nowe dzisiaj: 266 | sprzedane: 710
c
Konie fryzyjskie Wałach 7 lat 164 cm Kara
+10 Zdjęcia

STER-WALLACH MIT MEGA MÄHNE

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2733529
Data wstawienia: 13.09.2021
Wyświetlenia reklamy : 2163
Reklama odnotowana: 79
Cena na zapytanie
Thomas Schäfer
56299 Ochtendung Niemcy
9
Pokaż numer telefonu
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiDuże i majestatyczne konie fryzyjskie pochodzą z Fryzji - prowincji w Holandii. Wiele lat były one wykorzystywane przez dwory królewskie w Europie jako państwowe konie zaprzęgowe. Jednak w XIX wieku hodowla tych „czarnych pereł” została zaniedbana, a konie fryzyjskie wyszły z mody. Pozostały tylko 4 ... Więcej o rasie koni Konie fryzyjskie
Konie fryzyjskie
Koń gorącokrwisty
Wałach
7 lat
164 cm
Kara
Ujeżdżenie

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Włoski
  • nl-BE
  • Szwedzki
  • Polski
  • Rosyjski
Ein ganz lieber und kompakter Ster-Wallach mit extrem langem Behang! Er ist geritten und gefahren, kennt das Gelände und den Straßenverkehr. Ein Friese, der es einem immer recht machen möchte...er arbeitet immer fleißig mit! Er ist auf A-Niveau geritten und 1 / 2 / 4 spännig gefahren, auch bei Hochzeiten war er schon mit dabei! Ein wunderschöner Friese mit einem edlen kleinen Kopf und einem super Charakter. Ein Pferd für die ganze Familie! 
Anfragen bitte telefonisch.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
A very dear and compact ster gelding with an extremely long hanging! He has ridden and driven, knows the gel?nde and the road traffic. A Frisian who always wants to please you... he always works with him! He has ridden at A-level and ridden 1 / 2 / 4 sp?nnig, even at weddings he was already there! A wonderful Frisian with a noble little head and a great character. A horse for the whole family! 
Inquiries please call.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
¡Un gelding muy querido y compacto con un colgante extremadamente largo! Ha montado y conducido, conoce el gel y el tráfico rodado. Un frisón que siempre quiere complacerte... ¡siempre trabaja con él! Ha montado en el nivel A y montado 1 / 2 / 4 sp?nnig, ¡incluso en las bodas ya estaba allí! Un frisón maravilloso con una cabecita noble y un gran carácter. ¡Un caballo para toda la familia! 
Consultas por favor llame.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Un Ster-Wallach très cher et compact avec une pente extrêmement longue ! Il a monté et conduit, connaît le gel et le trafic routier. Une frise qui vous plaît toujours... Il travaille toujours avec lui! Il est monté au niveau A et a conduit 1 / 2 / 4 spnig, il était déjà présent aux mariages ! Une frise miraculeuse avec une petite tête noble et un super caractère. Un cheval pour toute la famille ! 
Demande, s’il vous plaît, par téléphone.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Un ster gelding molto caro e compatto con un'impiccagione estremamente lunga! Ha guidato e guidato, conosce il gel?nde e il traffico stradale. Un frisone che vuole sempre farti piacere... lavora sempre con lui! Ha guidato a livello A e cavalcato 1 / 2 / 4 sp?nnig, anche ai matrimoni era già lì! Un meraviglioso frisone con una nobile piccola testa e un grande carattere. Un cavallo per tutta la famiglia! 
Richieste si prega di chiamare.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Een zeer lieve en compacte ster ruin met een extreem lange ophanging! Hij heeft gereden en gereden, kent de gel?nde en het wegverkeer. Een Fries die je altijd wil plezieren... Hij werkt altijd met hem samen! Hij heeft op A-niveau gereden en 1/ 2 / 4 sp?nnig gereden, zelfs op bruiloften was hij er al! Een prachtige Fries met een nobel hoofdje en een geweldig karakter. Een paard voor het hele gezin! 
Vragen kunt u bellen.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Bardzo drogi i kompaktowy wałach sterowy z wyjątkowo długim wiszącym! Jeździł i jeździł, zna żel i ruch drogowy. Fryzyjczyk, który zawsze chce cię zadowolić... zawsze z nim pracuje! Jeździł na poziomie A i jeździł 1 / 2 / 4 sp?nnig, nawet na weselach już tam był! Wspaniały Fryzyjczyk ze szlachetną małą głową i wspaniałym charakterem. Koń dla całej rodziny! 
Zapytania prosimy o kontakt telefoniczny.

Lokalizacja

56299 Ochtendung
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Thomas Schäfer
E
56299 Ochtendung
Niemcy
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Konie zaprzęgowe
Konie rekreacyjne
Rassen
Konie fryzyjskie

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Thomas Schäfer
E
56299 Ochtendung
Niemcy
i