nowe dzisiaj: 282 | sprzedane: 196
c
Inseratsbild
1 Video

Sportpartnerin fürs große Viereck mit GP-Potential

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2330665
Data wstawienia: 11.01.2021
40 000 € do 100 000 €
Kategoria cenowa ~181 412 zł do 453 520 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
58769 Nachrodt-Wiblingwerde
Niemcy
9
+49 (0)15789157542
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiOldenburg to rasa konia sportowego, która pochodzi z północnych Niemiec. Konie oldenburskie osiągnęły wiele międzynarodowych sukcesów w skokach, ujeżdzeniu i WKKW. Pierwotnie konie oldenburskie były ciężkimi końmi roboczymi, jednak w XIX wieku wzrósł popyt na eleganckie i silne konie zaprzęgowe. Po ... Więcej o rasie koni Koń oldenburski
Koń oldenburski
Koń gorącokrwisty
Klacz
8 lat
170 cm
Ciemnogniada
Ujeżdżenie
gotowy do C
nagrodzony w konkursie dla młodych koni ujeżdżeniowych 5-7 letnich niemieckiej klasy M

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski

8-jähriges Dressurauspferd für höchste Ansprüche mit Charme, Qualität und toller Arbeitseinstellung. Sie ist die Vollschwester des derzeit sehr erfolgreichen Hengstes Damsey FRH unter Helen Langehanenberg (3. Platz World Cup Finale 2019, Göteburg). Züchter ist die Hengsthaltung Kothe vom Gestüt Alsenhof.

Die Stute wurde erst 4-jährig angeritten und schonend entsprechend der Ausbildungsskala ausgebildet und ist nun auf dem Weg in die Klasse S-Dressur. 3 überdurchschnittliche Grundgangarten zeichnen sie aus, die tolle und aufwendige Trabmechanik mit viel Dynamik ist besonders hervorzuheben. Darüber hinaus zeigt die Stute sehr viel Talent für die ganz hohen Aufgaben. Nach einem Handarbeitstraining mit Andreas Hausberger (Spanische Hofreitschule) hat sich gezeigt, dass Piaffe und Passage spielerisch zu erlernen sein werden.

Dressurpferde A siegreich (mit 8,8), Dressurpferde L und M platziert. In der Saison 2020 wurde sie Corona-bedingt nicht vorgestellt. Im Viereck ist sie eine loyale und zuverlässige Sportpartnerin. Zuhause hat sie täglichen Paddock- und Koppelgang, was wir uns auch in Zukunft für sie wünschen würden. 

Ihr Vater Dressage Royal zeugte mit Desperado OLD den Weltmeister der fünf Jahre alten Dressurpferde. Ihre Mutter Ria Grande hatte in Damseys Halbschwester Daianira v.d.Helle (von Dream of Glory) eine Finalistin in der Dressur-Weltmeisterschaft, die von Vicky Smits / BEL geritten wurde, die nun international erfolgreich bis zu den Grand Prix-Sonderklassen ist. Bei der Galaveranstaltung der Verdener Elite Auktion wurde die Stute Ria Grande zur Titelstute des Jahres gekürt. In der dritten und vierten Generation folgen Grande und Ladykiller xx, Hengste mit epochalem und weltweitem Einfluss auf die Zucht.
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.

7-year-old dressage horse for the highest demands with charm, quality and great working attitude. She is the full sister of the currently very successful stallion Damsey FRH under Helen Langehanenberg (3rd place World Cup Final 2019, Göteburg). Breeder is the stallion keeper Kothe from the stud Alsenhof.

The mare was only 4 years old and gently trained according to the training scale and is now on her way to the class S-dressage. 3 above-average basic gaits distinguish them, the great and elaborate trot mechanics with a lot of dynamics is particularly noteworthy. In addition, the mare shows a lot of talent for the very high tasks. After a handicraft training with Andreas Hausberger (Spanish Riding School) it has been shown that piaffe and passage will be playful to learn.

Dressage horses A victorious (with 8,8), dressage horses L and M placed. This season, it has not been presented to Corona-related. In the quadrilateral, she is a loyal and reliable sports partner. At home, she has daily paddock and paddock, which we would like to see for her in the future.

Her father Dressage Royal fathered Desperado OLD, the world champion of five-year-old dressage horses. Her mother Ria Grande had in Damsey's half-sister Daianira v.d.Helle (from Dream of Glory) a finalist in the dressage world championship, which was ridden by Vicky Smits / BEL, who is now internationally successful up to the Grand Prix special classes. At the gala event of the Verden Elite Auction, the mare Ria Grande was named the title mare of the year. In the third and fourth generation, Grande and Ladykiller xx follow, stallions with epochal and worldwide influence on breeding.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.

8-letni koń ujeżdżyć dla najwyższych wymagań z urokiem, jakością i świetną postawą pracy. Jest pełnoprawną siostrą odnoszącego sukcesy ogiera Damsey FRH pod wodzą Helen Langehanenberg (3. miejsce Finał Mistrzostw Świata 2019, Göteburg). Hodowcą jest opiekun ogierów Kothe ze stadniny Alsenhof.

Klacz miała zaledwie 4 lata i delikatnie trenowała zgodnie ze skalą treningową i jest teraz w drodze do klasy S-ujeżdżenia. Szczególnie godne uwagi są 3 ponadprzeciętne podstawowe chódy, szczególnie godna uwagi jest świetna i wyszukana mechanika kłusowa z dużą dynamiką. Ponadto klacz wykazuje się dużym talentem do bardzo wysokich zadań. Po treningu rękodzieła z Andreasem Hausbergerem (Hiszpańska Szkoła Jazdy) wykazano, że piaffe i przejście będzie zabawne do nauki.

Konie ujeżdżące A zwycięskie (z 8,8), konie ujeżdżące L i M umieszczone. Nie została wprowadzona w sezonie 2020 ze względu na Corona.com. W czworoboku jest lojalnym i niezawodnym partnerem sportowym. W domu ma codzienny wybieg i wybieg, który chcielibyśmy zobaczyć dla niej w przyszłości.

Jej ojciec Ujeżdżenia Royal ojciec Desperado OLD, mistrz świata pięcioletnich koni ujeżdżenia. Jej matka Ria Grande miała w damsey przyrodnią siostrę Daianira v.d.Helle (z Dream of Glory) finalista w mistrzostwach świata ujeżdżenia, który był prowadzony przez Vicky Smits / BEL, który jest teraz na arenie międzynarodowej sukces do Grand Prix klas specjalnych. Podczas uroczystej gali verden elite auction, klacz Ria Grande została tytułowa klacz roku. W trzeciej i czwartej generacji, Grande i Ladykiller xx podążają za ogierami o epokowym i światowym wpływie na hodowlę.

Pochodzenie

Lokalizacja

58769 Nachrodt-Wiblingwerde
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
58769 Nachrodt-Wiblingwerde
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
58769 Nachrodt-Wiblingwerde
Niemcy
i