nowe dzisiaj: 196 | sprzedane: 113
c
Inseratsbild
2 Filmy
+3 Zdjęcia

Gut erzogene Hübsche Stute

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 1863951
Data wstawienia: 15.03.2020
Kategoria cenowa 5 000 € do 10 000 €
~21 290 zł do 42 574 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
96110 Scheßlitz
Niemcy
9
+49 (0)1701500234
Drukuj

Więcej informacjiOldenburg to rasa konia sportowego, która pochodzi z północnych Niemiec. Konie oldenburskie osiągnęły wiele międzynarodowych sukcesów w skokach, ujeżdzeniu i WKKW. Pierwotnie konie oldenburskie były ciężkimi końmi roboczymi, jednak w XIX wieku wzrósł popyt na eleganckie i silne konie zaprzęgowe. Po ...więcej
LUGANA
Koń oldenburski
Koń gorącokrwisty
Klacz
10 lat
164 cm
Kasztanowata
Skoki
gotowy do N
Ujeżdżenie
gotowy do P
WKKW
Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. (OL)

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
Bisher wurde Lugana hauptsächlich Dressur,  Springen und im Gelände geritten.
Sie hat eine gute Springmechanik, hier liegt ihre Stärke. Potenzial für mehr im Springen vorhanden.
Gut vorstellbar für die Vielseitigkeit, da sie unter anderen mutig ist und auch das galoppieren eines ihrer Stärken ist.
Im Gelände ist sie alleine und in der kleinen Gruppe von erfahrenen und sicheren Reiter zu reiten.

Sie lässt sich problemlos alleine verladen. Wartet auch brav auf dem Hänger.
Sie ist Turniereingetragen.

Sie lässt sich brav reiten, hat das nötige Go und ist sensibel. Sie braucht einen sicheren Reiter der unteranderem Zügelunabhängig sitzt.
Von daher ist sie für Anfänger oder unerfahrene Reiter NICHT geeignet.
Für den erfahrenen Reiter ein tolles Pferd.

Herdenverträglich auch in gemischter Herde. Nicht Stutig, lässt sich auch in der Rosse wie sonst auch arbeiten.

Sie wurde regelmäßig Geimpft, Entwurmt, dem Zahnarzt und der Physio vorgestellt.

Ist 4 mal beschlagen.

Springsattel von Passier und/oder
Neuer Kieffer Dressursattel können zusätzlich erworben werden.

Preiskategorie 8000 - 10000 €
This text has been translated automatically.
Until now, Lugana has mainly been used for dressage, jumping and off-road riders.
It has a good jumping mechanism, here lies its strength. Potential for more in jumping exists.
It is easy to imagine for the versatility, as she is courageous among others and galloping is also one of her strengths.
In the terrain she is alone and in the small group of experienced and safe riders to ride.

It can be loaded on its own without any problems. Wait swellon on the trailer.
It is tournament-registered.

She lets herself ride well, has the necessary go and is sensitive. She needs a safe rider who sits independently of the reins.
Therefore, it is NOT suitable for beginners or inexperienced riders.
A great horse for the experienced rider.

Also tolerated in mixed herds. Not Stutig, can also work in the horses as usual.

She was regularly vaccinated, dewormed, presented to the dentist and the physio.

Is 4 times fogged.

Jumping saddle by Passier and/or
New Kieffer dressage saddle can also be purchased.

Price category 8000 - 10000 €
Ce texte a été traduit automatiquement.
Jusqu’à présent, Lugana a été principalement utilisé pour le dressage, le saut et les coureurs hors route.
Il a un bon mécanisme de saut, se trouve ici sa force. Le potentiel pour plus dans le saut existe.
Il est facile d’imaginer pour la polyvalence, car elle est courageuse parmi d’autres et le galop est aussi l’une de ses forces.
Dans le terrain, elle est seule et dans le petit groupe de coureurs expérimentés et sûrs à monter.

Il peut être chargé seul sans aucun problème. Attendez la houle sur la remorque.
Il est enregistré en tournoi.

Elle se laisse bien rouler, a le nécessaire et est sensible. Elle a besoin d’un cavalier sûr qui est assis indépendamment des rênes.
Par conséquent, il n’est pas adapté pour les débutants ou les cavaliers inexpérimentés.
Un grand cheval pour le cavalier expérimenté.

Également toléré dans les troupeaus mixtes. Pas Stutig, peut aussi travailler dans les chevaux comme d’habitude.

Elle a été régulièrement vaccinée, vermifugée, présentée au dentiste et au physio.

Est 4 fois embrouillé.

Selle sautant par Passier et/ou
De nouvelles selles de dressage Kieffer peuvent également être achetées.

Catégorie de prix 8000 - 10000
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Do tej pory Lugana był używany głównie do ujeżdżania, skakania i jazdy terenowej.
Ma dobry mechanizm skoków, tutaj leży jego siła. Potencjał do więcej w skokach istnieje.
Łatwo sobie wyobrazić wszechstronność, ponieważ jest odważna między innymi, a galopowanie jest również jedną z jej mocnych stron.
W terenie jest sama i w małej grupie doświadczonych i bezpiecznych jeźdźców do jazdy.

Można go załadować samodzielnie bez żadnych problemów. Poczekaj na sęcznienie na przyczepie.
Jest zarejestrowany w turnieju.

Ona pozwala sobie dobrze jeździć, ma niezbędne go i jest wrażliwy. Potrzebuje bezpiecznego jeźdźca, który siedzi niezależnie od sterów.
Dlatego nie jest odpowiedni dla początkujących lub niedoświadczonych jeźdźców.
Świetny koń dla doświadczonego jeźdźca.

Tolerowane również w mieszanych łosie. Nie Stutig, może również pracować w koniach jak zwykle.

Była regularnie szczepiona, odrobaczona, przedstawiana dentysty i fizjologowi.

Jest 4 razy zamglony.

Siodło skokowe passiera i/lub
Można również kupić nowe siodło ujeżdżenia Kieffer.

Kategoria cenowa 8000 - 10000 €

Pochodzenie

Lokalizacja

96199 Zapfendorf
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
96110 Scheßlitz
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą być wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
96110 Scheßlitz
Niemcy
i