nowe dzisiaj: 148 | sprzedane: 112
c
Inseratsbild
1 Video

Schule&spring&freizeit pferd

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 1922041
Data wstawienia: 27.03.2020
~11 495 zł 2 700 € do negocjacji
Drukuj

Więcej informacji



Węgierski koń sportowy powstał po drugiej wojnie światowej przez skrzyżowanie starowęgierskiej rasy nonius z zachodnioeuropejskimi końmi gorącokrwistymi. Charakterystyczny był wpływ niemieckich koni holsztyńskich. Inne ważne wpływy pochodzą od koni arabskich, które znacząco przyczyniły się do uszlac ...więcej
RINALDO
Węgierski koń sportowy
Koń gorącokrwisty
Wałach
12 lat
165 cm
Kasztanowata
Skoki
gotowy do P

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
Er misst 1,65m Stock und wurde hauptsächlich freizeitmäßig geritten - am Platz und auch sehr viel auf Wiesen, Felder und Wege - ebenso kennt er auch die gesamte Palette an Verkehrsteilnehmer (Auto,LKW,Bus usw.)

Wir können Rinaldo als ausgeglichenes Pferd beschreiben, er lässt sich brav putzen, satteln, zäumen... geht auch gerne alleine eine Runde ausreiten.


Er hat einen Passeine AKU ist ebenso vorhanden 



Unterm Sattel geht er alle 3 GGA am Platz, springt rund 100cm parcours
TRANSPORT MÖGLICH : www.horsetrans.hu GUTE PREIS!

Bei ernsthaftem Interesse bitte melden.
information whatsapp: +36307765174
This text has been translated automatically.
It measures 1.65m stick and was mainly ridden on a leisure lyh - on the square and also a lot on meadows, fields and paths - he also knows the whole range of road users (car, truck, bus, etc.)

We can describe Rinaldo as a balanced horse, he can be cleaned, saddled, fenced... also likes to ride a round alone.


He has a passport AKU is also available



Under the saddle he goes all 3 GGA on the course, jumps about 100cm course
TRANSPORT POSSIBLE : www.horsetrans.hu GOOD PRICE!

If you are interested, please report.
information whatsapp: +36307765174
Ce texte a été traduit automatiquement.
Il mesure 1,65 m bâton et a été principalement monté sur un lyh de loisirs - sur la place et aussi beaucoup sur les prairies, les champs et les chemins - il connaît également toute la gamme des usagers de la route (voiture, camion, bus, etc.)

On peut décrire Rinaldo comme un cheval équilibré, il peut être nettoyé, en selle, clôturé... aime aussi faire un tour seul.


Il a un passeport AKU est également disponible



Sous la selle, il va tous les 3 GGA sur le parcours, saute environ 100cm cours
TRANSPORT POSSIBLE : WWW.HORSETRANS.HU BON PRIX !

Si vous êtes intéressé, veuillez vous présenter.
informations whatsApp: '36307765174
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Mierzy kij 1,65m i jeździł głównie na łępie - na placu, a także dużo na łąkach, polach i ścieżkach - zna też całą gamę użytkowników dróg (samochód, ciężarówka, autobus itp.)

Możemy opisać Rinaldo jako zrównoważonego konia, może być czyszczony, obarczony, ogrodzony ... lubi też jeździć w pojedynkę.


Ma również dostęp do aku paszportowego



Pod siodłem idzie wszystkie 3 GGA na kursie, skacze około 100cm oczywiście
TRANSPORT MOŻLIWY: www.horsetrans.hu DOBREJ CENIE!

Jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś się.
informacje whatsApp: +36307765174

Lokalizacja

5400 Mezotur
Węgry

Ogłoszeniodawca

Rostas Gusztáv
E
5400 Mezotur
Węgry
Mówimy w językach:
 
Strona: rostasalina

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Pola te muszą być wypełnione


Wyślij wiadomość

Inne ogłoszenia tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Rostas Gusztáv
E
5400 Mezotur
Węgry
i