nowe dzisiaj: 460 | sprzedane: 205
c
Inseratsbild

Tolles Stutfohlen mit TOP Dressurblut

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 1721074
Data wstawienia: 22.07.2019
Cena na zapytanie
Anonimowy
Osoba kontaktowa:
Kerstin Rhyner
+41 (0)793495126
Drukuj

Więcej informacjiSzwajcarski koń sportowy to stosunkowo młoda rasa, która w obecnej formie pojawiła się dopiero po drugiej wojnie światowej. Początki tej rasy można jednak śledzić od ponad tysiąclecia. Pierwsza księga stadna istnieje od połowy XVII wieku. Do 150 lat później krzyżowano rasy południowoeuropejskie z og ...więcej
Szwajcarski koń sportowy
Koń gorącokrwisty
Klacz
1 Rok
Skarogniada
Ujeżdżenie
Hodowla
Zuchtverband CH-Sportpferde ZVCH

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
Füstenball, Sandro Hit, Negro und Rubinstein I gehören zu den ganz grossen Namen in der Dressurpferdezucht und sind in diesem Stutfohlen vereint.
Wegen strategischer Neuausrichtung unsere Zucht haben wir uns schweren Herzens entschieden, unseren kleinen Goldschatz herzugeben.

Wir haben aus diesem Mutterstamm schon einige Pferde selber ausgebildet. Und alle waren im Charakter zu 100% perfekt.

Standort: CH - 8840. Transport und Zoll kann organisiert werden.
 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Füstenball, Sandro Hit, Negro and Rubinstein I are among the big names in dressage horse breeding and are united in this filly.
Because of strategic realignment of our breeding, we decided with a heavy heart to give up our little gold treasure.

We have already trained some horses from this mother tribe ourselves. And all were 100% perfect in character.

Location: CH - 8840. Transport and customs can be organized.
Ce texte a été traduit automatiquement.
F'stenball, Sandro Hit, Negro et Rubinstein Je suis parmi les grands noms de l'élevage de chevaux de dressage et sont unis dans cette pouliche.
En raison du réalignement stratégique de notre élevage, nous avons décidé avec un cœur lourd d'abandonner notre petit trésor d'or.

Nous avons déjà formé quelques chevaux de cette tribu mère nous-mêmes. Et tous étaient 100% parfait dans le caractère.

Lieu: CH - 8840. Transport et douanes peuvent être organisés.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Füstenball, Sandro Hit, Negro en Rubinstein I behoren tot de grote namen in de dressuurpaardenfokkerij en zijn verenigd in dit merrieveulen.
Vanwege de strategische herschikking van onze fokkerij, hebben we met een zwaar hart besloten om onze kleine gouden schat op te geven.

We hebben zelf al een paar paarden getraind van deze moederstam. En ze waren allemaal 100% perfect van karakter.

Locatie: CH - 8840. Vervoer en douane kunnen worden georganiseerd.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Füstenball, Sandro hit, Negro i Rubinstein jestem jednym z wielkich nazwisk w hodowli koni uuż i są zjednoczeni w tym klaczek.
Ze względu na strategiczne wyrównanie naszej hodowli, zdecydowaliśmy się z ciężkim sercem zrezygnować z naszego małego skarbca złota.

Mamy już przeszkolonych niektórych koni z tego pokolenia matki siebie. I wszyscy byli 100% doskonały charakter.

Miejsce lezace: CH-8840. można zorganizować transport i zwyczaje.

Pochodzenie

Lokalizacja

8840 Trachslau
Szwajcaria

Ogłoszeniodawca

Anonimowy
Osoba kontaktowa
Kerstin Rhyner
9 +41 (0)793495126
Mówimy w językach:
 

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Anonimowy
Osoba kontaktowa
Kerstin Rhyner
9 +41 (0)793495126
i