nowe dzisiaj: 343 | sprzedane: 617
c
Inseratsbild
1 Video
+2 Zdjęcia

Ausdrucksvoller Hengst mit faszinierender Typausprägung

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2578949
Data wstawienia: 09.06.2021
10 000 € do 15 000 €
Kategoria cenowa ~46 512 zł do 69 762 zł
Anonimowy
Osoba kontaktowa:
Burkhard Naschert
Pokaż numer telefonu
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiPoczątki hodowli westfalskiej leżą u powstania państwowej stadniny w Warendorfie w roku 1826, sam związek hodowców został założony w roku 1904. Do końca drugiej wojny światowej hodowano tam przeważnie ciężkie konie robocze, które były wykorzystywane przez rolników głównie w bryczce. Początkowo skrzy ... Więcej o rasie koni Koń westfalski
Koń westfalski
Koń gorącokrwisty
Ogier
Źrebak (04/2021)
Gniada
Ujeżdżenie
jest surowy

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
  • Rosyjski
Auffällig gezeichnet und imponierend in den Grundgangarten präsentiert sich dieser bildschöne Sohn des vielbesprochenen Landbeschälers SELECTRIC stets selbstbewusst, dynamisch, kraftvoll und ausbalanciert. 
Vater SELECTRIC begeistert mit seiner Farbe, dem unvergleichlichen Habitus und seinen schwungvollen, raumgreifenden und elastischen Bewegungen. Mit einer dressurbetonten Endnote von 8,49 schloss er 2018 seinen 14-Tage-Test in Adelheidsdorf als Drittbester ab. Mit einer 9,75 wurde ihm vom Fremdreiter eine nahezu perfekte Leistung attestiert. Ebenfalls punktete er jeweils mit einer 8,5 für Leistungsbereitschaft und Galoppade. In der Saison 2020 qualifizierte sich SELECTRIC für die Teilnahme am Bundeschampionat. 2019 war er siegreich in einer Reitpferdeprüfung und absolvierte seinen Sporttest Dressur mit einer Gesamtnote von 8,19.
Mutter Dacira ist eine besonders typvolle Tochter des Don Lauredo – Arpeggio. Sie wurde vor ihrem Zuchteinsatz siegreich und hochplatziert in Dressurpferdeprüfungen, A- und L-Dressuren auf Turnieren gezeigt.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Brightly drawn and impressively in the basic gaits, this pictorial son of the much-talked-about land besch?lers SELECTRIC always confidently, dynamically, powerfully and balanced. 
Father SELECTRIC inspires with his color, the incomparable habitus and his swinging, expansive and elastic movements. With a dressage-accented final score of 8.49, he completed his 14-day test in Adelheidsdorf in 2018 as third best. With a 9.75 he was attested by the foreign rider an almost perfect performance. He also scored with an 8.5 for motivation and gallop. In the 2020 season, SELECTRIC qualified for participation in the Bundeschampionat. In 2019, he was victorious in a riding horse test and completed his dressage sports test with an overall score of 8.19.
Mother Dacira is a particularly typey daughter of Don Lauredo ? arpeggio. Before her breeding, she was shown victorious and highly placed in dressage horse exercises, A and L dressage at tournaments.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ce fils de selectric se fait toujours confiance, dynamique, puissant et équilibré, avec une grande confiance, dynamique et dynamique. 
Le père SELECTRIC ravit avec sa couleur, son habitus incomparable et ses mouvements vibrants, spatiaux et élastiques. Avec une note finale de 8,49, il a terminé son test de 14 jours à Adelheidsdorf en 2018 en troisième. Avec un 9,75, le cavalier étranger lui a affirmé une performance presque parfaite. Il a également marqué avec un 8,5 pour une performance et une galoppade. Dans la saison 2020, SELECTRIC s’est qualifié pour participer au championnat fédéral. En 2019, il a remporté une victoire dans un essai de cheval et a terminé son épreuve sportive de dressage avec une note globale de 8,19.
Mère Dacira est une fille particulièrement type de Don Lauredo ? Arpeggio. Elle a été présentée avant son élevage victorieux et en haut dans les tours de chevaux de dressage, les dressages A et L lors de tournois.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Jasno narysowany i imponująco w podstawowych chód, ten obrazowy syn dużo mówił o besch ziemi?lers SELECTRIC zawsze pewnie, dynamicznie, mocno i wyważone. 
Ojciec SELECTRIC inspiruje swoim kolorem, niezrównanym habitusem i jego wahadłowymi, ekspansywnymi i elastycznymi ruchami. Z akcentowanym ujeżdżeniem wynik końcowy 8,49, ukończył 14-dniowy test w Adelheidsdorf w 2018 roku jako trzeci najlepszy. Z wynikiem 9,75 został poparty przez zagranicznego zawodnika niemal perfekcyjnym występem. Zdobył również 8,5 za motywację i galop. W sezonie 2020, SELECTRIC zakwalifikował się do udziału w Bundeschampionat. W 2019 roku zwyciężył w teście konnym i ukończył test sportowy ujeżdżenia z wynikiem 8,19.
Matka Dacira jest szczególnie typowa córka Don Lauredo? arpeggio. Przed hodowlą, została pokazana zwycięsko i wysoko umieszczona w ćwiczeniach konia ujeżdżeniowego, ujeżdżeniu A i L na turniejach.

Pochodzenie

Lokalizacja

59320 Ennigerloh
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Anonimowy
Osoba kontaktowa
Burkhard Naschert
Mówimy w językach:
 
 
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Ogier
Konie zaprzęgowe
Konie skokowe
Konie hodowlane
Konie pokazowe

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Anonimowy
Osoba kontaktowa
Burkhard Naschert
i