nowe dzisiaj: 260 | sprzedane: 636
c
Węgierski koń sportowy Klacz 7 lat 160 cm Kasztanowata
1 Video

Top Allrounderin, die an Spassfaktor kaum zu übertreffen ist

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2846901
Data wstawienia: 23.11.2021
Wyświetlenia reklamy : 3368
Reklama odnotowana: 178
10 000 €
~ 47 120 zł do negocjacji
Anonimowy
Osoba kontaktowa:
Cilena Haas
Pokaż numer telefonu
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiWęgierski koń sportowy powstał po drugiej wojnie światowej przez skrzyżowanie starowęgierskiej rasy nonius z zachodnioeuropejskimi końmi gorącokrwistymi. Charakterystyczny był wpływ niemieckich koni holsztyńskich. Inne ważne wpływy pochodzą od koni arabskich, które znacząco przyczyniły się do uszlac ... Więcej o rasie koni Węgierski koń sportowy
Węgierski koń sportowy
Koń gorącokrwisty
Klacz
7 lat
160 cm
Kasztanowata
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: A ~ L
Rekreacja
Skoki
Stan szkolenia: A ~ L
WKKW

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Diese Bildschöne 7Jährige Stute sucht ein neues tolles Zuhause. Sie ist eine schicke, qualitätvolle Allrounder. In der Täglichen Arbeit ist sie Leistungsbereit und verfügt über eine gute Arbeitseinstellung.

Reiten in der Halle als auch auf dem Platz genau so wie Gelände ist gar kein Problem. Sie ist stets sehr brav im Gelände und kennt Hauptstraßen, Traktoren, Brücken. Am liebsten geht sie in den Wald. Sie hat gute Grundgangarten mit denen sie im Viereck ein schönes Bild zeigt, doch ebenso zeigt sie sich am Sprung sehr talentiert. 

Sie ist in beiden Disziplinen A fertig. 
Um Umgang ist sie ein absoluter Traum. Stets sehr brav, angenehm zu führen keine Unarten, kein schubsen, beisen oder Trappeln. 


Zu reiten macht sie sehr viel Spaß, ist sie sehr fein, butterweich an der Hand und reagiert leicht auf die Hilfen. Sie besitzt ein angenehmes Go. 


Sie hat volles Papier. Ist Geimpft und Schmiede und Verladefromm. 


Sie steht bei mir in einer Box mit täglichem Koppelgang.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
This pictured 7Ye mare is looking for a new great home. She is a chic, high-quality all-rounder. In her day-to-day work, she is willing to perform and has a good work attitude.

Riding in the hall as well as on the court as well as gel?nde is no problem at all. She is always very good at the gel?nde and knows main tracks, tractors, br?cken. She prefers to go to the forest. She has good basic walks with which she shows a beautiful picture in the square, but she is also very talented at the jump. 

It is finished in both disciplines A. 
To deal with it is an absolute dream. Always very well-behaved, pleasant to lead no naughty, no pushing, biting or trotting. 

Riding makes her a lot of spa?, she is very fine, buttery soft on the hand and reacts easily to the aids. It has a pleasant go. 

It has full paper. Is vaccinated and forge and loading pimp. 

It stands with me in a box with a t?glichem coupling gear.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Questa bellissima cavalla di 7 anni è alla ricerca di una nuova grande casa. È una tuttofare chic e di alta qualità. Nel suo lavoro quotidiano, è disposta a esibirsi e ha un buon atteggiamento lavorativo.

Guidare nella sala così come sulla piazza e sul terreno non è affatto un problema. È sempre molto brava fuoristrada e conosce strade principali, trattori, ponti. Preferisce andare nella foresta. Ha buone passerelle di base con le quali mostra una bella foto in piazza, ma è anche molto talentuosa nel salto. 

È finito in entrambe le discipline A. 
Affrontarlo è un sogno assoluto. Sempre molto ben educato, piacevole da condurre senza cattivi, senza spingere, mordere o trottare. 

È molto divertente da guidare, è molto fine, burrosa morbida sulla mano e reagisce facilmente agli aiuti. Ha un piacevole andare. 

Ha carta piena. Viene vaccinato e forgia e carica pappone. 

Sta con me in una scatola con un accoppiamento giornaliero.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ta sfotografowana klacz 7Ye szuka nowego wspaniałego domu. Jest elegancką, wysokiej jakości wszechstronną. W swojej codziennej pracy jest chętna do pracy i ma dobre nastawienie do pracy.

Jazda po hali, jak również na korcie, a także żel nie stanowi żadnego problemu. Zawsze jest bardzo dobra w żelu i zna główne tory, traktory, br?cken. Woli iść do lasu. Ma dobre podstawowe spacery, dzięki którym pokazuje piękny obraz na placu, ale jest również bardzo utalentowana w skoku. 

Kończy się w obu dyscyplinach A. 
Poradzić sobie z tym jest absolutnym marzeniem. Zawsze bardzo dobrze wychowany, przyjemny do prowadzenia bez niegrzeczności, bez popychania, gryzienia lub kłusowania. 

Jazda sprawia, że ma dużo spa?, jest bardzo drobna, maślana miękka w dłoni i łatwo reaguje na pomoce. Ma przyjemną atmosferę. 

Ma pełny papier. Jest szczepiony i kuźnia i ładuje alfonsa. 

Stoi ze mną w pudełku z przekładnią sprzęgającą t?glichem.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Detta på bilden 7Ye sto letar efter ett nytt bra hem. Hon är en chic allroundspelare av hög kvalitet. I sitt dagliga arbete är hon villig att prestera och har en bra arbetsattityd.

Att rida i hallen såväl som på planen samt gel?nde är inga problem alls. Hon är alltid väldigt bra på gelen?nde och kan huvudspår, traktorer, br?cken. Hon föredrar att gå till skogen. Hon har bra grundvandringar där hon visar en vacker bild på torget, men hon är också väldigt duktig på hoppet. 

Det är avslutat i båda disciplinerna A. 
Att ta itu med det är en absolut dröm. Alltid mycket väluppfostrad, trevlig att leda ingen stygg, ingen pushing, bita eller trava. 

Ridning gör henne mycket spa?, hon är mycket fin, smörig mjuk på handen och reagerar lätt på hjälpmedlen. Det har en trevlig go. 

Den har fullt papper. Är vaccinerad och slägga och laddar hallick. 

Den står med mig i en låda med en t?glichem kopplingsutrustning.

Lokalizacja

89257 Illertissen
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Anonimowy
Osoba kontaktowa
Cilena Haas

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Anonimowy
Osoba kontaktowa
Cilena Haas
i