nowe dzisiaj: 238 | sprzedane: 191
c
Inseratsbild

IZAR VIII, TRAUM PRE STUTE, 3, 1.62,PACO MARTI/ SALVATELLA

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2238543
Data wstawienia: 16.10.2020
5 500 €
~ 23 416 zł
Drukuj

Więcej informacjiPochodzące z Hiszpanii barokowe konie rasy andaluzyjskiej, które oficjalnie nazywają się Pura Raza Espanola (PRE), są uważane na całym świecie za szlachetne, wytrzymałe i odważne konie, które cenią sobie bliskość człowieka. Nazwa andaluz odnosi się do koni powstałych ze skrzyżowania z obcymi rasami ...więcej
P.R.E.
Koń gorącokrwisty
Klacz
3 lat
162 cm
Bułana
Ujeżdżenie
Rekreacja
Barok
Associacion Nacional De Criadores de Caballos de Pura Raza Espanola (ANCCE)

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Holenderski
  • Francuski
  • Polski
IZAR VIII, TRAUM PRE STUTE, 3, 1.62, FP 5500€.

PACO MARTI/ SALVATELLA

TOP BERITT, INCL. CIRCENSIK, KEIN PROBLEM. AB 3 MONATE PAKETPREIS!!

Sprecht mich an!
Eure Carmen

IZAR IST KEIN GREMLIN!
..200€ IHRES VERKAUFSERLÖSES GEHEN IN DIE GREMLIN KASSE


Sprecht mich an, am Besten auf WhatsApp

Sprecht mich an auf WhatsApp!
Schreibt mich an für Videos und mehr Fotos,
AUF WHATSAPP
Eure Carmen


VIDEOS auf ANFRAGE, GERN PER WHATSAPP!!
Sendet mir Eure Telefonnummer mit Eurem Namen und verfolgt meinen WhatsApp Status!!

SMS und WhatsApp
0034 670 097 903
NUR MIT KOMPLETTEN NAMEN U N D !!
E-MAIL ADRESSE !!
DANN RUFE ICH GERN ZURÜCK!!

Vielen lieben Dank!

Transport wird von uns arrangiert von eigens disponierten , modernen Trucks.

Weitere Pferde unter:
www.ehorses.de/FINCABARROCO

www.aktion-gremlin.de

Es sind maximal 40% der Pferde online-
viele gehen auf persönliche Anfrage weg!

Bei allen Pferden ist weitere Aufzucht und Ausbildung kein Problem.
Inclusive Circensik und Fahren. Ab drei Monate machen wir Paketpreise!
Ebenfalls ggf. ebenfalls Kastration kein Problem.

Bei jedem Pferd empfehle ich jedem eine AKU
aus der Fachklinik!!

?.abonniert uns auf youtube unter MEGA BARROCO:
https://www.youtube.com/user/MegaBarroco

?.dort sind oft die Pferde on, BEVOR sie in die Anzeigen kommen, wenn auch oft nur
mit kurzen clips.

Eure Carmen Susenburger
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
IZAR VIII, TRAUM PRE STUTE, 3, 1.62, FP 5500€.

PACO MARTI/ SALVATELLA

TOP BERITT, INCL. CIRCENSIK, NO PROBLEM. FROM 3 MONTHS PACKAGE PRICE!!

Talk to me!
Your Carmen

IZAR IS NOT A GREMLIN!
.. 200€ YOUR SALE SALE IN THE GREMLIN KASSE


Talk to me, best on WhatsApp

Talk to me on WhatsApp!
Write me to for videos and more photos,
ON WHATSAPP
Your Carmen


VIDEOS on QUESTION, GERN PER WHATSAPP!!
Send me your phone number with your name and track my WhatsApp status!!

SMS and WhatsApp
0034 670 097 903
ONLY WITH COMPLETE NAMES U N D !!
E-MAIL ADRESSE !!
THEN I LIKE TO CALL BACK!!

Thank you very much!

Transport is arranged by us by specially arranged, modern trucks.

Other horses at:
www.ehorses.de/FINCABARROCO

www.aktion-gremlin.de

A maximum of 40% of the horses are online
many leave on personal request!

Further rearing and training is not a problem for all horses.
Inclusive Circensik and driving. From three months we make package prices!
Also, castration may not be a problem.

For every horse I recommend an AKU to everyone
from the specialist clinic!!

?. subscribe to us on youtube under MEGA BARROCO:
https://www.youtube.com/user/MegaBarroco

?. there are often the horses on, BEFORE they come into the advertisements, although often only
with short clips.

Your Carmen Susenburger
Este texto ha sido traducido automáticamente.
IZAR VIII, DREAM PRE MARE, 3, 1.62, FP 5500

PACO MARTI/ SALVATELLA

TOP BERITT, INCL. CIRCENSIK, NO HAY PROBLEMA. A PARTIR DEL PRECIO DEL PAQUETE DE 3 MESES!

¡Háblame!
Tu Carmen

IZAR NO ES GREMLIN!
...200 euros de tus ventas van a parar al efectivo de la GREMLIN


Háblame, mejor en WhatsApp

¡Háblame en WhatsApp!
Escríbeme para los videos y más fotos,
SOBRE QUÉ SABE
Tu Carmen


VIDEOS SOBRE PEDIDO, GERN POR QUÉ SABE!
Envíame tu número de teléfono con tu nombre y rastrea mi estado en WhatsApp!

SMS y WhatsApp
0034 670 097 903
¡SÓLO CON NOMBRES COMPLETOS!
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO !!
entonces con gusto te llamaré!

¡Muchas gracias!

El transporte es organizado por nosotros con nuestros propios camiones modernos.

Más caballos bajo:www.aktion-gremlin.de

Hay un máximo del 40% de los caballos en línea www.ehorses.de/FINCABARROCO muchos se van por petición personal!

Para todos los caballos, la cría y el entrenamiento no son un problema.
Incluido Circensik y conducción. A partir de tres meses hacemos precios de paquete!
También la castración no es un problema.

Con cada caballo recomiendo un AKU
de la clínica especializada!

?.nos suscribe en youtube bajo MEGA BARROCO:
https://www.youtube.com/user/MegaBarroco

?.allí los caballos están a menudo, ANTES de que entren en los anuncios, aunque a menudo sólo
con clips cortos.

Suya, Carmen Suzenburgers
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
IZAR VIII, DREAM PRE MARE, 3, 1.62, FP 5500

PACO MARTI/ SALVATELLA

TOP BERITT, INCL. CIRCENSIK, NIE MA PROBLEMU. OD 3 MIESIĘCY CENA PAKIETU!

Mów do mnie!
Your Carmen

IZAR NIE JEST GREMLINEM!
..200€ TWOJEJ SPRZEDAŻY W GREMLINOWYM ZAKUPIE


Mów do mnie, najlepiej na WhatsApp

Mów do mnie na WhatsApp!
Napisz do mnie po filmy i więcej zdjęć,
ON WHATSAPP
Your Carmen


VIDEOS on REQUEST, GERN PER WHATSAPP!
Wyślij mi swój numer telefonu z twoim imieniem i śledzić mój status WhatsApp!

SMS i WhatsApp
0034 670 097 903
TYLKO Z WYPEŁNIONYMI NAZWAMI !!!
E-MAIL ADDRESS!!!
to chętnie do ciebie oddzwonię!

Bardzo dziękuję!

Transport organizowany jest przez nas za pomocą własnych, nowoczesnych samochodów ciężarowych.

Więcej koni pod:www.aktion-gremlin.de

Jest maksymalnie 40% koni online www.ehorses.de/FINCABARROCO wiele z nich wyjeżdża na własne życzenie!

Dla wszystkich koni dalsza hodowla i trening nie stanowi żadnego problemu.
Inclusive Circensik i jazda. Od trzech miesięcy ustalamy ceny pakietów!
Również kastracja nie stanowi problemu.

Z każdym koniem polecam AKU
z kliniki specjalistycznej!

?.subskrybuje nas na youtube pod MEGA BARROCO:
https://www.youtube.com/user/MegaBarroco

?.tam często są konie, PRZED wejściem do reklam, choć często tylko
z krótkimi klipami.

Yours, Carmen Suzenburgers

Lokalizacja

11130 Chiclana de la Frontera
Hiszpania

Ogłoszeniodawca

Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
E
11140 Conil de la Frontera
Hiszpania
Mówimy w językach:
 
 
 
 
Strona: fincabarroco
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Ogier
Konie zaprzęgowe
Konie rekreacyjne
Konie hodowlane
Konie barokowe
Konie pokazowe
Rassen
Koń andaluzyjski
Konie fryzyjskie
Pinto

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Zuchtgemeinschaft Finca Barroco
E
11140 Conil de la Frontera
Hiszpania
i