c
Koń westfalski Wałach 12 lat 175 cm Ciemnokasztanowata in Hagen
1 Video
+2 Zdjęcia

M** siegreich mit über 70%, kleine und mittlere Tour platziert

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 3363186
Data wstawienia: 21.09.2023
Wyświetlenia reklamy : 7705
Reklama odnotowana: 68
Kategoria cenowa od 100 000 €
Kategoria cenowa ~od 460 406 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
3454 Sitzenberg
Austria
9
+43 (0)67... pokaż
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiPoczątki hodowli westfalskiej leżą u powstania państwowej stadniny w Warendorfie w roku 1826, sam związek hodowców został założony w roku 1904. Do końca drugiej wojny światowej hodowano tam przeważnie ciężkie konie robocze, które były wykorzystywane przez rolników głównie w bryczce. Początkowo skrzy ... Więcej o rasie koni Koń westfalski
Wałach
12 lat
175 cm
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: S*** ~ CC / Intermediare
Sukces: S*** ~ CC / Intermediare
Westfälisches Pferdestammbuch e.V.

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
Mit einem angenehmen Go ausgestattet, entwickelt sich dieser total liebenswerte Wallach von Jahr zu Jahr mehr. Er ist sehr lektionssicher und leicht an den Hilfen, kennt Spazierritte ins Gelände und konnte am Turnier schon mehrfach überzeugen: So ging er als mehrfacher Sieger aus M** Prüfungen hervor, wo er über 70% erreichte und konnte sich auch in der kleinen Tour etablieren, wo er sich auf Anhieb im Prix St. Georges mit über 68,2% platzierte. Und heuer startete er schon erfolgreich in der mittleren Tour.

Mit seinen drei qualitativ hochwertigen Grundgangarten und seiner guten Arbeitseinstellung bereitet er in der täglichen Arbeit viel Freude. Er passagiert sehr elegant und seine Piaffe wird auch immer besser und sicherer. Seine Entwicklung in den letzten 3 Jahren bis heute ist bemerkenswert! 
Aus privaten Gründen sucht dieser besondere Wallach ein neues 5 Sterne Zuhause. 
Seine Trainerin und Bereiterin arbeitet bei Hof Kasselmann und daher steht unser Wallach in Hagen in Deutschland!
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Equipped with a pleasant Go, this gelding presents itself in the daily work as always striving and totally lovable. He is very knowledgeable and easy on the aids, knows walks in the terrain and has already been able to convince several times at the tournament: He emerged as a multiple winner from M** tests, where he reached over 70% and was also able to establish himself in the small tour, where he immediately placed in the Prix St. Georges with over 68.2%.

With his three high-quality basic gaits and his good work attitude, he gives a lot of pleasure in his daily work.
For private reasons, this special gelding is looking for a new 5 star at home. With appropriate support, nothing stands in his way on the way to the Grand Prix. He has already mastered a change of scenery, piaffe and passage have begun.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Equipé d’un Go agréable, ce hongre se présente dans le travail quotidien comme toujours éprouvant et totalement aimable. Il est très compétent et facile sur les aides, connaît les promenades sur le terrain et a déjà su convaincre à plusieurs reprises lors du tournoi: il est sorti vainqueur multiple des tests M**, où il a atteint plus de 70% et a également pu s’établir dans le petit tour, où il s’est immédiatement classé dans le Prix St. Georges avec plus de 68,2%.

Avec ses trois allures de base de haute qualité et sa bonne attitude au travail, il donne beaucoup de plaisir dans son travail quotidien.
Pour des raisons privées, ce hongre spécial est à la recherche d’un nouveau 5 étoiles à la maison. Avec un soutien approprié, rien ne s’oppose à lui sur le chemin du Grand Prix. Il a déjà maîtrisé un dépaysement, piaffe et passage ont commencé.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Dotato di un piacevole andare, questo castrone si presenta nel suo lavoro quotidiano come sempre impegnato e totalmente amabile. È molto sicuro di lezioni e facile sugli aiuti, conosce le passeggiate a piedi nel terreno ed è già stato in grado di convincere più volte al torneo: è emerso come plurivincitore di test M**, dove ha raggiunto oltre il 70% ed è stato anche in grado di affermarsi nel piccolo tour, dove si è subito piazzato nel Prix St. Georges con oltre il 68,2%.

Con le sue tre andature di base di alta qualità e la sua buona attitudine al lavoro, dà molto piacere nel suo lavoro quotidiano.
Per motivi privati, questo castrone speciale è alla ricerca di una nuova casa a 5 stelle. Con un adeguato supporto, nulla lo ostacola sulla strada per il Gran Premio. Ha già padroneggiato un cambiamento in sicurezza, piaffe e passaggio sono iniziati.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Wyposażony w przyjemny chód, ten całkowicie sympatyczny wałach rozwija się coraz bardziej z roku na rok. Jest bardzo pewny siebie na lekcjach i nie radzi sobie z pomocami, zna się na jeździe terenowej i już kilka razy był w stanie przekonać się na turnieju: okazał się wielokrotnym zwycięzcą testów M**, gdzie osiągnął ponad 70%, a także był w stanie ugruntować swoją pozycję w małym tourze, gdzie od razu zajął miejsce w Prix St. Georges z wynikiem ponad 68,2%. A w tym roku już z powodzeniem wystartował w środkowej trasie.

Dzięki trzem wysokiej jakości podstawowym chodom i dobremu nastawieniu do pracy daje wiele przyjemności w codziennej pracy. Podaje bardzo elegancko, a jego piaff również jest coraz lepszy i bezpieczniejszy. Jego ewolucja w ciągu ostatnich 3 lat do dziś jest niezwykła! 
Z powodów prywatnych ten wyjątkowy wałach szuka nowego 5-gwiazdkowego domu. 
Jego trener i jeździec pracuje w Hof Kasselmann i dlatego nasz wałach znajduje się w Hagen w Niemczech!

Pochodzenie

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
3454 Sitzenberg
Austria

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
3454 Sitzenberg
Austria
i