nowe dzisiaj: 310 | sprzedane: 669
c
Koń westfalski Ogier 4 lat 170 cm Siwa
1 Video

62. Westfälische Herbst Elite-Auktion

Typ ogłoszenia: Koń aukcyjny
ID ogłoszenia: 2733909
Data wstawienia: 13.09.2021
Wyświetlenia reklamy : 151
Reklama odnotowana: 5
Oferta na aukcji
Westfälisches Pferdestammbuch eV
Pan Thomas Münch
Sudmühlenstraße 33
48157 Münster Niemcy
9
Pokaż numer telefonu
 
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiPoczątki hodowli westfalskiej leżą u powstania państwowej stadniny w Warendorfie w roku 1826, sam związek hodowców został założony w roku 1904. Do końca drugiej wojny światowej hodowano tam przeważnie ciężkie konie robocze, które były wykorzystywane przez rolników głównie w bryczce. Początkowo skrzy ... Więcej o rasie koni Koń westfalski
Koń westfalski
Koń gorącokrwisty
Ogier
4 lat
170 cm
Siwa
Skoki
Westfälisches Pferdestammbuch e.V.

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • nl-BE
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Ein Überzeugender und sehr auffälliger Sohn des erfolgreichen Olympiahengstes Cartello VDL (D. Kenny/IRL), der mit seinem Vermögen und seiner guten Technik stark beeindrucken konnte. Sein kraftvoller Ablauf in Verbindung mit Rittigkeit, Körperhaltung und Qualität machen ihn zum Musterschüler der aktuellen Springkollektion. Ein Garant für den gehobenen Springsport! Mit der hochattraktiven Stammfamilie des Grandorado TN wird dieser junge Star eine starke Rolle im Auktionslot spielen.
Dieses Pferd ist Teil des Auktions-Lots der 62. Westfälischen Herbst Elite-Auktion. Ab dem 29. September können die Gebote abgegeben werden. Das finale Bid-Up startet am 3. Oktober aber 14 Uhr für die dressurbetonten und ab 17 Uhr für die springbetonten Aspiranten. 
Weitere Infos sind auf onlineauction.westfalenpferde.de zu finden.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
A witnessing and very upbeating son of the successful Olympic stallion Cartello VDL (D. Kenny/IRL), who was able to impress with his experience and his good technique. Its powerful sequence in combination with rideability, body preservation and quality make it the model of the current jumping collection. A guarantee for upscale show jumping! With the highly attractive family of the Grandorado TN, this young star will play a strong role in the auction slot.
This horse is part of the auction lot of the 62nd Westf?lischer Herbst Elite Auction. From 29 September, bids can be submitted. The final bid-up starts on October 3, but 2 p.m. for the dressage-focused and from 5 p.m. for the jumping aspirants. 
Further information can be found on onlineauction.westfalenpferde.de.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Un figlio testimone e molto ottimista dello stallone olimpico di successo Cartello VDL (D. Kenny / IRL), che ha saputo impressionare con la sua esperienza e la sua buona tecnica. La sua potente sequenza in combinazione con la guidabilità, la conservazione del corpo e la qualità lo rendono il modello dell'attuale collezione di salti. Una garanzia per il salto ostacoli di alto livello! Con la famiglia molto attraente del Grandorado TN, questa giovane stella giocherà un ruolo importante nella slot dell'asta.
Questo cavallo fa parte del lotto d'asta della 62a Westf?lischer Herbst Elite Auction. Dal 29 settembre è possibile presentare offerte. L'offerta finale inizia il 3 ottobre, ma le 14:00 .m per il dressage focalizzato e dalle 17:00 .m per gli aspiranti saltatori. 
Ulteriori informazioni sono disponibili su onlineauction.westfalenpferde.de.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Świadek i bardzo optymistyczny syn odnoszącego sukcesy ogiera olimpijskiego Cartello VDL (D. Kenny/IRL), który był w stanie zaimponować swoim doświadczeniem i dobrą techniką. Jego potężna sekwencja w połączeniu z właściwościami jezdności, zachowaniem ciała i jakością sprawiają, że jest to model obecnej kolekcji skoków. Gwarancja ekskluzywnych skoków przez przeszkody! Dzięki bardzo atrakcyjnej rodzinie Grandorado TN, ta młoda gwiazda odegra silną rolę w automacie aukcyjnym.
Ten koń jest częścią aukcji 62nd Westf?lischer Herbst Elite Auction. Od 29 września można składać oferty. Ostateczna oferta rozpocznie się 3 października, ale 14:00.m. dla osób skoncentrowanych na ujeżdżeniu i od 17:00 .m. dla kandydatów do skoków. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie onlineauction.westfalenpferde.de.

Pochodzenie

Lokalizacja

48157 Münster-Handorf
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Westfälisches Pferdestammbuch eV
E
Pan Thomas Münch
Sudmühlenstraße 33
48157 Münster
Niemcy
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Konie rekreacyjne
Konie skokowe
Konie do WKKW
Rassen
Koń westfalski

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Westfälisches Pferdestammbuch eV
E
Pan Thomas Münch
Sudmühlenstraße 33
48157 Münster
Niemcy
i