nowe dzisiaj: 319 | sprzedane: 508
c
Koń andaluzyjski Mix Wałach 6 lat 156 cm Siwa jabłkowita
+2 Zdjęcia

Eros, ein Wallach für die ganze Familie

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2919462
Data wstawienia: 12.01.2022
Wyświetlenia reklamy : 1522
Reklama odnotowana: 110
10 000 € do 15 000 €
Kategoria cenowa ~45 254 zł do 67 876 zł
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiPochodzące z Hiszpanii barokowe konie rasy andaluzyjskiej, które oficjalnie nazywają się Pura Raza Espanola (PRE), są uważane na całym świecie za konie szlachetne, wytrzymałe i odważne, które cenią sobie bliskość człowieka. Nazwa andaluz odnosi się do koni powstałych ze skrzyżowania z obcymi rasami ... Więcej o rasie koni Koń andaluzyjski
Koń andaluzyjski
Koń gorącokrwisty, Mix
Wałach
6 lat
156 cm
Siwa jabłkowita
Rekreacja

Opis

Polski
 • Niemiecki
 • Angielski
 • Włoski
 • Szwedzki
 • Holenderski
 • Hiszpański
 • Francuski
 • Polski
 • Rosyjski
(Die Reiterin ist 180 cm groß)

EROS ist ein wunderschöner Apfelschimmel Cruzado Wallach der absoluten Extraklasse. Neben seiner wunderschönen Erscheinung besticht er trotz seiner Jugend besonders auch durch seine absolute innere Ruhe und unglaubliche Gelassenheit. Das Schönste an diesem Pferd ist die Eigenschaft, sich alles erst in Ruhe anzusehen, um dann zu entscheiden, dass er noch ruhiger wird oder gar nicht zu reagieren. Ein Pferd, das besonders für einen noch unsicheren Reiter geeignet ist, da sich Eros durch (fast) nichts aus der Ruhe bringen lässt und Reitfehler verzeiht. Eros ist ein Pferd das Eleganz, Bewegung, Gelassenheit und Menschenbezogenheit in sich vereint. Seine von Gott gegebene Ruhe lässt seinem Reiter sehr schnell Vertrauen zu diesem Prachtburschen fassen. Eros hat drei rhythmisch, gleichbleibende Grundgangarten, kombiniert mit einem herrlich bequemen Sitz. Er ist sehr leichtrittig, geht wunderschön an die Hand und gut vorwärts. Eros hat in Spanien bereits an einigen Turnieren und Straßenfesten teilgenommen, was seine Gelassenheit weiter hervorhebt. 
Eros liebt neben seiner Arbeit in der Halle, dem Allwetterplatz, auch gemütliche Ritte ins Gelände. Eros steht voll aufs Betüddeln. Besonders gefällt ihm die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Auch die Bodenarbeit steht bei ihm hoch im Kurs. Bemerkenswert ist auch seine Gelassenheit, selbst wenn er als letzter aus seiner Stallung auf die Koppel kommt. Eros orientiert sich eher nach seinem Menschen als nach seinen Artgenossen, mit denen er sich ebenfalls hervorragend versteht. Bei weiterer Ausbildung können wir uns Eros auch sehr gut als Therapiepferd vorstellen. Ein wahrer Kamerad und Freund, der dich nicht jeden Tag vor neue Herausforderungen stellen wird. 
 
Weitere Informationen über unsere Pferde und unsere Arbeit erhältst du unter 
ww.ps-seitle.de 

oder speziell unter: 
http://pferdesport-seitle.blogspot.com/?m=1

gerne aber auch telefonisch unter 

0171/5269002 Hubert Seitle 
0151/12775701 Uta Großmann 

THERA-PFERDE
PferdeSport Seitle
im DONAUMOOS
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
(The rider is 180 cm tall)

EROS is a beautiful apple mold Cruzado gelding of the absolute extra class. In addition to his beautiful appearance, despite his youth, he also impresses with his absolute inner peace and incredible serenity. The most beautiful thing about this horse is the ability to look at everything in peace and then decide that he will be even calmer or not react at all. A horse that is particularly suitable for a still insecure rider, as Eros can be disturbed by (almost) nothing and forgives riding mistakes. Eros is a horse that combines elegance, movement, serenity and people-centeredness. His God-given rest allows his rider to quickly gain confidence in this magnificent boy. Eros has three rhythmic, consistent basic gaits, combined with a wonderfully comfortable seat. He is very light-riding, walks beautifully by the hand and moves forward well. Eros has already participated in several tournaments and street festivals in Spain, which further emphasizes his composure. 
In addition to his work in the hall, the all-weather square, Eros also loves leisurely rides off-road. Eros is fully engaged. He particularly likes working with children and young people. Floor work is also very popular with him. His composure is also remarkable, even if he is the last to come out of his stables to the paddock. Eros orients himself more according to his human than to his conspecifics, with whom he also gets along excellently. With further training, we can also imagine Eros very well as a therapy horse. A true comrade and friend who will not present you with new challenges every day. 
 
For more information about our horses and our work, please visit 
ww.ps-seitle.de 

or specifically under: 
http://pferdesport-seitle.blogspot.com/?m=1

but also by phone at 

0171/5269002 Hubert Seitle 
0151/12775701 Uta Großmann 

THERA HORSES
Equestrian Sport Seitle
in donaumoos
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
(Jeździec ma 180 cm wzrostu)

EROS to piękny wałach Cruzado z pleśni jabłkowej absolutnej ekstra klasy. Oprócz pięknego wyglądu, pomimo młodości, imponuje również absolutnym wewnętrznym spokojem i niesamowitym spokojem. Najpiękniejszą rzeczą w tym koniu jest umiejętność patrzenia na wszystko w spokoju, a następnie decydowania, że będzie jeszcze spokojniejszy lub w ogóle nie zareaguje. Koń, który jest szczególnie odpowiedni dla wciąż niepewnego jeźdźca, ponieważ Eros może być zakłócany przez (prawie) nic i wybacza błędy w jeździe. Eros to koń, który łączy w sobie elegancję, ruch, spokój i skupienie na ludziach. Jego dany przez Boga odpoczynek pozwala jeźdźcowi szybko zdobyć zaufanie do tego wspaniałego chłopca. Eros ma trzy rytmiczne, spójne podstawowe chody, połączone z cudownie wygodnym siedziskiem. Jest bardzo lekki, pięknie chodzi za rękę i dobrze porusza się do przodu. Eros brał już udział w kilku turniejach i festiwalach ulicznych w Hiszpanii, co dodatkowo podkreśla jego opanowanie. 
Oprócz pracy w hali, na placu na każdą pogodę, Eros uwielbia również spokojne przejażdżki w terenie. Eros jest w pełni zaangażowany. Szczególnie lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Prace podłogowe są również bardzo popularne wśród niego. Jego opanowanie jest również niezwykłe, nawet jeśli jest ostatnim, który wyszedł ze swojej stajni na padok. Eros orientuje się bardziej według swojego człowieka niż swoich współgatunków, z którymi również doskonale się dogaduje. Dzięki dalszemu treningowi możemy również bardzo dobrze wyobrazić sobie Erosa jako konia terapeutycznego. Prawdziwy towarzysz i przyjaciel, który nie będzie stawiał ci nowych wyzwań każdego dnia. 
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych koni i naszej pracy, odwiedź stronę 
ww.ps-seitle.de 

lub konkretnie na podstawie: 
http://pferdesport-seitle.blogspot.com/?m=1

ale także telefonicznie pod adresem 

0171/5269002 Hubert Seitle 
0151/12775701 Uta Großmann 

KONIE THERA
Sport jeździecki Seitle
w mieście donaumoos

Pochodzenie

Lokalizacja

86668 Karlshuld
Niemcy


Ogłoszeniodawca

THERA-PFERDE PSS im DONAUMOOS
E
86668 Karlshuld
Niemcy
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Ogier
Konie rekreacyjne
Konie do WKKW
Konie westernowe
Konie hodowlane
Konie rajdowe
Konie barokowe
Konie pokazowe
Rassen
Koń andaluzyjski
Lusitano

Więcej informacji

THERA-PFERDE PSS im DONAUMOOS steht für nachhaltiges Arbeiten an Pferd und Reiter. Wir arbeiten und bilden unsere Pferde auf unserem Hof in 86668 Karlshuld so lange aus und weiter, bis wir unsere Schützlinge nach bestem Wissen und Gewissen anbieten können. Ob das von uns angebotene Pferd zu dir passt oder eben nicht, erarbeiten wir gemeinsam nach unserem speziell dafür entwickelten Programm, dass dein Traum vom eigenen Pferd eine gemeinsame Erfolgsgeschichte wird. 
Der Erfolg gibt uns Recht und spornt uns an! 
Vielleicht sind wir die richtigen Partner auch für DICH! 
Dein THERA-PFERDE TEAM PSS im DONAUMOOS

Skontaktuj się ze sprzedawcą

Proszę określić swoje doświadczenie jeździeckie *
Gdzie planujesz trzymać konia? *
* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
THERA-PFERDE PSS im DONAUMOOS
E
86668 Karlshuld
Niemcy
i