tar vi 20? för att motverka ridturism. När du köper finns det dubbelt så mycket tillbaka. 

Vår information är subjektiv och från den dagliga hanteringen av hästarna.
Hästar är levande varelser. Vi kan aldrig förutsäga beteende 100%.

Lokalizacja

26826 Weener
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Reitanlage Weener
E
26826 Weener
Niemcy
Mówimy w językach:
 

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Reitanlage Weener
E
26826 Weener
Niemcy
i