nowe dzisiaj: 311 | sprzedane: 180
c
Inseratsbild
1 Video
+3 Zdjęcia

Qualitätsvoller Wallach mit Ausstrahlung

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2182179
Data wstawienia: 18.10.2020
15 000 € do 25 000 €
Kategoria cenowa ~170 299 zł do 425 740 zł
Melanie GOTTSCHLING
41468 Neuss Niemcy
9
+49 (0)15733749787
Drukuj

Więcej informacjiKWPN to skrót księgi hodowlanej holenderskiego konia gorącokrwistego: „Koninklijke Warmbloed Paardenstamboek Nederland“. Linie klaczy tej rasy mają swój początek najczęściej w rodzimych, ciężkich rasach Geldenländer lub Groninger. Nadal są one krzyżowane z ogierami pochodzącymi z innych obszarów hod ...więcej
KWPN
Koń gorącokrwisty
Wałach
4 lat
162 cm
Kara
Ujeżdżenie
Rekreacja
Skoki
WKKW

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Holenderski
  • Polski
Wunderschõner Wallach für die gehobenen Ansprüche !

Der Wallach ist jetzt anlongiert , seid 4 Wochen unterm Sattel , zeigt sich brav und lernwillig , leicht in der Anlehnung,  elektrisch wie der Sportreiter es sich wünscht. 

Ausgestattet mit 3 Top GGA 
Der Schritt ist geregelt , tritt 3 Hufe über , Trab ist Schwungvoll und sehr  elastisch .
Galopp ist Bergauf mit viel Knie . 

Ausbildungsstand: Die 4 Woche unterm Sattel , mit  noch etwas übung und dem richtigen Reiter Reitpferde / Dressurpferde A fertig . Gewünscht wird ein Reiter mit Jungpferderfahrung. 

Ein aktuelles Video ist Online ! 

Eine grosse AKU liegt vor, mit gutem Ergebniss!  Klinisch sowie Röntgologisch mit rücken


 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Wonderful gelding for the high demands !

The gelding is now attached, be 4 weeks under the saddle, shows good and willing to learn, slightly in the way, electric as the sports rider wants.

Equipped with 3 Top GGA
The step is regulated, 3 hooves over, trot is swinging and very elastic.
Galopp is uphill with a lot of knees.

Training level: The 4 week under the saddle, with still some practice and the right rider riding horses / dressage horses A finished. A rider with young horse experience is desired.

A current video is online !

A big AKU is available, with good results!

 
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Maravilloso gelding para las altas demandas !

El gelding ahora está unido, ser 4 semanas bajo el sillín, muestra bueno y dispuesto a aprender, ligeramente en el camino, eléctrico como el piloto deportivo quiere.

Equipado con 3 Top GGA
El paso está regulado, 3 pezuñas más, trote es oscilante y muy elástico.
Galopp es cuesta arriba con muchas rodillas.

Nivel de entrenamiento: La 4 semana bajo el sillín, con todavía un poco de práctica y el jinete derecho montando a caballo / doma caballos A terminado. Se desea un jinete con experiencia de caballo joven.

Un video actual está en línea !

Un gran AKU está disponible, con buenos resultados!

 
Ce texte a été traduit automatiquement.
Wunderschõner Wallach pour les exigences élevées !

Le Wallach est maintenant prolongée, soyez 4 semaines sous la selle, se montre sage et désireux d’apprendre, facilement en référence, électrique comme le cavalier sportif le souhaite.

Equipé de 3 Top GGA
L’étape est réglée, passe 3 sabots, trot est vibrant et très élastique.
Galop est une montagne avec beaucoup de genoux.

Niveau de formation: La semaine 4 sous la selle, avec encore un peu d’exercice et le bon cavalier cheval d’équitation / cheval de dressage A terminé. Un cavalier avec une expérience de jeunes chevaux est demandé.

Une vidéo récente est en ligne !

Une grande AKU est disponible, avec de bons résultats !

 
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Prachtige ruin voor de hoge eisen !

De ruin is nu bevestigd, 4 weken onder het zadel, toont goed en bereid om te leren, iets in de weg, elektrisch als de sportrijder wil.

Uitgerust met 3 Top GGA
De stap is geregeld, 3 hoeven over, draf is swingend en zeer elastisch.
Galopp is bergop met veel knieën.

Trainingsniveau: De 4 week onder het zadel, met nog wat oefening en de juiste ruiterrijpaarden / dressuurpaarden A afgewerkt. Een ruiter met jonge paardervaring wordt gewenst.

Een actuele video is online!

Een grote AKU is beschikbaar, met goede resultaten!

 
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Wspaniałe wałach na wysokie wymagania!

Wałach jest teraz dołączony, być 4 tygodnie pod siodłem, pokazuje dobre i chętni do nauki, nieco w drodze, elektryczne, jak chce sportowiec.

Wyposażony w 3 top GGA
Krok jest regulowany, 3 kopyta nad, kłus jest kołyszący się i bardzo elastyczny.
Galopp jest pod górę z dużą ilością kolan.

Poziom szkolenia: 4 tydzień pod siodłem, z jeszcze trochę praktyki i prawo jeźdźca jazda konna / ujeżdżenie koni Gotowy. Jeździec z doświadczeniem młodego konia jest pożądany.

Aktualny film jest online!

Duża AKU jest dostępna, z dobrymi wynikami!

 

Pochodzenie

Lokalizacja

41468 Neuss
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Melanie GOTTSCHLING
E
41468 Neuss
Niemcy
Mówimy w językach:
 
 
 
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Konie skokowe

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Melanie GOTTSCHLING
E
41468 Neuss
Niemcy
i