nowe dzisiaj: 258 | sprzedane: 506
c
Koń oldenburski Klacz 2 lat Gniada
2 Filmy
+17 Zdjęcia

Super Klacz po Glocks Toto Junior, TOTILAS, aktualny TUV !!!

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2918592
Data wstawienia: 05.01.2022
Wyświetlenia reklamy : 378
Reklama odnotowana: 6
15 000 € do 25 000 €
Kategoria cenowa ~67 853 zł do 113 082 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
87-100 Totun
Polska
9
+48 (0)88... pokaż
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiOldenburg to rasa konia sportowego, która pochodzi z północnych Niemiec. Konie oldenburskie osiągnęły wiele międzynarodowych sukcesów w skokach, ujeżdzeniu i WKKW. Pierwotnie konie oldenburskie były ciężkimi końmi roboczymi, jednak w XIX wieku wzrósł popyt na eleganckie i silne konie zaprzęgowe. Po ... Więcej o rasie koni Koń oldenburski
Koń oldenburski
Koń gorącokrwisty
Klacz
2 lat
Gniada
Ujeżdżenie
Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. (OL)

Opis

Polski
 • Niemiecki
 • Angielski
 • Włoski
 • Szwedzki
 • Holenderski
 • Hiszpański
 • Francuski
 • Polski
 • Rosyjski
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Angeborenes Motortalent, höflich, gesund, schön gebaut und farbig, Qualitätsstute für einen ernsthaften Segelsport oder für eine Person, die ein Abenteuer mit dem Segelsport beginnen möchte, auch mit Blick auf die Zucht von Sportpferden von außergewöhnlicher Qualität. das zeichnet diese junge talentierte Stute aus und garantiert ihre Qualität.
  Sehr umfangreiche ausdrucksstarke und flexible Bewegung in drei Gangarten zu dieser extra ausgedehnten Steppe, die bei Pferden und starker Arbeit der Kruppe nicht oft zu finden ist. Frisch nach TÜV-Forschung - makellos, entwickelt wunderbar, sehr korrekte Konstruktion.
  Hinzu kommt ein attraktiver Ursprung nach Pferden aus der höchsten Polka - Pater "Glock's Toto Junior" montiert von Edward Gal - einem unglaublich talentierten Hengstnachfahren des berühmten Hengstes "TOTILAS".
   Dam Oldenburger Stute mit großer Bewegung sowie einem tollen Kopf, anerkannte Linie von Oldenburger Stuten, Großmutter Elite und Statspremi, Urgroßmutter Elite OLD, die hochwertigen Nachwuchs mit den Valenburg Premiums belohnt. Mütterlicherseits Don Frederick, Daddy Cool, Romancier, Donnerhall, Grundstein Romadur ...
  Von einem kleinen in einer liebevollen Umgebung aufgewachsen, störungsfrei im Service, Reinigung, Hufe, Beine waschen. Vom Moment der Entwöhnung von der Mutter wird sie für die Nacht zu ihrem eigenen Stand gebracht und tagsüber ist sie auf dem Laufsteg oder der Spitze. Höflich und geliebt mit dem positiven Temperament, das für einen ernsthaften Segelsport erforderlich ist. 
 Es besteht die Möglichkeit, das Pferd in seinem eigenen Bereich weiter zu züchten und ein Gefängnis zu errichten, bevor es bis zum Alter von 3 Jahren heranwächst und wir einen Sattel aufstellen.
Oldenburger Pass ! Was mehr Möglichkeiten bietet, z.B.: präsentation als 3-Jähriger vor der Oldenburger Kommission bei der Überprüfung der Mare.
Bitte wenden Sie sich an Personen, die ernsthaft interessiert sind.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Innate motor talent, polite, healthy, beautifully built and colored, a mare with quality for a serious eudage sport or for a person who wants to start their adventure with the sport of sailing, also with the idea of breeding sports horses of extraordinary quality.- this distinguishes this young Talented Mare and guarantees her quality.
  Very extensive expressive, and flexible movement in three gaits to this extra voluminous tarsus that is not often found in horses, and strong work of the croup. Fresh after TUV research - flawless !!!  It develops wonderfully, is very correct construction.
  To this must be added an attractive origin after horses from the highest shelf - Father " Glock's Toto Junior " ridden by Edward Gal - an incredibly talented stallion descendant of the famous Stallion "TOTILAS".
   Dam Oldenburg Mare with great movement as well as a great head, from the recognized line of Oldenburg mares, grandmother Elite and Statspremi, great-grandmother Elite OLD, giving high quality offspring awarded with The Valenburg Premiums. On the mother's side, Don Frederick, Daddy Cool, Romancier, Donnerhall, Grundstein Romadur ...
  From a young age raised in a loving environment, trouble-free to use, cleaning, hooves, washing legs. From the moment of weaning from the mother, she is brought to her own box for the night and during the day she stays on the catwalk or meadow. Polite and loved with the positive temperament needed for a serious eidversal sport. 
 There is an opportunity to continue raising the horse on your own and establishing bonds before he grows up to the age of 3 and puts on the saddle.
Oldenburg Passport ! Which gives more possibilities, eg: presenting as 3 years old before the Oldenburg Commission at the Mare review.
Please contact people seriously interested.
Wrodzony talent ruchowy , grzeczna , zdrowa , pieknie zbudowana i umaszczona , klacz z jakością do poważnego sportu ujeżdzeniowego lub dla osoby chcącej zacząć przygode ze sportem ujeżdzeniowym ,  rownież z myslą o hodowli koni sportowych o nieprzecietnej jakości .-to wyróżnia tę młodą Utalentowaną Klacz i gwarantuje jej jakość.
  Bardzo obszerny ekspresyjny ,  i elastyczny ruch w trzech chodach do tego extra obszerny stęp który nie czesto spotyka sie u koni ,  oraz silna praca zadu . Swieżo po badaniach TUV- bez zarzutu !!!  Rozwija sie wspaniale , jest bardzo poprawnej budowy .
  Do tego trzeba dodac atrakcyjne pochodzenie po koniach z najwyższej półki -Ojciec " Glock's Toto Junior " dosiadany przez Edwarda Gal - niesamowicie utalentowany ogier potomek slawnego Ogiera"TOTILAS" .
   Matka Oldenburska Klacz ze swietnym ruchem jak i swietną głową ,  z uznanej lini Oldenburskich klaczy , babcia Elite i Statspremi , prababcia Elite OLD , dajace wysokiej jakości potomstwo odznaczane Premiami Olenburskimi . Ze strony matki Don Frederick , Daddy Cool , Romancier , Donnerhall , Grundstein Romadur ...
  Od małego wychowana w kochajacym otoczeniu , bezproblemowa w obsłudze ,czyszczenie ,kopyta , mycie nóg . Od momentu odsadzenia od matki sprowadzana na noc do własnego boksu a w ciagu dnia przebywa na wybiegu lub łące  . Grzeczna i kochana z pozytywnym temperamentem potrzebnym do powaznego sportu ujeżdzeniowego . 
 Jest okazja do dalszego wychowania konia we własnym zakresie i nawiazania więzi zanim dorosnie do wieku 3 lat i założymy siodło.
Paszport Oldenburski ! Co daje wiecej możliwosci , np : zaprezentowanie jako 3 latki przed komisją Oldenburską na przegladzie Klaczy .
Prosze o kontakt osoby poważnie zainteresowane .

Pochodzenie

Lokalizacja

87-100 Torun
Polska


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
87-100 Totun
Polska

Więcej informacji

Talen : POLSKI
      Nederlands
      Engels

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
87-100 Totun
Polska
i